วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: ประโยคปฏิเสธ1(T)

ประโยคปฏิเสธ ตอนที่1
 ประโยคบอกเล่ามี verb to be ในประโยค

คำสั่ง ข้อใดเป็นรูปประโยคปฏิเสธที่ถูกต้อง
ของประโยคที่กำหนดให้

1. He is a teaher.
   1) She is a teaher.
   2) He is not a teacher.
   3) He isn't a teaher.
เฉลยข้อ2, 3
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เขาเป็นครู
มีคำกริยา คือ is เป็น Verb to be
มีรูปปฏิเสธคือ is not หรือ isn't

2. She is a cashier.
   1) She is not a cashier.
   2) She is not a nurse.
   3) She isn't a cashier.
เฉลยข้อ1, 3
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เธอเป็นพนักงานเก็บเงิน
มีคำกริยา คือ is เป็น Verb to be
มีรูปปฏิเสธคือ is not หรือ isn't

3. They are my sons.
   1) They are not my sons.
   2) They aren't my sons.
   3) They is not my sons.
เฉลยข้อ1, 2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า พวกเขาเป็นลูกของฉัน
มีคำกริยา คือ are เป็น Verb to be
มีรูปปฏิเสธคือ are not หรือ aren't

4. That old man is my uncle.
   1) That old man is not my uncle.
   2) That old man are not my uncle.
   3) That old man aren't my uncle.
เฉลยข้อ1
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า ชายแก่คนนั้นเป็นลุงของฉัน
มีคำกริยา คือ is เป็น Verb to be
มีรูปปฏิเสธคือ is not หรือ isn't

5. We are in the room.
    1) We isn't in the room.
    2) We aren't in the room.
    3) We is in the room.
เฉลยข้อ2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า พวกเราอยู่ในห้อง
มีคำกริยา คือ are เป็น Verb to be
มีรูปปฏิเสธคือ are not หรือ aren't

6. Yesterday was Thursday.
    1) Yesterday was not Thursday.
    2) Yesterday wasn't Thursday.
    3) Yesterday were Thursday.
เฉลยข้อ1,2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เมื่อวานเป็นวันพฤหัสบดี
มีคำกริยา คือ was เป็น Verb to be
และเป็น กริยาช่องที่ 2 ของ is
มีรูปปฏิเสธคือ is not หรือ isn't

7. They were sleeping.
   1) They were not sleeping
   2) They was not sleeping
   3) They weren't sleeping
เฉลยข้อ1,3
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า พวกเขากำลังนอนหลับ(เป็นอดีต)
มีคำกริยา คือ were เป็น Verb to be
และเป็น กริยาช่องที่ 2 ของ are
มีรูปปฏิเสธคือ were not หรือ weren't

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 เวลา 05:38

    ทำให้เข้าใจมากขึ้น


    อรญา อ่อนน้อม บางประทุนนอก

    ตอบลบ