วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: สรุป Tense + ตัวอย่าง

วันนี้มาสรุปเรื่องของ Tense กันก่อน
เพราะเรื่องนี้เป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษ
Tense ในภาษาอังกฤษมี 12 ตัว (แต่รูปแบบอื่นยังมีอีกมากมาย)

วิธีการง่ายๆ คือ พยายามจำรูปประโยคกับวิธีใช้
ให้ได้ก่อนส่วนชื่อจำที่หลังได้
subject = ประธาน      V1 = กริยาช่องที่ 1
V2 = กริยาช่องที่ 2   V3 = กริยาช่องที่ 3
Ving = กริยาเติม ing


กลุ่มที่เป็นปัจจุบัน
Present Simple Tense
รูปประโยค subject + V1(-s, -es)
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน, นิสัย, กิจวัตรประจำวัน
2. ใช้กับเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
3. อาชีพหรืองานที่ทำอยู่
เช่น
He drinks a glass of milk every night.
เขาดื่มนม 1 แก้วทุกคืน
They work at MMM company.
พวกเขาทำงานที่ บริษัท MMM.
I want to be a singer.
ฉันต้องการเป็นนักร้อง

Present Continuous Tense
รูปประโยค subject + is /am/are + Ving
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบันขณะ
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคต
เช่น
The boy is sleeping.

เด็กคนนั้นกำลังนอนหลับ.
You are visiting my Blog.
ทุกกำลังเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของผม
I am swimming tomorrow.
ผมจะไปว่ายน้ำวันพรุ่งนี้

Present Perfect Tense
รูปประโยค subject + have/has + V3
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลง
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่อง
     มาถึงปัจจุบันและดำเนินต่อไปในอนาคต
เช่น
I have just arrived here.
ฉันเพิ่งจะมาถึงที่นี้
He has lived in this house for 4 years
เขาอยู่ที่บ้านหลังนี้มา 4 ปี (และยังอยู่ต่อไปอีก)

Present Perfect Continuous Tense
รูปประโยค subject + have/has + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Present Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

has been living  in this house for 4 years.
ฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตลอด 4 ปี (แบบไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลย)
She has been waiting for me about 2 hours.
เธอรอฉันมาตลอด 2 ชั่วโมง
I have been loving only you for all my life.
ฉันรักเพียงเธอคนเดียวมาตลอดชีวิตของฉัน

กลุ่มที่เป็นอดีต
Past Simple Tense
รูปประโยค Subject + V2
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต

She was a teacher.
เธอเคยเป็นครู.
You needed me.
คุณเคยต้องการฉัน
I gave you some money yesterday.
ฉันให้เงินคุณไปแล้วเมื่อวานวัน

Past Continuous Tense
รูปประโยค Subject + was /were + Ving
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอดีต โดยทราบเวลาที่แน่นอน
2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังที่เกิดพร้อมกันในอดีต
3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ไม่พร้อมกันในอดีต โดยที่
     เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ใช้ Subject + was /were + Ving
     เหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมาใช้ Subject + V2

What were you doing at 10.00 o'clock yesterday?
คุณทำอะไรอยู่ตอน 10 โมงเมื่อวานนี้
I was reading a new novel at 10.00 o'clock yesterday.
ฉันกำลังอ่านนิยายเรื้องใหม่ตอน 10.00โมง เมื่อวานนี้

I was watching TV while they were playing game.
ฉันกำลังดูทีวีขณะที่พวกเขากำลังเล่นเกม

He was listening to music while his father came in his room.
เขากำลังฟังเพลง ขณะที่ พ่อของเขาเดินเข้ามาในห้องของเขา

Past Perfect Tense
รูปประโยค Subject + had + V3
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ไม่พร้อมกันในอดีตโดยที่
          เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Subject + had + V3
          เหตุการณ์ที่เกิดตามมาใช้ Subject + V2

I had slept before my mother arrived home last night.
ฉันหลับไปก่อนที่แม่จะมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้

He took a shower atfer he had had dinner, .
เขาอาบน้ำหลังจากที่เขาทานมื้อเย็นแล้ว

Past Perfect Continuous Tense
รูปประโยค subject + had + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Past Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

He has been writing 7 books so far.
ถึงตอนนี้ เขาเขียนหนังสือมา 7 เล่มแล้ว

กลุ่มที่เป็นอนาคต
Future Simple Tense
รูปประโยค Subject + will + V1
หรือ Subject + is/are/am + go to + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

I will go to Hua-Hin with my family next week.
ฉันจะไปหัวหินกับครอบครัวสัปดาห์หน้า
He will sell his old house.
เขาจะขายบ้านหลังเก่าของเขา

Future Continuous Tense
รูปประโยค Subject + will + be + Ving
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทราบเวลาที่แน่นอน

I will be flying to Phuket at 8.30 on next Monday.
ฉันจะกำลังบินไปภูเก็ตตอน 8.30 ในวันจันทร์หน้า
(กำลังอยู่บนเครื่องแล้วตอน 8.30)

Future Perfect Tense
รูปประโยค Subject + will + have + V3
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดลงในอนาคตโดยทราบที่แน่นอน
2. เหตุการณ์อย่างหนึ่งจบลง เมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

We will have finished this project by the end of this month.
พวกเขาจะทำโครงการนี้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้

She will have slept for 4 hours by 9 o'clock.
เขาจะนอนครบ 4 ชั่วโมงพอดีเมื่อถึง 9 โมง

The baby will have slept already by the time he reaches home.
เด็กน้อยคงหลับไปแล้วก่อนที่เขาจะมาถึง

Future Perfect Continuous Tense
รูปประโยค Subject + will + have + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Future Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

She will have been sleeping for 4 hours by the time he arrives
เธอคงนอนหลับได้ 4 ชั่วโมงแล้ว ตอนที่เขามาถึง
ตรงสรุปแบบสั้นเลยละครับ คิดว่าเท่านี้คงช่วย
ทำให้จำง่ายขึ้น อย่าลืมว่าฟัง CD ด้วยจะได้รายละเอียดมากขึ้น

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาให้อ่านและมีใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ

10 ความคิดเห็น:

 1. ยกตัวอย่างประโยคแต่ละเท้นด้วยยิ่งดีครับ
  มาคราวนี้พอใจมาก หวังว่าคราวหน้าคงพอใจมากกว่านี้นะครับ

  ตอบลบ
 2. ถ้ามีเวลาจะทำให้ครับ...

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2555 เวลา 06:05

  ดีมากเลยครับ อย่างที่บอก ยกตัวอย่างประโยคจะเข้าใจง่ายครับ ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2556 เวลา 08:07

  ขอบคุณมากๆค่ะ สรุปสั้นเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 07:38

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:40

  ขอบคุณมากค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2556 เวลา 04:18

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2558 เวลา 04:09

  ดีมากมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ <3

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:22

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลย
  เข้าใจการใช้tenseแต่ละtenseมากขึ้นจริงๆค่ะ

  ตอบลบ