วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการคิดเลข ตอนที่ 1

ผมไม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นานพอสมควร
เลยโดยนักเรียนบ่นมา วันนี้เลยคิดว่าน่าจะหยิบเรื่องนี้มาเขียน
เพราะรู้สึกว่าเป็นง่ายๆที่เลยคนยังมองข้ามและอีกหลายคนก็
ลืมไปแล้วมาคิดเลขแบบนี้ก็ได้ เป็นวิธีการบวกเลขแบบง่ายๆ
แบบที่ 1 หาตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ 10 ก่อน เช่น
1)   2 + 5 + 4 + 8 = 10 + 5 + 4 = 19
2)   3 + 6 + 5 + 17 = 20 + 6 + 5 = 20 + 11 + 31
3)  11 + 25 + 39 = 50 + 25 = 75
4)  154 + 24 + 36 + 58 = 190 + 82 = 272
แบบที่ 2 แยกคิดระหว่างตัวเลขที่เป็นบวกกับตัวเลขที่เป็นลบ เช่น
1)   6 - 4 + 12 - 7 = (6 + 12) - (4 + 7) = 18 - 11 = 7
2)   7 - 10 + 16 - 4 = (7 + 16) - (10 + 4) = 23 - 14 = 9
3)   -9 + 4 + 20 - 15 = (4 + 20) - (9 + 15) = 24 - 24 = 0
4)   -3 + 40 - 17 - 14 = 40 - (3 + 17 + 14) = 40 - 34 = 6
5)   100 - 25 - 14 - 6 = 100 - (25 + 14 + 6) = 100 - 45 = 55

ตอนนี้ก็ลองมาทดสอบความเข้าใจกันหน่อยว่ารู้จริงหรือยัง
1) 12 + 5 + 8 + 6 = ....
2) 6 + 5 + 15 + 14 = ....
3) 48 + 16 + 22 + 5 = ....
4) 15 - 8 - 4 + 13 = ...
5) 30 - 5 + 16 - 18 = ...
6) 120 - 33 - 6 - 17 = ...

คำตอบ ดูข้อให้ตรงด้วยนะครับ
6) 64  5) 23  4) 16
1) 31  2) 40  3) 91

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น