วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โจทย์เลขลำดับของน้อง..Varunsiri ตอนที่3


ต้องขอโทษที่ตอบคำถามน้องช้ามาก ผมติดปัญหาส่วนตัวเลยไม่ได้มาดูแลบล็อกนี้นานมาก แต่ก็พยายามทำให้น้องแล้วนะครับ หว้งว่าน้องคงไม่โกรธกันครับ

6.ถ้าผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง เท่ากับ n กำลัง2 +5n จงหา 3พจน์แรกของ
อนุกรมนี้ และจงแสดงว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิต


ถ้าผลบวกของ 9 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเท่ากับ 72
และผลบวกของกำลัง2ของพจน์ที่ 3 ถึงพจน์ที่ 7 เท่ากับ 410
จงหาผลบวกของ40พจน์แรก 

ข้อนี้ตอนให้เทคนิคในการกำหนดตัวแปรมาช่วยนะครับ 
สังเกตดูดีๆ นะครับ
ขอโทษอีครั้งนะครับและขอบคุณน้องที่ถามคำถามมาด้วยนะครับ
คำถามของน้องจะเป็นประโยชน์กับน้องๆคนอื่นต่อไป

โจทย์เลขลำดับของน้อง..Varunsiri ตอนที่2

3.ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า พจน์ที่ 2 มีค่าเป็น 3 เท่าของพจน์ที่7
และพจน์ที่9 มีค่า1
(1)พจน์แรก (2)ผลต่างร่วม (3)จำนวนเต็มบอก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้พจน์ที่ n มีค่าน้อยกว่า 0
4.ผลบวก 3 พจน์แรก เท่ากับ 3 และผลบวก 5 พจน์แรก เท่ากับ20
จงหาผลบวกของ n พจน์แรกในอนุกรมนี้
5.ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า
ผลบวกของ 6 พจน์แรกมีค่า 21 และพจน์ที่ 7 มีค่าเป็น 3 เท่า
ของผลบวกของพจน์ที่ 3 และพจน์ที่ 4
จงหา (1) พจน์แรก (2) ผลต่างร่วม (3) ผลบวก10พจน์แรก

โจทย์เลขลำดับของน้อง..Varunsiri ตอนที่1

น้อง..Varunsiri ถามคำถามโจทย์เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเลขคณิตมาสนใจมาก
แต่คำถามเยอะมากเลยขอแบ่งเป็นตอนๆ


แนวคิด นำสิ่งที่โจทย์ให้มาแทนค่าในสูตรแล้ว แก้ระบบสมการ เพื่อหาค่า a1 และ d

ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า พจน์ที่13 มีค่า 27
และพจน์ที่ 7 มีค่าเป็น 3 เท่าของพจน์ที่ 2 จงหา
(1)พจน์แรก (2)ผลต่างร่วม (3) ผลบวก10พจน์แรก


ในอนุกรมเลขคณิตหนึ่ง พบว่า ผลบวกของพจน์ที่ 2 และ
พจน์ที่ 4 เท่ากับ 15 และผลบวกของพจน์ที่5 และพจน์ที่ 6 เท่ากับ 25
จงหา (1) พจน์แรก (2) ผลต่างร่วม (3) ผลบวก12พจน์แรก

การหารแบบเด็กม.1


อยากได้การหาร แบบเด็ก ม.1 อ่าค่ะ ถ้ามีจะชอบมากๆๆ
ต้องขอโทษที่ตอบคำถามช้านะครับ

ถ้าน้องหมายถึงการหารในระดับม. 1 ที่น้องถามมาในเรื่องลำดับการคำนวณ
น่าจะอยากได้ตัวอย่างแบบนี้นะครับ

ชุดที่ 1
(-12)÷3 = -4
(-12)÷(-3) = 4
12÷(-3) = -4
48÷(-2)÷3 = -12÷3 = -4
56÷(-4)÷(-7) = -14÷(-7) = -2
72÷9÷(-8) = 8÷(-8) = -1
ชุดที่ 4 แบบผสมหลายเครื่องหมาย
12÷3×7 = 4×7 = 28
-9÷3x6 = -3×6 = -18
-15×12÷4 = -15×3 = -45
1-(-40÷8) = 1-(-5) = 1+5 = 6  
7+(-48÷6) = 7+(-8) = 7-8 = -1
(-40÷8)+(-24÷3) = -5+(-8) = -5-8 = -13
(-50+8)÷(-7) = -42÷ (-7) = 6


ตอนที่น้องที่ของมาน่าจะกำลังสอบอยู่ ขอให้น้องๆตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆนะครับ เอาเกรดดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ดีใจ ...
สู้สู้....ครับ

ตอบคำถามบัญญัติไตรยางค์

ผมต้องขอโทษอย่างมากๆๆ...เลยครับที่ตอบคำถามของทุกคนช้ามาก เพราะติดปัญหาของตัวเอง อยู่นาน ตลอดนี้เรียบร้อยแล้ว

น้ำดื่ม1โหล ราคา108บาท ถ้าคุณพ่อจ่ายเงิน 90บาท จะได้น้ำดื่มกี่ขวด
สิ่งที่ต้องทราบ น้ำดื่ม1โหล มี 12 ขวด
เงิน 108 บาท ซื้อน้้ำดื่ม 12 ขวด
เงิน 1 บาท ซื้อน้้ำดื่ม 12/108 ขวด
เงิน 90 บาท ซื้อน้้ำดื่ม 12x90/108  = 1080/108 = 10 ขวด


แม่บ้านมีดอกไม้105ดอกจัดใส่แจกันใบละเท่าๆกันได้ 15 ใบถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้ 8 ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอก
จากคุณ สหรัฐ เจริญผิว
แจกัน 15 ใบใช้ดอกไม้ 105 ดอก
แจกัน 1 ใบใช้ดอกไม้ 105/15 ดอก
แจกัน 8 ใบใช้ดอกไม้ 105x8 /15  = 840/15 = 56  ดอก


ปากาครึ่งโหลราคา 72 บาท ปากกา 8 โหล ราคาเท่าไร
จากโจทย์
ปากกา 1 โหล ราคา 144 บาท
ปากกา 8 โหล ราคา 144 x 8 =  1152 บาท

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับ