วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์ในธนาคาร

หลายๆครั้งที่ผมไปธนาคาร จะเห็นกระดานที่แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มและจะมีตัวย่อ อยู่ 3 ตัว MLR MOR และ MRR ผมเองก็อยากรู้มาตลอด เลยไปหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วต้องนำคำตอบ ที่ผมหาได้บอกให้อีกหลายคนได้รู้กันด้วย...


MLR MOR และ MRR คืออะไร
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากลูกค้า ได้แก่

MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

เล็กน้อยๆ

ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั่วๆไป ที่เก็บมาบอกกล่าวเพื่อร่วมด้วยช่วยกัน
1. ช่วงนี้ต่างจังหวัดเกือบจะ 40 จังหวัด (เกินครึ่งประเทศ) ประสบปัญหาภัยแห้งอย่างหนัก ผมอยากชวนพวกเราช่วยกันประหยัดน้ำ
2. แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าเราไม่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน แต่เราก็ควรใช้กันประหยัดไฟฟ้า เพราะ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ยิ่งใช้มากก็ยิ่งหมดมาก เนื่องจากได้มากจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้
3. ตามที่ข่าว แหล่งก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทย จะหมดลงในอีก 10 ปีหรือเร็วกว่านั้นถ้าเราไม่ช่วยกันลดการใช้พลังงาน

   .... ลดความเห็นแก่ตัว 
   .... ลดการเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิด 
   .... ลดเรื่องผลประโยชน์
   .... ลดเรื่องกำไรลงบ้าง
   .... เพิ่มวินัยที่ดีในการดำเนินชีวิต
   .... ทรัพยากรของเราและของโลกก็จะหมดช้าลง

4. คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคอ้วนกว่า 20,000 รายต่อปี และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เรามาตรวจสอบว่าเราอ้วนหรืออ้วนเกินไปหรือยังจาก สูตร 2 เท่าของรอบเอว (โดยวัดผ่านสะดือ) ต้องไม่เกินความสูงของตัวเราเอง ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร นะครับ

5. ยิ่ง.....ยิ่ง.....

The more you eat, the fatter you are.
    คุณยิ่งกินมาก คุณก็ยิ่งอ้วนมากขึ้น
The more you read, the more you know.
    คุณยิ่งอ่านมาก คุณก็ยิ่งรู้มาก
The more you think, the cleverer you are.
    คุณยิ่งคิดมาก คุณก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น (ในเรื่องที่น่าคิด)
The more you do exercise, the stronger you are.
    คุณยิ่งออกกำลังกายมาก คุณก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น 
The more you sleep, the lazier you are.
     คุณยิ่งนอนมาก คุณก็ยิ่งขี้เกียจมากขึ้น


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตอบโจทย์ ผ้าพันคอ น้องจิราเจต

มีคำถามดีๆ เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม โดยมีผู้ถามคือ ... น้อง จิราเจต เมืองจันทร์ ระดับชั้น ป.6 รร.สหศาสตร์วิทยาคาร ถามมาว่า 
ผ้าพันคอลูกเสือผืนหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาวเป็น 3 เท่าของส่วนสูงถ้าผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้ มี 216 ตารางเซฯติเมตรฐานของผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้ยาวกี่เซนติเมตร 
วิธีทำ  ให้ความสูงของผ้าพันคอ คือ   a   เซนติเมตร 
และมีฐานยาวเป็น 3 เท่าของส่วนสูง
จะได้   ฐานยาว   3a   เซนติเมตร 

จากสูตร  พื้นที่สามเหลี่ยม = (1/2) x ฐาน x สูง

แทนค่า จะได้     216 = (1/2) x 3a x a
                 216 x 2 = 3 x a2
                 432 / 3  = a2
                    a2 = 144
                     a  = 12  
ความสูงของผ้าพันคอ คือ a = 12   เซนติเมตร 
 ฐานยาว   3a = 3 x 12 = 36    เซนติเมตร

โจทย์ข้อนี้สำหรับน้อง ป.6 ต้องถือว่าค่อนข้างยาก เล็กน้อยครับ เพราะอาจจะไม่เข้าใจกับสัญลักษณ์  a2  จะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับ


 a2  อ่านว่า a ยกกำลัง 2 หมายถึง a x a   (คูณซ้ำกัน 2 ตัว)

และเมื่อมาอยู่เป็นสมการ ก็จะหมายถึง ตัวเลขอะไรที่คูณซ้ำกับตัวเอง แล้วได้เท่ากับ 144  (ตามโจทย์)
ตัวเลขนั้นคือ 12  

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศรช. วัดบางประทุนนอก


ประกาศข่าวจากทาง ศรช. วัดบางประทุนนอก  แขวงบางขุนเทียน
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2556
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารต่างๆ ต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. วุฒิการศึกษา 2 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
4. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด(ถ้ามี)
เริ่ม วันที่ 1 - เมษายน 2556
สถานที่รับสมัคร สำนักงานเขตจอมทอง ถนนพระราม 2
ในเวลาราชการและโปรดแต่งกายสุภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    อาจารย์ อิงอร  089-440-7175

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ช่วยโลกเท่ากับ...

Saving water is....
Saving fuel is....
Saving energy is....
Saving forest is....
Saving wild life is....
Saving natural resource is....
... is saving your money and our life.

การประหยัดน้ำเท่ากับ...
การประหยัดเชื้อเพลิง เท่ากับ...
การประหยัดพลังงาน เท่ากับ....
การรักษาป่าให้คงอยู่ เท่ากับ..
การรักษาชีวิตสัตว์ เท่ากับ....
......การรักษาเงินในกระเป๋าของคุณและการชีวิตพวกเรา

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์-วัดจำปา

ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดจำปา ตลิ่งชัน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันสร้างกุศลครั้งใหญ่ (อีกครั้ง) ในการเททองหล่อพระประธาน องค์ใหญ่หน้าตัก 9.99 เมตร วาระที่ 2 (ส่วนพระพักตร์) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (วันวิสาขาบูชา)
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 086-378-3401
10.00 น. งานเริ่ม ช่วงเช้า 
15.19 น. พิธีเททองหล่อ
ภายในงานมี โรงทาน เลี้ยงอาหารสำหรับผู้มาร่วมงาน ฟรี
ภาพบางส่วนจาก งานพิธีครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
โจทย์คณิตศาสตร์-คำถามเนกไท


มีผู้ที่ฝากคำถามไว้ว่า  เงิน 2370 บาท ซื้อเนกไทได้ 3 เส้น ดังนั้นเงิน 4740 บาทจะซื้อเนกไทได้กี่เส้น ในหัวข้อเรื่องอัตราส่วน  พอดีผมมีเวลา เลยจะขอตอบปัญหานี้
วิธีที่ 1 ใช้วิธีของอัตราส่วน
ให้เงิน 4740 บาทซื้อเนกไทได้  a  เส้น
จะได้สมการในรูปของอัตราส่วน
จะได้      3 : 2370 = x : 4740 
เปลี่ยนเป็นสมการให้เป็นรูปของเศษส่วน
จะได้   3 / 2370 = a / 4740
           a = (3 x 4740) / 2370
           a = 6
จะซื้อเนกไทได้ 6 เส้น

วิธีที่ 2 ใช้วิธีบัญญัติไตรยางค์
เงิน 2370 บาท ซื้อเนกไทได้   3  เส้น
เงิน   1      บาท ซื้อเนกไทได้   3 / 2370  เส้น
เงิน 4740 บาท ซื้อเนกไทได้     (3 x 4740) / 2370 = 6 เส้น

ข้อสังเกต
เงิน 4740 บาท เป็น 2 เท่าของเงิน 2370 บาท
ดังนั้น เงิน 4740 บาท ซื้อเนกไทได้ 2 x 3 = 6  เส้น

ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ครับ