วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความรู้ทั่วไป : วิธีช่วยกันดูแลรักษาโลกของเรา

ครูมีวิธีการช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ของกลุ่มกรีนพีซมาให้อ่านกัน
กรีนพีซ (Green Peace) เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ได้นำเสนอวิธีดีๆที่เราจะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ โดยวิธี

1. ก้าวย่างบนโลกใบนี้อย่างแผ่วเบา ก่อนที่จะทำอะไร
    คิดอย่างรอบคอบสักนิดว่า คุณกำลังมีส่วนทำลาย
    สภาพแวดล้อมหรือไม่
2. เริ่มจากตัวเราเองก่อน หยุดยั้งสังคมบริโภคนิยมที่หื่นกระหาย
    ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้
3. เกาะติดสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
4. ใช้อำนาจทางการเมืองที่มีอยู่ในมือ
    เรียกร้องให้นักการเมืองเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
5. แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
    อย่าเงียบเฉย
6. ใช้อำนาจในการซื้อให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
7. ใช้พลังงานแค่เพียงพอ
    เลือกใช้สิ่งใดก็ตามที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนให้น้อยที่สุด
8. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนในบ้าน
9. ประหยัดน้ำ

10. ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า ปรับปรุงบ้านให้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน
11. ขับรถให้น้อยลง ใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น
12. ทำให้ที่ทำงานของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทาง
14. หยุดยั้งการแพร่กระจายอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
15. ลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหาร
16. ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวคุณเอง
17. บริโภคเนื้อให้น้อยลง
18. หลีกเลี่ยงการใช้สารพิษและยาฆ่าแมลง
19. เลือกทางเลือกที่ปลอดสารพิษ
20. รีไซเคิลทุกอย่างเท่าที่ทำได้
21. เลือกใช้พลาสติกที่ปลอดพีวีซี
22. อย่าทิ้งขยะมีพิษจากบ้านเรือนสู่สภาพแวดล้อม
23. ปลูกพืชพื้นเมือง
24. ตั้งคำถามและเลือกแผนการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด
25. อย่าซื้อหรือรับซื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์
26. ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่
27. สอนลูกหลานให้รักธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม
28. เรามีสิทธิการรับรู้

29. สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
30. มองโลกในแง่ดี

      มองโลกในแง่ดีแล้วร่วมกันเปลี่ยนแปลง

รู้แล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ...เพื่อรักษาโลกของเรากันนะครับ !!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น