วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นิยามแห่งความรัก(2)

มีคนชอบและขอมา ครูเลยจัดให้อีกชุดหนึ่งครับ

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
นิยามของคำว่า "รัก"

-- DEFINITIONS OF LOVE 2.--
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ความรักทำให้ตาบอด
Love is blind.

รักเป็นสิ่งรุ่งโรจน์ในหลายสถาน
Love is a many-splendored thing.

รักนั่นเองที่ทำให้โลกอลเวง
It’s love that makes the world go round.

ทุกคนจะเป็นกวีเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก
Every man is a poet when he is in love.

รักนั้นหาคำอธิบายไม่ได้
Love is indefinable.

รักคือค่าที่แท้จริงของรัก
Love is the true price of love.

ความรักและภาษารักปกปิดไม่ได้
Love and cough cannot hide.

รักนำมาซึ่งรัก
Love begets love.

ความรักเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจ
Love’s but the fragility of the mind.

ดวงตาคือสื่อของความรัก (ในยามรัก แม้ตาก็พูดกันได้)
Love’s tongue is in his eyes.

ความรักไม่ใช่ดูกันด้วยตา แต่ด้วยใจ
Love looks not with the eye, but with the mind.

การจากกันทำให้รักซาบซึ้ง การอยู่ด้วยกันทำให้รักมั่นคง
Absence sharpens love, presence strengthens it.

การจากกันทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความเสน่หายิ่งขึ้น
Absence makes the heart grow fonder.

รักเร็ว จางเร็ว (รักง่าย หน่ายเร็ว)
Hot love is soon cold.

รักอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ
ผูกมัดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชือก
Love rules without sword, binds without cord.

รักจะยื่นยงอยู่ได้ชั่วนิรันดร ก็ด้วยอาศัยเวลา
Eternity is in love with the productions of time.

การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย
Absence from whom we love is worse than death.

ความรักเป็นความสุขของคนโง่และเป็นความเขลาของคนฉลาด
Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.

ผู้ที่ไร้รักเสมือนไร้ชีวิต
He who has never loved has never lived.

การรักและมีคนรักคือความสุขทิ่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่
To love and to be loved is the greatest happiness of existence.

รักชนะอุปสรรคทั้งมวล
Love conquers all.

รักฉันก็รักหมาฉันด้วย
Love me,love my dog.

อาการขั้นต้นของรักคือหมดสิ้นความสุขุม
The first sign of love is the loss of wisdom.

ความรักเหมือนทิวา ความชังเหมือนราตรี
Love is sunshine; hate is shadow.

To be beloved is above all bargains.
การมีรักย่อมอยู่เหนือการต่อรองใด ๆ

ความรักเหมือนโรคหัด เราทุกคนต้องเป็น
Love is like the measles we all have to go through it.

ความรักมั่นคงดุจความตาย ความหึงหวงทารุณเช่นหลุมฝังศพ
Love is strong as death; jealousy is cruel as grave.

ระหว่างอาหารกับความรัก อย่างแรกดีที่สุด
Of soup and love, the first is the best.

วิญญาณไม่ได้สิงสู่ในที่ที่มันควรอยู่
แต่มันจะอยู่ที่ที่ความรักสถิต
The soul is not where it lives,
but where is love.

ถ้าจะพูดเรื่องรักกันขอให้พูดกันค่อยๆ
Speak low if you speak love.

มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก
แต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพ
Friendship often ends in love;
but love in friendship never.

ความรักมีอยู่ในกระท่อมเช่นเดียวกับในราชสำนัก
Love lives in cottages as well as in courts.

ความรักทำให้คนกระชุ่มกระชวย สำหรับงานทั้งหลาย
Love makes one fit for any work.

รักย่อมมีทางออกของมัน
Love will find a way.

เขารักกันมากเกินไป เลยต้องตายเพราะรัก
They love too much that die for love.

รักฉันน้อย ๆ แต่รักฉันให้นาน ๆ
Love me little, love me long.

รักแท้ย่อมมีอุปสรรค
The course of true love never runs smooth.

ความรักมักคู่กับความหึงหวง
Love and jealousy are seldom separated.
 
แล้วความรักของคุณเป็นแบบไหน???
ลองตอบมาให้ดูบ้าง เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้

1 ความคิดเห็น: