วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์ละคน2 (T)

มาลุยโจทย์กันต่อเลยดีกว่า7(10 + 6) = 7×10 + 7×6 ตรงกับคุณสมบัติข้อใด
  1) คุณสมบัติการแจกแจง
  2) คุณสมบัติการสลับที่การบวก
  3) คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก
  4) คุณสมบัติการการมีเอกลักษณ์การบวก

เฉลยข้อ 1 เรื่องนี้อยู่ในเรื่องสมบัติของจำนวนจริง
คุณสมบัติการสลับที่การบวก เช่น 3 + 4 = 4 +3
คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก เช่น (3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5)
คุณสมบัติการการมีเอกลักษณ์การบวก คือ 0

ถ้าให้ a, b, c เป็นจำนวนจริง คุณสมบัติข้อใดเป็นเท็จ
  1) ถ้า a > b และ b > c แล้ว a > c
  2) ถ้า a > b แล้ว a + c > b + c
  3) ถ้า a > b แล้ว ac > bc

เฉลยข้อ 3 เรื่องนี้อยู่ในเรื่องสมบัติของอสมการ
ข้อ1 เรียกว่า สมบัติการถ่ายทอด
ข้อ2 เรียกว่า สมบัติการบวก
ข้อ3 เรียกว่า สมบัติการคูณ แต่แบ่งเป็น 2 กรณีคือ
   กรณี c > 0 (c มากกว่า 0)  จะได้ ถ้า a > b แล้ว ac > bc
เช่น 2 > 1 แล้ว 2x5 > 1x5
                          10 > 5
   กรณี c < 0 (c น้อยกว่า 0) จะได้ ถ้า a > b แล้ว ac < bc
เช่น 2 > 1 แล้ว 2x(-5) < 1x(-5)
                             -10 < -5
                        
ข้อใดใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม

1) ฝนใช้ตลับเมตรวัดขอบประตู
2) ฝนใช้ถังน้ำขนปูน
3) ฝนใช้ซ้อนงัดตะปู
4) ฝนใช้มีดใบมีดปอกมะม่วง

เฉลยข้อ 4 ควรใช้มีด


1. คนฉลาดทุกคนเป็นคนรวย

2. คนมีความสุขบางคนเป็นคนฉลาด
ข้อใดที่สรุปได้สมควรเหตุผล
  1) คนฉลาดทุกคนเป็นคนมีความสุข
  2) คนรวยทุกคนเป็นคนฉลาด
  3) คนมีความสุขบางคนเป็นคนรวย

เฉลยข้อ3 โจทย์ลักษณะนี้เรียกว่า การให้เหตุผล
โดย 2 ข้อแรกที่ให้มาเรียกว่า เหตุหรือข้อกำหนด
และตัวเลือกที่ให้มา 3 ข้อเรียกว่า ข้อสรุปหรือผล โดยทั่วไปเราจะมีข้อสรุปขัดแย้งกับเหตุไม่ได้
และข้อสรุปที่ได้ต้องได้จากเหตุที่มี

ตัวเลือกที่ 1 , 2 เป็นการสรุปที่ขัดแย้งกับเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น