วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มูลนิธิเด็กโสสะ

   มีคำกล่าวแบบสำนวนคนจีนที่่ผมดูในหนังจีนสมัยเด็กที่ว่า การได้ช่วยชีวิตคน นั้นได้ผลบุญมากกว่าการสร้างเจดีย์ 7 ชั้น หมายความว่า การได้ทำบุญกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นย่อมได้อานิสงส์กว่าการได้สร้างถาวรวัตถุ 
   วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีกำลังทรัพย์มาช่วยกันทำบุญกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


(ภาพที่ตัดต่อมาจากเว็บไซด์)
ข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซด์
เด็กไทย100คน มี20คน ถูกทอดทิ้ง เมื่อก่อนพวกเขาเคยมีบ้าน และวันนี้คุณสามารถมอบบ้านแห่งความรักให้แก่พวกเขาได้อีกครั้ง

แนวคิดในการทำงานของเรา
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด

ท่านมีจิตศรัธทาที่จะช่วยเหลือเด็กๆเหล่าติดต่อได้ครับที่
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177
แฟ็กซ์ 02-7555576
Email:info@sos-thailand.org

หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sosthailand.org/
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทศไทยในพระบรมราชนินูปถัมภ์

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับทางมูลนิธิครับ

ตอบคำถามน้อง Jeeranan

สำหรับคำถามน้อง Jeeranan Jantawong
ขอแก้สมการโดยการใช้วิธีลัดนะครับ
9(x -3) = 7x +4
9x -27 = 7x +4  ___1)
9x -7x = 4+27   ___2)
     2x = 31
       x = 31/2

อธิบายเพิ่มเติม
1) เป็นการกำจัดวงเล็บโดยการใช้กฎการกระจายหรือการแจกแจง
2) เป็นการย้ายตัวเลขไปให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง คือ ตัวเลขที่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านซ้ายของสมการ และตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรย้ายไปอยู่ด้วยกันด้านขวาของสมการ โดยระวังเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับ