วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-03

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต ภาคที่ 3 ครับ
หมวด ผ
ผดุงครรภ์  ผลลัพธ์  ผลานิสงส์  ผลิตภัณฑ์  ผสมพันธุ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  ผู้วายชนม์  เผ่าพันธุ์  แผลงฤทธิ์ 
แผลฉกรรจ์

หมวด พ
พงศ์พันธุ์  พจน์  พนาสัณฑ์  พยัคฆ์    พยัคฆินทร์
พยากรณ์  พยางค์  พรสวรรค์  พรหมจรรย์   พระขรรค์
พระคาร์ดินัล  พระชนม์ชีพ  พระแท่นศิลาอาสน์
พระนารายณ์  พระบรมวงศานุวงศ์  พระปรางค์  พระพักตร์
พระพุทธสิหิงค์  พระโพธิสัตว์  พระราชนิพนธ์
พระราชวังแวร์ซายส์   พระลักษมณ์(น้องของพระราม)
พระวิสุทธิกษัตรีย์  พระศรีอาริย์  พระสงฆ์  พระสรรเพชญ์
พระหัตถ์  พระอรหันต์  พระอานนท์  พระอินทร์
พรากผู้เยาว์  พราหมณ์  พฤกษ์  พฤกษศาสตร์
พฤฒาจารย์  พฤติการณ์  พลขันธ์  พลศาสตร์
พลังงานจลน์  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานศักย์
พลาสเตอร์ยา  พหูพจน์  พ่อพันธุ์  พอลิเมอร์  พักตร์
พันธุ์ไม้  พัสดุภัณฑ์  พากย์เสียง  พาณิชย์
พาณิชยศาสตร์   พาณิชยศิลป์  พายุเฮอร์ริเคน
พาสเจอร์ไรส์  พิเคราะห์   พิงค์(pink)  พิจารณ์
พิณพาทย์  พิทักษ์รักษา  พิธีฮัจญ์  พิพัฒน์
พิพากษ์  พิพิธภัณฑ์  พิมพ์  พิมพาภรณ์  พิรุฬห์
พิเรนทร์  พิสุทธิ์  พิสูจน์  พุทธเจดีย์   พุทธพจน์
พุทธองค์  พุ่มข้าวบิณฑ์  เพชรบูรณ์  เพลงมาร์ช
ไพบูลย์  ไพรสัณฑ์  ไพโรจน์ 

หมวด ฟ
ฟลูออไรด์   ฟอร์ด  ฟาร์ม   ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit)
ฟาโรห์   ฟิล์ม   ฟิล์มเนกาตีฟ  ฟิลิปปินส์   ฟิวส์
ฟิสิกส์  เฟอร์นิเจอร์  เฟิร์น  แฟรงค์(Frank)
แฟลกซ์  ไฟกัลป์  ไฟบรรลัยกัลป์  ไฟฟ้าสถิตย์

หมวด ภ
ภควันต์  ภวังค์  ภัณฑ์  ภัณฑารักษ์  ภาคทัณฑ์
ภาคนิพนธ์  ภาพพจน์  ภาพยนตร์  ภาพลักษณ์
ภิรมย์  ภุชงค์  ภุมรัตน์  ภูบดินทร์   ภูเบนทร์
ภูมินทร์  ภูมิศาสตร์   เภสัชศาสตร์   โภคทรัพย์
โภคภัณฑ์

หมวด ม
มณีรัตน์    มนต์, มนตร์   มนุษย์   มนุษยสัมพันธ์
มโนชญ์  มโนรมย์  มโนราห์,มโนห์รา   มฤคย์
มหันต์   มหัศจรรย์   มหากาพย์  มหากาฬ  มหาวงศ์
มหาหิงคุ์  มไหศวรรย์  มอเตอร์  มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์เวย์  มอร์ฟีน  มะม่วงหิมพานต์  มัคคุเทศก์
มังกรกัณฐ์  มัณฑนศิลป์  มัธยัสถ์  มัสตาร์ด  มาตุรงค์
มาโนชญ์  มาร์กาเร็ต  มิเตอร์  มิลลิบาร์  มีใจจำนงค์
มีดคัตเตอร์  เมกะเฮิรตซ์  เมล์  เมล็ดพันธุ์
เมืองกาญจน์  เมืองบอมเบย์  แม่น้ำไนล์  แม่พันธุ์
แม่พิมพ์  โมเมนต์  ไมโครฟิล์ม  ไมล์ (หน่วยวัดระยะทาง)

หมวด ย
ยติภังค์   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  ยักษ์  ยัติภังค์
ยานยนต์  ยีสต์  เยาว์  เยาวมาลย์  เยาวลักษณ์
โยเกิร์ต 

หมวด ร
รณรงค์  รถเมล์  รถยนต์  รมณีย์   ร่มโพธิ์ร่มไทร
รสสุคนธ์   รหัสมอร์ส (Morse)  รอนสิทธิ์
ระบบนิเวศน์  รักษ์  รังเกียจเดียดฉันท์  รังสรรค์
รังสฤษฏ์  รังสิมันตุ์  รัฐประศาสน์  รัฐศาสตร์
รัตนโกสินทร์  รัตนวราภรณ์  รัตนสิงหาสน์  รัตนาภรณ์
รากศัพท์  ราชทัณฑ์  ราชบัลลังก์  ราชพฤกษ์
ราชวงศ์  ราชวงศ์  ราชศัพท์  ราชสีห์  ราชันย์
ราชาฤกษ์  ราชาศัพท์  ราชินูปถัมภ์  ราชูปถัมภ์
ราเชนทร์  ราตรีสวัสดิ์  ร้านสหกรณ์  ราพณ์(ชื่อยักษ์)
รามเกียรติ์  ราศีกุมภ์  ราศีสิงห์  ราษฎร์  ริบทรัพย์
รีสอร์ท  รื่นรมย์  รุกข์(ต้นไม้)  รุ่งโรจน์  รูดทรัพย์
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  รูปการณ์ รูปลักษณ์  เรดาร์
เริงรมย์  เรียกร้องสิทธิ์  เรียนซัมเมอร์  เรือยนต์
แรงลัพธ์   โรคเกาท์  โรคไทฟอยด์ โรคเอดส์
โรงภาพยนตร์  โรงเรียนราษฎร์  โรเบิร์ต
โรมานซ์(romance) 

หมวด ฤ    ฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-02

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต ภาคที่ 2 ครับ.....
หมวด ต
ต้นกัลปพฤกษ์   ต้นปาล์ม   ต้นโพธิ์   ต้นราชพฤกษ์
ตรรกศาสตร์   ตรวจการณ์   ต่อมไทรอยด์   ตอร์ปิโด
ตั้งครรภ์  ตาทิพย์  ไตรรงค์  ไตรลักษณ์  ไตรสรณคมณ์

หมวด ถ
ถนนงามวงศ์วาน   ถนนจรัญสนิทวงศ์  ถนนเทเวศน์
ถนนนวมินทร์  ถนนสุริวงศ์  ถวัลย์  ถักโครเชต์
เถาวัลย์  แถลงการณ์  ทรงธรรม์  ทรลักษณ์
ทรัพย์  ทรัพย์สมบัติ  ทรานซิสเตอร์  ทรานสปอร์ต
ทศกัณฐ์  ทหารเกณฑ์  ทอร์นาโด  ทันต์ (ฟัน)
ทับศัพท์  ทับสิทธิ์  ทัศนศาสตร์  ทัศนศิลป์
ทัศนีย์  ทัศนูปกรณ์   ทาวเวอร์  ทิพย์  ทิวทัศน์
ทิศอาคเนย์  ทิศาปาโมกข์  ที่ทำการไปรษณีย์
ทุกข์  ทุนทรัพย์  เทพพยากรณ์  เทพารักษ์
เทศน์(การแสดงธรรม)  เท่ห์  เทอร์มอมิเตอร์  เท้าแชร์
แท็งก์น้ำ   แท่งการ์ไฟต์  แท่งแกรไฟต์  แท่นพิมพ์
แทรกเตอร์  โทรทรรศน์  โทรทัศน์  โทรทัศน์
โทรศัพท์  โทษทัณฑ์

หมวด ธ
ธงไตรรงค์   ธนาคารพาณิชย์   ธนูศิลป์  ธไนศวรรย์
ธรณินทร์   ธรรมาสน์  ธาตุเจดีย์  ธำมรงค์  ธุดงค์

หมวด น
นงเยาว์   นงลักษณ์  นพเคราะห์  นพรัตน์
นภสินธุ์  นรกานต์  นราธิเบนทร์  นราธิเบศร์
นรินทร์  นฤปเวศม์  นวรัตน์  นวลจันทร์
นอกคัมภีร์  นักขัตฤกษ์  นักประพันธ์  นักปราชญ์
นักพากย์  นัตถุ์(จมูก)  นัยน์ (ดวงตา)  นัยน์ตา
นาฏดุริยางค์  นาฏดุริยางคศาสตร์  นาฏศิลป์
นามสงเคราะห์  นารายณ์  น้ำจัณฑ์  น้ำมนต์
น้ำมันทาร์  น้ำมันปาล์ม  นิกรอยด์  นิตย์ (เป็นประจำ)
นิติกรณ์  นิติศาสตร์  นิเทศศาสตร์  นิพนธ์
นิมนต์  นิรันดร์  นิวเคลียร์  นิวซีแลนด์  นิวยอร์ก
นิวรณ์  นิวัตน์  นิเวศน์

หมวด บ
บดินทร์   บทกวีนิพนธ์  บทกวีนิพนธ์  บทบงสุ์
บทประพันธ์  บทพากย์  บทมาลย์  บรมวงศานุวงศ์
บรรจถรณ์  บรรณารักษ์  บรรดาศักดิ์  บรรดาศักดิ์
บรรยงก์  บรอนซ์  บริบูรณ์  บริพนธ์  บริพันธ์
บริภัณฑ์  บริรักษ์  บริสุทธิ์  บอแรกซ์  บังสูรย์
บัชญีออมทรัพย์  บัญจรงค์  บัญญัติไตรยางศ์
บัณฑิตย์  บัณเฑาะก์(กะเทย)
บัณเฑาะว์(กลองเล็กๆที่มีบัลลังก์)  บาทบงสุ์
บาปเคราะห์   บาร์เบียร์  บาร์เรล (barrels หน่วยวัยน้ำมัน)
บาร์เลย์   บารอมิเตอร์   บาลาสต์ (ballast อุปกรณ์ไฟฟ้า)
บาศก์  บิตุรงค์  บีกเกอร์ (แก้วที่ใช้ในการทดลอง)
บุญหนักศักดิ์ใหญ่  บุพพาจารย์  เบญขันธ์
เบญจรงค์  เบญจางค์  เบอร์  เบอร์นาร์ด  เบียร์
แบงก์  แบบฟอร์ม  โบสถ์

หมวด ป
ปกรณ์   ปฏิกรณ์   ปฏิปักษ์   ปฏิพัทธ์  ปฏิพากย์
ปฏิยุทธ์  ปฏิสังขรณ์  ปฏิสัมพันธ์  ปฐมฤกษ์ 
ปรปักษ์  ปรมัตถ์  ปรมาจารย์  ปรมินทร์  ปรเมนทร์
ประจวบคีรีขันธ์  ประจักษ์  ประชาทัณฑ์
ประชาพิจารณ์  ประชาราษฎร์  ประชาสัมพันธ์
ประดิษฐ์   ประเทศเดนมาร์ก   ประเทศนอร์เวย์
ประเทศเนเธอร์แลนด์  ประเทศเมียนมาร์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ประเทศสิงค์โปร์
ประเทศไอซ์แลนด์  ประพันธ์   ประยงค์
ประยุกต์   ประโยชน์   ประลองยุทธ์  ประวัติการณ์
ประวัติศาสตร์  ประวิสรรชนีย์  ประเวศน์  ประศาสน์
ประสงค์  ประสบการณ์  ประสิทธิ์  ประสิทธิ์ประสาท
ปรับทุกข์  ปรากฏการณ์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ปรางค์  ปราชญ์  ปราโมทย์  ปริทรรศน์  ปริทัศน์
ปฤษฎ์  ปฤษฎางค์  ปลดทุกข์  ปล้นทรัพย์
ปลาสเตอร์  ปลาหมึกยักษ์  ปศุสัตว์  ปอนด์
ปัญจขันธ์  ปัญจวัคคีย์  ปาฏิหาริย์  ปาติโมกข์
ป่านศรนารายณ์  ปาร์เกต์  ปาร์ตี้(party)  ปีเตอร์
ปี่พาทย์  ปุ๋ยอินทรีย์  ปูนปลาสเตอร์  เปรมปรีดิ์
เปอร์เซ็นต์  เป้าประสงค์  แปรพักตร์  โป๊กเกอร์
โปรเตสแตนต์  โปสเตอร์   ไปรษณีย์


วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-01

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต
หมวด ก
กกุธภัณฑ์   กฎเกณฑ์   กณิกนันต์  กถิกาจารย์  กนิษฐ์   กบินทร์
กรณฑ์   กรณีย์ (กิจ)   กรพินธุ์   กรมธรรม์   กรมอาลักษณ์
กรรฐ์   กรรณิการ์   กรรภิรมย์  กรรมพันธุ์  กรรมวาจาจารย์
กรรมศาสตร์   กรรมสิทธิ์   กระดาษโปสเตอร์  กรัณฑ์  กรัณย์
กรินทร์   กริยานุเคราะห์  กริยาวิเศษณ์   กรุงจาการ์ตา
กรุงรัตนโกสินทร์   กรุงเวียงจันทน์  กรุงสตอร์โฮล์ม
กลยุทธ์  กลศาสตร์   กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทรรศน์
กล้องปริทรรศน์   กลอุปกรณ์  กลุ่มทัวร์  กวีนิพนธ์
กษัตริย์  กษาปณ์  ก่อฤกษ์  กอล์ฟ  กะเกณฑ์   กัณฐ์(คอ)
กัณฑ์ (การเทศน์ของพระ 1 จบ)  กัณฑ์เทศน์   กัลป์
กัลปพฤกษ์   กางเกงยีนส์   กานต์ (เป็นที่รัก)  กานท์(บทกลอน)
กาพย์   กาพย์ฉบัง  กามารมณ์  กายวิภาคศาสตร์
กายสิทธิ์  การขยายพันธุ์  การคาดการณ์  การณ์
การ์ตูน(cartoon)  การแพทย์  การสงวนพันธุ์
การสตาร์ทเครื่อง   การสอบสัมภาษณ์   การสืบพันธุ์
การันต์   กาสาวพัสตร์   กาฬปักษ์   กาฬพฤกษ์
กิตติมศักดิ์  กิตติศัพท์  กิโลเฮิรตซ์  กีตาร์  กุมภาพันธ์
กุสุมาลย์  เกจิอาจารย์  เกณฑ์  เกลือสินเธาว์
เกษตรศาสตร์   เกาต์  เกาทัณฑ์  เกียรติศักดิ์  แกรไฟต์
โกสินทร์

หมวด ข
ขนมิงค์  ขรรค์   ขันธ์ 5  ข้าวบาร์เลย์  ขุยอินทรีย์  เข้าเกณฑ์
เข้าเกียร์  เขื่อนจุฬาภรณ์

หมวด ค
คชลักษณ์  คชศาสตร์  คชาภรณ์  คชินทร์   คเชนทร์
คณาจารย์  คณิตศาสตร์  คติพจน์  คนธรรพ์  ครรภ์
ครองราชย์  คริสต์  คริสต์มาส  คริสต์ศตวรรษ
คริสโตเฟอร์ (Christopher)  ครุฑพ่าห์  ครูบรรณารักษ์
คฤนถ์  คฤหัสถ์  คฤหาสน์  คลอโรฟอร์ม  คลอโรฟิลล์
ความต่างศักย์  ความทุกข์  ความสัมพันธ์  คอนเทคเลนส์
คอนเสิร์ต  คอมพิวเตอร์  คอมมิวนิสต์  คอลัมน์  คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล  คาร์บอนไดออกไซด์  คาร์ไบด์  คาร์ล(Carl)
คำกริยาวิเศษณ์  คำทับศัพท์  คำสัตย์  คุณประโยชน์
คุณศัพท์   เคมบริดจ์(Cambridge)   เคมีภัณฑ์
เคมีอนินทรีย์  เคราะห์  เคราะห์กรรม  เครื่องยนต์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เครื่องหมายกรณฑ์
เครื่องหมายอัศเจรีย์  เครือวัลย์  เคาน์เตอร์  แคชเชียร์
โคบอลต์  โครงฉันท์กาพย์กลอน

หมวด ง
งานศิลป์   งานสมโภชน์   เงินดาวน์

หมวด จ
จตุรงค์   จตุสดมภ์  จริยศาสตร์  จอร์ซ(George)  จอห์น
จักรพรรดิ์   จักรยานยนต์  จังหวัดสุรินทร์  จันทน์(ชื่อพันธุ์ไม้)
จุดประสงค์  จุดศูนย์กลาง  จุลินทรีย์  จุฬาลงกรณ์  เจดีย์
เจตนารมณ์  เจมส์  เจริญพระพุทธมนต์  เจริญพันธุ์
เจ้าเล่ห์  โจทก์กับจำเลย  โจทย์ปัญหา

หมวด ฉ
ฉกรรจ์    ฉันท์(ชื่อคำประพันธ์)   ฉันทลักษณ์
ฉันทลักษณ์(prosody)

หมวด ช
ชนินทร์   ชลาสินธุ์  ชอล์ก  ชักนาคดึกดำบรรพ์
ชัยพฤกษ์  ชั่วนิรันดร์  ชัวร์(sure)  ชาติพันธุ์
ชายฉกรรจ์  ชาร์จแบตเตอรี่  ชาร์ลส์  ชาวมาเลย์
ชิงช้าสวรรค์  ชิงทรัพย์  เชกสเปียร์  เช่าทรัพย์
เชาว์ปัญญา  แชร์  โชว์

หมวด ซ
ซากดึกดำบรรพ์   ซิกข์  ซิการ์  ซิดนีย์(Sidney)
ซีเมนต์  ซื่อสัตย์  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซุปเปอร์แมน
เซ็นเตอร์  เซลล์  แซนด์วิช

หมวด ญ    ญาณทิพย์   ญาณศาสตร์ 
หมวด ฐ    ฐานานุศักดิ์
หมวด ณ   ณรงค์

หมวด ด
ดราฟต์ (ตั๋วแลกเงิน)   ดวงจันทร์   ดวงอาทิตย์  ดอกไม้จันทน์
ดอลลาร์  ดัตช์  ดับขันธ์   ดับทุกข์  ดาวนพเคราะห์  ดาวฤกษ์
ดึกดำบรรพ์  ดุริยางค์  โดนัลด์(Donald)   ไดนาไมต์  ไดโนเสาร์
ไดมอนด์

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สุภาษิตนานาชาติ-01

สุภาษิตนานาชาติ
A friend's eye is a good mirror.
สายตาของเพื่อนที่มองมาเป็นกระจกที่ดี

Better late than never.
มาสายดีกว่าไม่มาเลย

Half a loaf is better than none.
มีขนมปังครึ่งก้อนย่อมดีกว่าไม่มีอะไรเลย

Haste makes waste.
ความเร่งรีบเกินไปอาจจะทำให้เราเสียเวลามากกว่าเดิม

If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.
ถ้าท่านวางแผน 1 ปีเพื่อหว่าวเมล็ดข้าว, ถ้าท่านวางแผน 10 ปีเพื่อปลูกต้นไม้, ท่านต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการให้การศึกษาคน

If you wish to know the mind of a man, listen to his words.
ถ้าคุณอยากรู้ความในใจของใครสักคน ต้องฟังคำพูดของเขาให้มากๆ(แล้วคิดให้ดีๆ)

Love your neighbors, but don't pull down the fence.
แม้ว้ามีเพื่อนบ้านที่ดีแล้ว แต่ก็อย่าได้ทุบกำแพงรั่วทิ้งไป

A book is like a garden carried in the pocket.
หนังสือเป็นดั่งสวนดอกไม้ในกระเป๋าเสื้อ

When you were born, you cried and the world rejoiced. Live your life so that when you die, the world cries and you rejoice.
เมื่อคุณเกิดมา คุณร้องไห้และโลกดีใจ จงใช้ชีวิตเพื่อ ยามที่คุณจากไปโลกร้องไห้แต่คุณดีใจ

Life is a bridge. Cross over it, but build no house on it.
ชีวิตเป็นเหมือนกับสะพาน จงข้ามมันไปแต่อย่าสร้างบ้านบนมัน

When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you.
ยามใดไม่ดีศัตรูภายใน ศัตรูภายนอกย่อมไม่กล้าทำร้ายเรา

Do not look where you fell, but where you slipped.
อย่าไปมองหาจุดที่คุณหกล้มแต่จงมองหาจุดที่คุณลื่น

He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.
คนเราเมื่อมีสุขภาพดีย่อมมีความหวัง และคนที่มีความหวัง ย่อมมีได้ทุกสิ่ง

The whisper of a pretty girl can be heard further than the roar of a lion.
เสียงกระซิบของสาวที่งดงามนั้นดังไปไกลกว่าเสียงคำรามของสิงโต

He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever.
คนที่รู้จักถามจะไม่รู้เพียง 5 นาที แต่คนที่ไม่ถามจะไม่รู้ไปตลอดกาล

A rumor goes in one ear and out many mouths.
ข่าวลือมักจะเข้าหูเพียงข้างเดียวแต่ออกมาจากหลายๆปาก

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom.
หนามมีไว้ป้องกันดอกกุหลาบ มันทำความเจ็บปวดกับคนที่จะขโมยความเบ่งบาน

A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows the public opinion.
คนมีปัญญาตัดสินใจด้วยตนเอง ขณะที่คนโง่คล้อยตามความเห็นคนทั่วไป

Better to light a candle than to curse the darkness.
อยู่ในแสงสว่างของเทียนไขย่อมดีกว่าทรมานอยู่ในความมืด

Climb mountains to see lowlands.
ปีนภูเขาหลายลูกเพื่อมองดูพื้นที่ต่ำ

Everyone pushes a falling fence.
ทุกคนมักจะพลักรั่วที่กำลังจะล้ม

Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come.
เก็บต้นไม้เขียวๆไว้ในใจแล้วบางทีนกจะมาร้องเพลงให้ท่านฟัง

Give a man a fish, and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever.
ให้ปลาเขา 1 ตัว เขาก็กินได้ 1 วัน หากเราสองเขาตกปลาได้แล้ว เขามีกินได้ตลอดไป

Laws control the lesser man. Right conduct controls the greater one.
กฎหมายควบคุมคนได้น้อยกว่า การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมควบคุมคนได้มากมกว่า

He who cannot agree with his enemies is controlled by them.
คนที่ไม่สามารถตกลงกับศัตรูของเขา จะถูกศัตรูของเขาควบคุมไปตลอด

He who could foresee affairs three days in advance would be rich for thousands of years.
คนที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้า 3 วันจะรวยไปเป็นพันๆปี

He who rides a tiger is afraid to dismount.
คนที่ขี่อยู่บนหลังเสือย่อมกลัวที่จะลงจากหลังของมัน

If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.
ถ้าท่านวางแผน 1 ปีเพื่อหว่าวเมล็ดข้าว, ถ้าท่านวางแผน 10 ปีเพื่อปลูกต้นไม้, ท่านต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการให้การศึกษาคน

If you wish to know the mind of a man, listen to his words.
ถ้าคุณอยากรู้ความในใจของใครสักคน ต้องฟังคำพูดของเขาให้มากๆ(แล้วคิดให้ดีๆ)

Love your neighbors, but don't pull down the fence.
แม้ว้ามีเพื่อนบ้านที่ดีแล้ว แต่ก็อย่าได้ทุบกำแพงรั่วทิ้งไป

Mankind fears an evil man but heaven does not.
มวลมนุษย์หวาดกลัวคนชั่วร้าย แต่สวรรค์(ฟ้าดิน)ไม่กลัว

One generation plants the trees; another gets the shade.
คนรุ่นหนึ่งปลูกต้นไม้ คนรุ่นหลังได้ร่มเงา

Public before private and country before family.
ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว ประเทศชาติมาก่อนครอบครัว

The beginning of wisdom is to call things by their right names.
การเริ่มต้นของการมีสติปัญญาคือเริ่มเรียกชื่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง

The tongue like a sharp knife...Kills without drawing blood.
ลิ้นนั้นเหมือนดาบที่แหลมคม ฆ่าคนได้โดยปราศจากเลือดสาดกระจาย

The wise adapt themselves to circumstances, as water molds itself to the pitcher.
คนฉลาดย่อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างได้ เช่นเดียวกับน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างตัวมันเมื่ออยู่ในเปลือก

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เมนูอาหาร-13

กระเพาะปลาน้ำแดง  Fish-maw in gravy soup
กระเพาะปลาผัดแห้ง Fried fish-maw with bean sprout
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้  Shanghai noodles
ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง  Noodle wrap with shrimp
ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมู  Noodle wrap stuffed with pork
ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง Noodle wrap with roasted pork
กุ้งทอดครีมสลัด Fried shrimp salad in creamy dressing
กุ้งนึ่งหนำเลี๊ยบ  Steamed shrimp with olive nut
กุ้งผัดผงกระหรี่  Stir fried shrimp with curry powder
กุ้งอบเกลือ  Steamed salted prawns
กุ้งอบวุ้นเส้น  Baked prawns with glass noodles

เกาเหลาหม้อไฟ  Sea cucumber, fish maw, seafood meat, pork in fried pan
เกี๊ยวกรอบเปรี้ยวหวานเกาเหลา Crispy shrimp wanton in sweet and sour sauce
เกี๊ยวกุ้งทอด  Fried shrimp wanton / crispy shrimp dumpling
เกี๋ยวน้ำกุ้ง  Shrimp wanton soup
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ  Tofu and group pork soup
แกงจืดผักกาดขาวสาหร่ายลูกชิ้นกุ้ง  Deep fried shrimp ball, seaweed and vegetable soup
โกยซีหมี่  Pan fried egg noodles with chicken in gravy
ไก่ทอดครีมสลัด  Deep fried chicken salad in creamy dressing
ไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์  Stir fried chicken, cashew net mushroom and onion
ไก่มะนาว  Fried chicken with Mayonnaise and lemon
ไก่อบเหล้าแดง  Stir fried chicken topped with red wine sauce

ขนมจีบกุ้งหรือหมู  “Siew Mai” with shrimp or pork
ขนมปังหน้ากุ้ง  Fried deep bread with mince shrimp
ขาไก่นึ่งมะนาว  Chicken foot with lemon
ข้างผัดสามสี  Fried rice with red pork, carrot and pea seed with stirred egg
ข้าวทูน่ากะเพรากรอบ  Rice topping with deep fried basil leaves and tuna (spicy)
ข้าวเนื้อผัดน้ำมันหอย  Fried beef with oyster sauce served with rice
ข้าวปลาผัดพริกไทยดำและสมุนไพร   Fried fish fillet with black pepper and herbs served with rice
ข้าวผัดกุ้ง / ปู  Fried rice with prawns or crab meat stirred egg
ข้าวผัดใบกะเพราไก่ เนื้อ หรือ กุ้ง  Fried chicken beef or shrimp with chili and basil leaves served with rice
ข้าวผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์  Fried rice with cashew nut and stirred egg

ข้าวผัดหนำเลี๊ยบหมูสับ  Black olive fried rice and cashew nut, red onion, chilly side dish
ข้าวผัดแฮม  Fried rice with Ham
ข้าวราดหน้าไก่  Steamed rice top with chicken in gravy
ข้าวหมูอบแบบจีน  Roast pork (Chinese style) with rice
ขาหมูรมควันกับส้มตำ  Fried  smoke Braised pork with Som Tum
ไข่เค็มซุปข้าวโพด  Pork with egg york in corn soup
ไข่เยี่ยวม้าและปูอัด  Preserved egg and crab stick
ซาลาเปา  “Salopao”  Chinese bun
ซี่โครงหมูพริกเผา  Pork rip with garlic chilli sauce
ซุปข้าวโพดใส่ไก่  Corn soup with stirred egg and chicken (Chinese style)
ตีนเป็ดผัดเห็ดสด  Stir fried duck feet with mushroom
เต้าหูกุ้งทรงเครื่องนึ่งซีอิ้ว  Steamed egg bean curd (tofu) with shrimp and black mushroom in soy bean sauce

เต้าหู้ไข่,ยอดข้าวโพดกุ้ง  Egg tofu, baby corn with shrimp
เต้าหู้ทรงเครื่องหม้อดิน  Stir fried tofu with minced shrimp and pork, mushrooms in gravy
ทอดมันกุ้ง  Fried minced prawn cakes
เนื้อปลากรอบเปรี้ยวหวาน  Fried fish topped with sweet and sour sauce
เนื้อปลากะพงน้ำแดง  Braise fish in gravy
เนื้อแพะน้ำแดง  Braised goat in gravy sauce
เนื้อวัวผัดพริกหยวกเต้าซี่  Stir fried beef with black pepper sauce
เนื้อวัวผัดเห็ดสดน้ำมันหอย  Stir fried beef and mushroom with oyster sauce
บะหมี่ขาห่านอบหม้อดิน  Braise goose’s feet with egg noodle
บะหมี่น้ำ/แห้ง/ปลา,ลูกชิ้นกุ้ง  Boiled egg noodles with fish, deep fried shrimp balls in shop
บะหมี่ฮกเกี้ยน  Fried egg noodles with shrimp, chicken and mushroom

ปลากะพงทอดกับส้มตำ  Deep fried white snapper with Som Tum
ปลากะพงทอดน้ำปลา  Deep fried white snapper in fish sauce
ปลากะพงนึ่งมะนาว  White snapper fish streamed with lemon with soy sauce
ปลาเก๋านิ่งซีอิ้ว  Steamed fish with soy sauce
ปลาเปรี้ยวหวาน  Fried fish with sweet and sour sauce
ปลาสามรส  Fried fish topped with three flavored sauce
ปลิงทะเลน้ำแดง  Sea cucumber in gravy
ปอเปี๊ยะข้าวเหนี่ยวไก่ทอด  Deep fried sticky rice spring-roll with fried chicken wings
ปอเปี๊ยะหมู  Spring roll with pork and Chinese mushroom
ปูนิ่มทอดกระเทียม  Deep fried soft shell crab with garlic
เป็ดตุ๋นมะนาวดอง  Double boiled duck in pickle lime soup

ผักกาดขาดนึ่งหอยเชลล์  Steamed vegetable with dried sea shell
ผักสี่สหาย  Sautéed four kinds of vegetables topping with red gravy
ผัดโป๊ยเซียนรวมมิตร  Stir fried mixed seafood meat and sliced pork
ผัดโหงวก๊วย  Stir fried mixed oriental dried fruits
เผือกทอด  Fried taro stuff with pork, bamboo shoot, Chinese mushroom
มักกะโรนีหมู  Fried Macaroni with pork
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดเกลือ  Salted deep fried cashew nut
เมี่ยงชะพลู  Minced pork with wild betal leaves
เยื่อไผ่, เห็ดหอมทรงเครื่อง  Bamboo fungi and black mushroom with pork

ราดหน้าไข่เห็ดสดหมู  Pan fried rice noodles with pork, mushroom and eggs in gravy
ราดหน้าเนื้อปลาเต้าซี่พริกหยวก Pan fried rice noodles with fish and black soy bean sauce in gravy
ราดหน้าหมู ไก่ หรือเนื้อวัว  Fried noodles with pork, chicken or beef
ราดหน้าหัวปลากะพงน้ำแดง  Braised fish head in red gravy
ลูกชิ้นกุ้งกับผักโสภณ  Shrimp ball with vegetable
ลูกชื้นกุ้งผัดผักโสภณ  Deep fried shrimp balls with mustard greens in gravy
สลัดครีมทูน่า   Tuna salad in creamy dressing
สาหร่ายกุ้งนึ่ง  Seaweed with shrimp
สาหร่ายหมูนึ่ง  Seaweed with pork
เส้นราดหน้าหมู / กุ้ง / ปลา / เนื้อ  Rice noodles with pork / prawns / fish / meat topped thick gravy

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบเนยกระเทียม  Baked New Zealand mussels with garlic butte
หัวปลากะพงหม้อไฟ   Fish head with taro in fried pan soup
หูฉลาดน้ำแดงทรงเครื่อง     Fin shark in gravy soup
เยื่อไผ่ เห็ดหอม ซี่โครงหมูตุ่นยาจีน   Double boiled pork ribs, bamboo fiber, black mushroom in Chinese herbs soup
ฮะเก๋า   “Ha - Kao”   steamed shrimp dumpling
แฮกึ้น   Fried minced prawn rolls

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เมนูอาหาร-12

หอยแครงลวก Steamed blanched clams with dipping sauce
หอยเชลล์ฉู่ฉี่ fried scallops with red curry and coconut milk
หอยเชลล์ทอดกระเทียมพริกไทย fried scallops with garlic and pepper
หอยเชลล์ผัดฉ่า fried scallops with chili vegetable and herbs
หอยเชลล์ผัดพริกไทยดำ stir fried scallops with black pepper
หอยเชลล์สามรส scallops in sweet and sour sauce
หอยทอด Fried mussel pancakes
หอยทอด oysters fried in egg batter
หอยทอด Pan fried seafood
หอยทอดแบบกรอบๆ Crisp fried mussel pancakes
หอยนางรม oyster

หอยพัด scallop
หอยแมลงภู่ green mussel
หอยแมลงภู่ผัดพริกอ่อน stir-fried mussels with sweet pepper
หอยแมลงภู่อบ pan-steamed mussels
หอยแมลงภู่อบหม้อดิน Mussels and mint leaves in casserole
หอยแมลงภู่อบหม้อดิน steamed mussels with herbs in clay pot
หอยย่าง grilled scallop / mussel
หอยลายผัดน้ำพริกเผา stir-fried clams with sweet chili paste
หอยลายผัดใบโหระพา stir-fried clams with sweet basil leave
ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน Curry Streamed Seafood in Coconut Cup
ห่อหมกปลา Fish curry in banana leaves
ห่อหมกปลา Steamed curried fish
ห่อหมกปู Streamed Crab Curry in a Banana Leaf Cup

หูฉลาม shark-fin soup
แหนม Sour sausage in banana leaf
ข้าวต้มหมูสับ  Minced pork ball congee
ไข่ลวก Soft-boiled egg
ไข่ดาวน้ำกับไส้กรอกไก่ Poached eggs with chicken sausage
ขนมปังปิ้งพร้อมเนยและแยม Toast served with butter and jam
ข้าวโอ๊ตต้มนมสด Boiled Oatmeal with milk
ข้าวสวยพร้อมกับยำวุ้นเส้นเห็ดรวม Steamed rice served with spicy glass noodle with mixed mushroom salad
พะโล้เต้าหู้เห็ดหอม Braise Chinese spicy with bean curd and Shiitake mushroom
ไข่คนกับชีส  Scramble egg with cheese
มะเขือเทศอบ Roasted tomato

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำที่เรามักเขียนผิด

วันนี้พักเรื่องของอาหารไว้ก่อน ผมขอแรกด้วยเรื่องของคำที่เราเขียนผิด นำมาให้ดูกันก่อน

หมวด ก
กงสุล     กฎเกณฑ์    ก้นปล่อง    กัณฐ์(คอ)    กรรณ์(หู)  กระตือรือร้น
กระทะ   กระเท่เร่   กล้วยบวชชี    กษัตริย์    ก๊อป   กะทัดรัด   กะทันหัน
กะทิ   กะละมัง    กะเพรา    กะโหลก  กังวล  กังวาน   กัมปนาท  กากบาท
กาเฟอีน   การุญ,การุณย์   กาแล็กซี   กำนัน(ผู้ดูแล)
กำนัล(ให้ของด้วยความนับถือ)    กิจจะลักษณะ   กำมะลอ  กำมะหยี่
กำราบ   กิตติคุณ   กิตติมศักดิ์   กินรี   กุยช่าย   เกณฑ์ทหาร   เกม
เกร็ดความรู้   เกล็ดปลา   เกลือสินเธาว์   เกษมศานต์   เกษมสันต์
เกษียณอายุ   เกษียรสมุทร   เกสร   แก๊ง   แกงบวด    แก๊ส

หมวด ข
ขมีขมัน   ขมุกขมัว   ขวนขวาย   ขะมักเขม้น  ขะมุกขะมอม  ขันที
ขู่เข็ญ   เขม็ดแขม่    โขยง    โขยกเขยก    ไข่มุก

หมวด ค
คทา    คนธรรพ์   คมสัน   คริสต์ศักราช  ครุภัณฑ์   คฤหาสน์
คลาคล่ำ   คลินิก   ค็อกเทล   คอมมิวนิสต์   คะมำ   คะยั้นคะยอ
คอนเสิร์ตริต   คัมภีร์   คารวะ   คำนวณ  คิมหันต์   คุกกี้   เค้ก
เคเบิล    เคหสถาน    เคาน์เตอร์   แค็ตตาล็อก   แคบหมู
แคลเซียม   โคตร   โครงการ   ใคร่ครวญ

หมวด ฆ    ฆราวาส    ฆ้อง
หมวด ง     งบดุล

หมวด จ
จระเข้    จอมเวท  จะละเม็ด   จักจั่น   จักรพรรดิ   จักรวรรดิ  จักรยานยนต์
จาระไน   จาระบี   จ้าละหวั่น   จำวัด   จำนง    จิตรกร   จิตรลดา  จิปาถะ
เจ้าอาวาส   โจทก์(จำเลย)   โจทย์(ปัญหา)   โจษจัน
หมวดฉ       ฉกรรจ์
หมวด ช     ชมดชม้อย  ช็อกโกแลต  ชอุ่ม   ชะลอ
ชักเย่อ   ชันสูตร   เชิ้ต  เชาวน์(ไหวพริบ)     เชาว์(เร็ว)

หมวด ซ     ซีดเผือด     เซลล์
หมวด ฌ    ฌาน    ฌาปนกิจ
หมวด ญ    ญวน
หมวด ฐ     ฐานันดร     ฐิติ

หมวด ด
ดอกจัน   ดารดาษ   ดาษดา   ดำมะเมื่อม   ดำฤษณา
ดุลการค้า   ดุลยพินิจ ดุลพินิจ   เดียดฉันท์   ไดนาไมต์

หมวด ต
ตกล่องปล่องชิ้น   ตงิด   ตระเวน   ตรัยตรึงศ์   ตรีโกณ ตะกละตะกลาม
ตะเกียกตะกาย    ตะปู   ตะลึง  ตักบาตร   ตักษัย  ตัดพ้อ   ตัณหา
ตานขโมย    ตาลปัตร   เต็นท์   ไต้ฝุ่น   ไตรยางศ์

หมวด ถ   ถนัดถนี่   เถาวัลย์   แถลงการณ์
หมวด ท
ทดรอง(ออกเงินแทนไปก่อน)   ทมิฬ   ทระนง   ทแยงมุม
ทศพิศราชธรรม   ทศมาส   ทอฟฟี่   ทะนุถนอม   ทะเลสาบ
ทักษิณ   ทัพพี   ทนทายาด   ทำวัตร   ทิเบต  ทิฐิ  ทูต   เท่
เทคนิค   เทคโนโลยี   เทอม  เท้าความ  แท็กซี่
(เหงื่อ)โทรมกาย   ไทร(ต้นไม้)   ไซ(จับปลา)  โทรศัพท์

หมวด  ธ    ธนาณัติ   ธรรมาสน์   ธัญญาหาร   ธุดงค์
หมวด  น
นกอินทรี   นงเยาว์   นวลลออ   นอต  นักษัตร  นัตถุ์ นัยน์ตา
นานัปการ  นานาจิตตัง  นิทรรศการ  นิมนต์  เนรมิต  โน้ตเพลง

หมวด บ
บรรทัดฐาน  บริจาค  บล็อก  บอระเพ็ด  บังกะโล  บัตรสนเท่ห์
บัลลังก์  บาดทะยัก  บาตรพระ  บานเกล็ด  บาสเกตบอล
บำเหน็จ  บิณฑบาต  บุคลิก  บุปผชาติ  บุษราคัม  เบญจเพส
เบญจมาศ  เบนซิน   แบคทีเรีย  แบดมินตัน  โบนัส  โบผูกผม

หมวด ป
ปฏิกิริยา  ปฏิทิน  ปฏิปักษ์  ปฏิสังขรณ์  ปฐมนิเทศ  ปณิธาน
ปรมาณู  ปรสิต  ปรอท(ธาตุ)  ปรอด(นก)  ประจันหน้า  ประจัญบาน
ประชาทัณฑ์   ประนม (ยกกระพุ่มมือ)  ประณม(การน้อมไหว้)
ประณาม  ประณีต  ประดิดประดอย  ประติมากรรม  ประแป้ง
ประพาส(เที่ยว)  ประภาษ(พูด)  ประภาส(แสงสว่าง)
ประสบการณ์  ปรัศนี  ปรากฏ  ปรานี(เอ็นดู สงสาร)
ปราณี(ยังมีชีวิต)  ปรานีปราศรัย  ปริมณฑล  ปักษิน  ปาติโมกข์
ปาร์เกต์  ปิโตรเลียม  ปีติ  ไปรษณีย์

หมวด ผ
ผรุสวาท  ผลลัพธ์  ผัดวันประกันพรุ่ง  ผิดสาแลง  แผนการ

หมวด ฝ   ฝักใฝ่  ฝ้าฟาง  ฝาละมี  ไฝ
หมวด พ
พยักเพยิด  พยัคฆ์  พรรณนา  พรหมจรรย์  พระชนมพรรษา
พลศึกษา   พหูสูต  พ่ะย่ะค่ะ   พะว้าพะวง  พันธบัตร   พัลวัน
พาณิชย์(การค้าขาย)  พานิช(พ่อค้า)  พาหุรัด  พิพากษ์
พิพาท  พิโรธ  พิศวง  พิศวาส  พิสดาร  พู่ระหง  เพชฌฆาต
เพอิญ   โพ(ชื่อต้นไม้)   โพธิ์(ชื่อต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้)

หมวด ฟ   ฟิสิกส์
หมวด ภ  ภวังค์  ภาพพจน์  ภาพยนตร์  ภารกิจ  ภูวไนย
หมวด ม
มงกุฎ  มนเทียรบาล  มหาหิงคุ์  มะกะโรนี  มัคคุเทศก์
มังสวิรัติ  มัสมั่น มี่สั้ว  ไมยราบ(ชื่อต้นไม้)

หมวด ย
ยัติภังค์   ยโส  ย่อมเยา   ยาเสพติด  ยากเข็ญ  เยื่อใย
ไย(ทำไม)  ใย(เส้นบางๆ)  ไยดี(ยินดี)
หมวด ร
รกชัฏ   รณรงค์  ร้องไห้  รอมชอม  ระเห็จ  รักษาการ
รังเกียจเดียดฉันท์  รังสิมันตุ์  รัชกาล  รัญจวน  รื่นรมย์
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  รูปพรรณ  แรเงา  ราชปะแตน  โรงเตี๊ยม
หมวด ล
ลมปราณ   ล็อกเกต  ลอตเตอรี่  ละมุนละไม  ลำไย  ล่ำลา
ลิดรอน  ลิฟต์  เลือกสรร  เลือดกบปาก  โล่
หมวด ว
วงกต   วงศาคณาญาติ  วนิพก  วอลเลย์บอล  วันทยหัตถ์
วันทยาวุธ  ว้าย(คาอุทาน)  วายปราณ  วิกฤตการณ์ (เหตุการณ์เลวร้าย)
วิกฤตกาล(เวลาวิกฤต)   วิจารณ์  วิจารณญาณ  วิญญาณ  วิตถาร
วิบัติ  วิปโยค  วิเศษ(ยอดเยี่ยม)  เวทมนตร์  เวียดนาม
หมวด ศ
ศิโรราบ  ศีรษะ
หมวด ส
สติสัมปชัญญะ  สถิต  สนุกเกอร์  สไบ  สปาเกตตี  สมดุล
สมเพช  สร้างสรรค์  สแลง(Salang)   แสลง(ไม่ถูกกับโรค)
สวรรคต  สะเต๊ะ  สักการบูชา  สังเกต  สัญชาตญาณ
สัญญาณ  สันโดษ  สับปลับ  สัมภาษณ์  สาบสูญ  สับปะรด
สารทุกข์สุกดิบ  สำอาง  สีสัน  สุกียากี้  สุคติ  สูติบัตร(ใบเกิด)
สูจิบัตร(ใบแสดงรายการ)  เสกสรร  เสน่ห์  แสตมป์
หมวด ห
หงษ์  หยักศก  หยากไย่  หลงใหล  หลุมพราง  หอมหวน
เหงื่อกาฬ  หุ่นยนต์  เหล็กใน  เหลวไหล
หมวด อ
อนุญาต  อนุสาวรีย์  อนุมัติ  อนุมาน  อเนก  อเนจอนาถ
อนุโลม  อบอวล  อภินิหาร  อภิรมย์  อรไท  อลังการ
อสงไขย  อสุนีบาต  อหังการ  ออฟฟิศ  อะดรีนาลิน
อะมีบ้า  อะลุ้มอล่วย  อะลูมิเนียม  อัญมณี  อัตนัย อัตภาพ
อันธพาล  อับปาง  อัปรีย์  อัมพร  อัลตราไวโอเลต  อัศจรรย์
อัสดง  อากัปกิริยา  อาคเนย์  อาจิณ  อาชีวศึกษา  อานิสงส์
อาเพศ  อาระบิก  อารมณ์  อารักขา  อารี  อาวุธ  อำมหิต
อินเดียนแดง  อินทผลัม  อินทรีย์(ร่างกาย)  อินฟราเรด
อิเล็คตรอน  อุกกาบาต  อุดมการณ์  อุทาหรณ์  อุบาทว์
อุปมาอุปไมย  อุปโลกน์  อุโมง เอกเขนก  เอกซเรย์
แอลกอฮอล์  โอกาส

หมวด ฮ
ฮิจเราะจ์   ฮิปโปโปเตมัส  ฮีเลียม  เฮโมโกลบิน
เฮอริเคน   ไฮดรา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เมนูอาหาร-11

ราดหน้ากุ้ง , ทะเล fried noodle in trick sauce with shrimp or seafood
ราดหน้าหมู , ไก่ fried noodle in trick sauce with pork or chicken

ลาบกุ้ง spicy prawns salad with grounded rice
ลาบไก่ Spicy minced chicken salad
ลาบไก่/ลาบเนื้อ spicy chicken or beef salad
ลาบดิบ Raw beef salad
ลาบดิบ raw beef salad ไส้อั่ว northern Thai spicy sausage
ลาบทะเล spicy seafood salad with grounded rice
ลาบเนื้อ Beef salad
ลาบเนื้อ Spicy minced beef
ลาบปลาหมึก spicy squid salad with grounded rice
ลาบหมู Ground pork salad
ลาบหมู Spicy minced pork (minced = สับละเอียด), Spicy minced pork salad
ลาบหมู spicy minced pork salad
ลาบหมู spicy minced pork salad with grounded rice

วุ้นเส้นอบปู cellophane noodles barked with crap

ส้มตำ Green papaya salad
ส้มตำ Papaya salad
ส้มตำ spicy green papaya salad
ส้มตำกุ้งสด spicy papaya salad with shrimp
ส้มตำแครอทปู spicy papaya salad with crab and carrot
ส้มตำทะเล spicy papaya salad with seafood
ส้มตำไทย spicy papaya salad (Som-Tum)
ส้มตำไทยปู spicy papaya salad with salted crab
ส้มตำปูม้า spicy papaya salad with blue crab
ส้มตำผลไม้ Spicy Thai fruit salad
ส้มตำไม่ใส่มะเขือเทศไม่เผ็ด Spicy papaya salad without tomato, and not much chili

สะเต๊ะ 'satay' or skewers of barbecued meat
ไส้อั่ว Northern Thai spicy sausage

หน่อไม้ผัดไข่ Bamboo shoot with eggs
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง Asparagus stir-fried with prawns
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง stir fried prawns with asparagus

หนังไก่ทอด Crispy, deep-fried chicken skin
หมูกรอบ Fried pork crackling
หมูกระเทียม Fried pork with garlic
หมูกระเทียมพริกไทย pork stir-fried with garlic and peppercorns
หมูไข่พะโล้ Eggs and pork in brown sauce frogs
หมูทอด Fried Pork
หมูผัดน้ำมันหอย stir-fried pork with oyster sauce
หมูผัดใบกะเพรา Salted pork with chili & Basil leaves (Basil leaves ใบกะเพรา)
หมูผัดพริกขิง Sliced pork fried with ginger
หมูผัดสะตอ Sliced pork stir-fried with Sato
หมูมะนาว Pork with lime juice
หมูย่าง Isan grilled pork

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่องราวของคำว่า House

เรื่องราวของคำว่า House
1. House เป็นคำนามมีความหมายว่า บ้าน (หมายถึง สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย)
   I have a house in Korea.
   I will buy a new house.

2. House หมายถึง ทุกคนในบ้าน ก็ได้เช่น
   She stayed awake until the whole house was sleeping.
   She is the head of the house.

3. House ใช้รวมกับคำที่หมายที่สิ่งปลูกสร้างที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น Opera House, a henhouse, Broadcasting House

4. รัฐสภาของประเทศ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐสภา หรือ สถานที่พบปะกัน  เช่น
     Their parliament is divided into an upper and lower house.
     รัฐสภาของเขาถูกแบ่งออกเป็นสภาสูงและสภาล่าง

5. สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น a steak house, a coffee house.
6. House ใช้เรียก กลุ่มเด็กๆ ในโรงเรียนที่มีอายุต่างกันซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไปแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ
    Our house won the prize the best exam results.
     (กลุ่มของพวกเราได้รางวัลผลการสอบดีเลิศ)
7. ครอบครัวของบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียง เช่น 
    The house of Winsor (ราชวงศ์วินเซอร์)

8. ถ้าผู้ชมมีความพอใจในการแสดงละครหรือคอนเสิร์ตแล้วปรบมือเป็นเวลายาวนาน เราใช้สำนวนว่า bring the house down เช่น
   There was one scene which never failed to bring the house down.
   (มีฉากหนึ่งที่ไม่เคยพลาดการได้รับเสียงปรบมือพอใจจากผู้ชม)

9. House wine หมายถึง ไวน์ราคาถูก
10. ถ้าคุณได้รับของฟรีจากร้านอาหาร หรือโรงแรม เราจะใช้คำว่า on the house
     You try some – It’s on the house.
    (คุณลองดูอันซิครับ มันเป็นของฟรีจากร้าน)
11. to house someone = ได้จัดหาบ้านหรือที่อยู่ให้คนอยู่อาศัย เช่น
    Too many couples are waiting for be housed.
     (คู่สมรสจำนวนมาก ที่กำลังรอได้รับจัดหาบ้านให้)

12. open house หมายถึง บ้านที่แขกเข้ามาเยือนได้โดยไม่จำเป็นต้องเชิญเป็นพิเศษ หรือการเปิดสถานศึกษาเพื่อแนะนำสาขาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ในบุคคลภายนอกเข้าชม
13. under house arrest หมายถึง การถูกรัฐบาลห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านของตนเอง เช่น
    The nationalist leader remains under house arrest.
    (ผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติยังถูกรัฐบาลสั่งห้ามออกนอกบ้าน)

14. keep house = การดูแลบ้าน ทำความสะอาด รวมถึงการทำอาหาร โดยไม่ได้ทำงานนอกบ้าน เช่น
    Im keeps house and I go out to work.
   (อิมอยู่ที่บ้านและฉันออกนอกบ้านไปทำงาน)
15. สำนวน Set หรือ put your own house in order หมายถึง จัดการปัญหาของตัวเองก่อนไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
   Put your own house in order before you tell me what to do.
   จัดการปัญหาของตัวคุณก่อนที่คุณจะมาบอกฉันว่าต้องทำอะไรบ้าง

16. set up house = หาที่อยู่ได้และเริ่มอยู่ที่นั่นเลย
    I and my girlfriend have set up house in a condo they have bought on Rama 3 Road.
   ฉันและแฟนได้พักอาศัยในคอนโดที่ซื้อไว้ที่ถนนพระราม 3

17. คำศัพท์อื่นๆที่มีคำว่า House
houseboat = เรือลำเล็กๆที่คนสามารถพักอาศัยได้
housebound = คนป่วยที่ออกจากบ้านหรือไปไกลจากบ้านไม่ได้
    Most of the old people we visit are housebound .
    (คนชราส่วนมากที่เราไปเยี่ยมมักเป็นคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปไหนไกลไม่ไวแล้ว)
houseboy = เด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดและงานอื่นๆในบ้าน
housebreaker = ขโยมที่ลอบเข้าบ้านคนอื่น
housebreaking = การงัดแงะบ้านคนอื่นเพื่อขโมยทรัพย์สิน
housecoat = เสื้อผ้าที่ผู้หญิงใส่อยู่กับบ้าน
housefather = ผู้ชายที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นพ่อ
housefly = แมลงวัน
household = คนทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
household expense = ค่าใช้จ่ายในบ้าน
household name household word = คนหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงที่ถูกกล่าวขวัญถึง
house husband = สามีที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน คอยดูแลบ้าน
housekeeper = คนดูแลบ้าน
house lights = แสงไฟที่เปิดอยู่ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร ตรงที่นั่งคนดู
housemaid = ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดบ้าน
housemaid’s knee = อาการบวมที่เข่าที่เกิดจากการคุกเค่ากับพื้นมากเกินไป
houseman = แพทย์ฝึกหัด
housemother = ผู้หญิงที่ทำหน้าที่เหมือนแม่
House of Commons = สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร
House of God = โบสถ์
House of Lords = สภาสูง สภาขุนนางของอังกฤษ
House of Representative = สภาผู้แทนราษฎร
Houseparent คนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กที่ไร้ครอบครัวหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
Houseplant = ไม้ประดับที่เลี้ยงอยู่ในที่ร่ม
houseproud = ความกระตือรือร้นที่จะทำให้บ้านมีความสมบูรณ์พร้อม สะอาด เป็นระเบียบ