วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส.ค.ส. 2556

ในวันนี้ปีใหม่นี้ ผมขอให้ทุกคนทุกท่านมีมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุภาพใจที่เข้มแข็ง คิดทำแต่สิ่งใดที่ดีๆ ขอให้สิ่งดีๆนั้นประสบความสำเร็จ และขอให้ความดีสุขกับความดีที่ที่สำเร็จ มีกำลังใจที่ดีในการทำงานต่างๆ มีจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ...ครับ


ครูตี๋เวิลด์.... 
Kruteeworld...
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคุณจิราภรณ์

ตาม ที่คุุุณ จิราภรณ์ (jirapron teingboot) ถ้าผมเขียนชื่อคุณผิดไปผมก็ขออภัยด้วยครับ ได้ถามโจทย์เกี่ยวกับบัญญัตไตรยางค์ ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมา ต้องขอบอกตามตรงผมว่าไม่ค่อยถนัดมากนัก แต่ก็พยายามหาวิํธีการทำจนได้แล้วครับ

1.นายดำทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา 40 นาที นายเขียวทำงานอย่างเดียวกันเสร็จใน 1 ชั่วโมง ถ้า 2 คนช่วยกันทำงานนี้จะเสร็จในกี่นาที
วิธีทำ ใน 40 นาที นายดำ ทำได้งาน  1   ชิ้นงาน (งานทั้งหมด)
         ใน   1 นาที นายดำ ทำได้งาน  1/40  ของทั้งหมด
         ใน 60 นาที นายเขียว ทำได้งาน  1   ชิ้นงาน (งานทั้งหมด)
         ใน   1 นาที นายเขียว ทำได้งาน  1/60  ของทั้งหมด
ถ้าช่วยกันทำงาน 1/40 + 1/60 = 3/120 + 2/120 =  5/120 = 1/24
ดังนั้น งาน 1 ชิ้น นายดำและนายเขียว ทำเสร็จใน 24 นาที

2.นายเอกกับนายโทช่วยกันต่อตู้เสร็จใน 24 วัน นายเอกกับนายตรีช่วนกันต่อตู้แบบเดียวกันเสร็จใน 30 วัน และนายโทกับนายตรีช่วยกันต่อตู้เสร็จใน 40 วัน ถ้า 3 คนช่วยกันต่อตู้จะเสร็จในกี่วัน
วิธีทำ   ใน 24 วัน เอกและโท ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน เอกและโท ต่อตู้ได้   1/24 ของหลัง
           ใน 30 วัน เอกและตรี ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน เอกและตรี ต่อตู้ได้   1/30 ของหลัง
           ใน 40 วัน โทและตรี ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน โทและตรี ต่อตู้ได้   1/40 หลัง
ดังนั้น    (เอก + โท) + (เอก + ตรี) + (โท + ตรี) = 1/24 + 1/30 + 1/40
            2เอก + 2โท + 2ตรี = 5/120 + 4/120 + 3/120
           2(เอก + โท + ตรี) =  12/120
           2(เอก + โท + ตรี) =  1/10
              เอก + โท + ตรี = (1/10)x(1/2) = 1/20
ดังนั้น ตู้ 1  เอก โทและตรี ช่วยกันใช้เวลา  20 วัน

ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ด้วยครับ
ครูตี๋เวิลด์
kruteeworld

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม 3x - x = 50

ขอโทษครับตอบคำถามให้ช้ามากๆ เพราะคำถามของคุณหลุดไปอยู่ใน spam ของบล็อก ผมเพิ่งเห็น
คำถามที่ถามมา เป็นการแก้สมการแบบง่าย...ครับโดยทำอีก 3 บรรทัดก็เสร็จ
3x - x = 50
     2x = 50
       x = 50/2
       x = 25

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประโยคเด็ด

วันนี้ไปอ่านข่าวดีที่เป็นภาษาอังกฤษ ไปพบประโยคที่น่าสนใน เลยตัดตอนมาแปลให้อ่านกัน เป็นประโยคที่ให้มุมมองและแนวคิดในการในเตรียมตัวเพื่อปรับตัวตอนรับประชาคมอาเซียน (AEC)

  China over the past few years very quickly has already become the world's second-largest economy. And, you know, it's just common business savvy. If China's got over three trillion dollars in reserves now, so if you want to do business or connect with the fastest-growing country in the world, it might make sense to make an effort to engage the people in their own language, as understanding of their language and culture goes a long way in building strong relationships -- especially with the Chinese.


  ประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีมีขนาดทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ 2 ของโลกอย่างรวดเร็ว และคุณรู้หรือไม่ มันเป็นเพียงความรอบรู้ทางธุรกิจแบบธรรมดาเท่านั้น ถ้าประเทศจีนมีเงินรองระหว่างประเทศ 3 ล้านล้านดอลล่าร์อยู่ตอนนี้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำธุรกิจหรือติดต่อกับประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มันสมเหตุสมผลในการที่จะพยายามชักนำผู้คนที่ใช้ภาษาในประเทศของเราเอง (คนจีนกันเอง) ที่มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของตัวเอง เพื่อเดินทางไกลไปในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกันคนจีน
ที่มา http://learningenglish.voanews.com

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 ธันวาคม 2555 วันพ่อและวันดินโลก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


วันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้และจากนี้ไปของทุกๆปี คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันพ่อของพวกเราชาวไทยและยังเป็น วันดินโลก ที่ชาวโลกต้องยกย่อง

   เนื่องด้วยในหลวงของพวกเราทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงมีพระราชดำริในโครงการเกี่ยวกับดินในหลายๆ เรื่องเช่น การอนุรักษ์ดิน และการแก้ไขดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินตื้นและดินลูกรัง ดินทราย ดินที่ถูกชะล้าง การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เช่นเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อคนไทย แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วย

  ดังนั้น ในวันที่ 16 เม.ย.55 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  และได้ขอพระบรมราชานุญาติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยที่ประชุมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันนี้ในทุกๆปี

  นอกจากนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ที่ได้ถวายเหรียญสดุดีในฐานะ Humanitarian Soil Science นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย์ธรรม 

  ผมอยากให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทย จงมีความภูมิใจว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักและทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของพวกเรา ด้วยการตั้งใจที่ความดี ตามกำลังหรือเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสานต่อสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้   ส่วนผมขอปฏิญาณว่าจะขอทำความดี ด้วยความเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ขยันอดทนและจะนำความรู้ดีๆ รวมแบ่งปันเพื่อทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 * * * ความรักจะเป็นความรักที่งดงาม เมื่อเราต่างแสดงความรัก ด้วยการ...ทำสิ่งดีๆต่อกัน * * *

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม คุณฐานันทร์ หอมจันทร์

ผมได้ลองนำคำถาม ของคุณ ฐานันดร์ หอมจันทร์ ไปลองคิดดูแล้ว ก็ต้องบอกว่า ผมก็คิดคำตอบได้ไม่ตรงกับที่ คุณบอกมาเหมือนกัน คือได้คำตอบไปอีกแบบ ตามภาพด้านล่าง


แต่ผมมาลองคิดดูอีกที่ ถ้าเราตัดวันเสาร์ ออกไปก็จะได้ คำตอบ เป็น 9 ถามที่คุณบอกถามมา ดังนี้

  ผมขอตั้งขอสงสัยว่า โจทย์ที่ให้มา น่าจะผิดตรงคำว่า เสาร์ น่าจะเป็นคำว่า รวม มากกว่า ขอให้สังเกตจากตัวเลข เพราะวันเสาร์ราชการน่าจะปิดทำการ และเมื่อคิดตัวเลขเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
รวมกันจะได้ 188 แล้วหารด้วย จำนวนวันคือ 20 จะได้ 188 / 20 = 9.4
หรือ โดยวิธีการเฉลี่ยธรรมดา 2 ครั้ง จะได้คำตอบที่คุณบอกมา แบบใกล้เคียง...ครับ 
* * * * *

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม..ช่วยหนูแก้โจทย์หน่อยนะค่ะ

มีคำถามเกี่ยวกับ โจทย์บัญญัติไตรยางค์ มาครับ ผมก็ตอบให้แล้วนะครับ ต้องขอโทษถ้าช่วยคุณช้าเกินไป

1. ไข่ไก่ราคาโหลละ 46 บาท ถ้าซื้อ 30 ฟองต้องจ่ายเงินกี่บาท
สิ่งที่ควรทราบ คือ 1 โหล เท่าชิ้น 12 ชิ้น
วิธีทำ
ไข่ไก่ 12 ฟอง (1โหล) เป็นเงิน 46 บาท
ไข่ไก่ 1 ฟอง เป็นเงิน 46/12 บาท
ไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นงิน (46/12) x 30 = 115 บาท

2.ล้อจักรยานหมุน 10 รอบ ได้ระยะทาง 45 เมตร ถ้าขี่จักรยายได้ระยะทาง 120 เมตร ล้อจักรยานจะหมุนกี่รอบ
วิธีทำ
ระยะทาง 45 เมตร ล้อหมุน 10 รอบ
ระยะทาง 1 เมตร ล้อหมุน 10/45 รอบ
ระยะทาง 120 เมตร ล้อหมุน (10/45) x 120 = 26.67 รอบ

3.เปิดนํ้าก๊อกเป็นเวลา 5 นาทีจะได้นํ้า 62.5ลิตร ถ้าเปิดนํ้าใส่ถังมีความจุ 200 ลิตร นํ้าจะเต็มถังเวลากี่นาที
วิธีทำ
น้ำ 62.5 ลิตร ใช้เวลา 5 นาที
น้ำ 1 ลิตร ใช้เวลา 5/62.5 นาที
น้ำ 200 ลิตร ใช้เวลา (5/62.5)x200 = 16 นาที

4.กระเบื้อง 32 แผ่น ใช้ปูพื้นทีได้ 32 ตารางเมตร ถ้าห้องประชุมมีพื้นที่ 127.5 ตารางเมตร ต้องใช้กระเบื้อปูพื้นกี่แผ่น
วิธีทำ
พื้นที่ 32 ตร.ม. ใช้กระเบื้อง 32 แผ่น
พื้นที่ 1 ตร.ม. ใช้กระเบื้อง 32/32 = 1 แผ่น
พื้นที่ 127.5 ตร.ม. ใช้กระเบื้อง 1x127.5 = 127.5 แผ่น

หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหา แบบนี้คือ การหา 1 หน่วยของสิ่งที่เราทราบแล้ว นำไปหายิ่งสิ่งที่โจทย์ทราบครับ
** ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ครับ **

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะคำกลอน ช่วงทานเจ

ช่วงนี้เป็น ช่วงที่ใครหลายๆคน กำลังถือศีลกินเจ กันอยู่ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทานเจด้วยครับ
และขออนุโมทนา บุญุกุศล ในการละเว้นชีวิตสัตว์ กับทุกคนด้วยครับ
และในโอกาสนี้ผมก็ นำธรรมะคำกลอนดีๆ มาฝาก เป็นข้อคิดเตือนใจด้วยครับ
จากหนังสือบรมธรรม 35 ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต

คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1)
สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ หน้า 45

 ** สิบก้าวของคนดี **
ก้าวที่หนึ่ง แขนขาต้องแกว่งไกว
ก้าวที่สอง ฝึกรักษาใจเป็นแก่นสาร
ก้าวที่สาม ต้องทำใจให้เบิกบาน
ก้าวที่สี่ ปล่อยวางบางเรื่องราว
ก้าวที่ห้า หากจิตตกต้องรู้แก้
ก้าวที่หก อย่าเชือนแชการกุศล
ก้าวที่เจ็ด รู้พุทโธส่องใจตน
ก้าวที่แปด ให้อดทนอย่าวู่วาม
ก้าวที่เก้า สอนคนอื่นให้รู้คิด
ก้าวที่สิบ อย่าหลงผิดทางมิจฉา
ได้เช่นนี้จึงเรียกศิษย์มีครูบา
อนัตตาทุกข์ขังอนิจจัง

******

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

เรื่องเล่าจากห้องเรื่อง

ช่วงนี้คงมีนักเรียนหลายคนที่สอบเสร็จแล้ว และอีกหลายคนยังต้องอ่านหนังสือสอบกันอยู่ ผมเลยหาเล่าสนุกให้ได้เรื่องขำๆกัน...จะได้หายเคลียด...มีกำลังอ่านหนังสือกันต่อไป...

เรื่องที่1 ยากไหม

ครู "นี่นายเด่น การสอบครั้งนี้เธอว่า คำถามยากไหม?"
เด่น "คำถามไม่ยากหรอกครับ แต่คำตอบสิยาก"

เรื่องที่2 สัจธรรมของการเรียน
มีการสอบเรียงความ นักเรียนคนหนึ่งเขียนเรียงความไม่ทัน
เลยเขียนที่ท้ายกระดาษว่า " เมตตาธรรมค่ำจุนโลก"
เมื่อถึงเวลา อาจารย์ตรวจเรียงความเสร็จ ได้ส่งเรียงความคืนนักเรียนคนนั้น
และที่ท้ายกระดาษเป็นรายมือที่เชียนโดยอาจารย์ มีข้อความว่า
" สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

เรื่องที่3 มาได้ไง???
คณะที่คุณครูสอนอยู่ สมคิดไม่ตั้งใจฟัง คุณครูจึงถามสมคิดว่า
คุณครู: ถ้าเธอนั่งเรือจะไปที่ไหนสักแห่งแล้วมีพายุมาเธอจะทำอย่างไร
สมคิด: ก็ปล่อยสมอไงครับ
คุณครู: แล้วถ้ามาอีกลูกนึงหละ
สมคิด: ก็ปล่อยสมออีกอันนึงครับ
คุณครู: แล้วถ้ามาอีก 2 ลูกล่ะ
สมคิด: ก็ปล่อยสมออีก 2 อันครับ
คุณครู: แล้วเธอไปเอาสมอที่ไหนมาตั้งหลายอัน
สมคิด: แล้วครูหละครับไปเอาพายุที่ไหนมาตั้งหลายลูก

เรื่องที่4 ใครอ้วนกว่ากัน
ในชั้น ป.1/9 ของโรงเรียนหนึ่ง ด.ช.สมพร โดนคุณครูเรียกถามการเปรียบเทียบ
คุณครูถามว่าตัว o , p ตัวไหนอ้วนกว่า (พร้อมเขียนตัวโออ้วน ๆ ตัวพีเล็ก)
ด.ช.สมพรตอบว่า ตัวพี เพราะมาจากคำว่าอ้วนพี ไม่มีอ้วนโอ
* * * * * *

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

how tall is she. ถูกหรือผิด

มีบุคคลนิรนาม พิมพ์ข้อความมาว่า how tall is she. ผมขอทึกทักเอาว่า เขาหรือเธอคนนั้นต้องการถามว่ามันถูกหรือผิด ซึ่งต้องบอกว่ามีความผิดใน 2 กระทงความ (ขออนุญาตใช้สำนวนภาษาแบบกฏหมาย) คือ
กระทงที่ 1 คือ how ต้องเขียนว่า How เพราะว่า คำว่าที่ใช้ขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ
กระทงที่ 2 คือ ต้องลงท้ายด้วย เครื่องหมายคำถาม (?) เพราะว่าเป็นประโยคคำถาม เราจะใช้จุด(.) เมื่อเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ

ส่วนการใช้คำศัพท์ต่างๆในประโยคและการเรียงคำถูกต้องแล้ว
ดังนั้นประโยคนี้ต้องแก้ไขใหม่เป็น
How tall is she? เธอสูงแค่ไหน หรือ เธอมีความสูงเท่าไหร่
และถ้าต้องการจะตอบ ประโยคที่ผมพบจะรู้คือ ...
She is 165 centimeters tall.  เธอสูง 165 เซนติเมตร หรือแบบย่อๆ
165 centimeters. ก็ OK. พอรู้เรื่อง

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

คำถามเกี่ยวกับ เมฆ

มีคุณผู้หญิงที่ไม่ได้บอกชื่อ ให้ผมช่วยแต่งประโยคภาษาอังกฤษ โดยเขียนมาว่า
ช่วยแต่งเป็นประโยคคำามให้หน่อยได้ไหมค่ะ
1.เมฆมีกี่ชนิด
2.ลักษณะของเมฆ cirrus เป็นอย่างไร
3.เมฆ stratus พบบ่อยในช่วงฤดูไหน
4.เมฆอะไรทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเทา
ช่วงตั้งคำถามหน่อยยะค่ะ ด่วนมากๆๆๆๆๆต้องส่งพรุ่งนี้แร้วค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

คำตอบ
ประโยคที่ผมพอจะคิดออกก็มีตามนี้นะครับ
1. How many kinds of cloud are there (in the world / in our country)?

2. How does the cirrus cloud look like?
   Can you explain about the cirrus cloud?

3. When can we see the stratus cirrus?
    When can we find the stratus cirrus?
   When can the stratus cirrus be seen often?
   When can the stratus cirrus be found often?
   What weather can stratus cirrus be seen often?
   What weather can stratus cirrus be found often?
4.What cloud can make the sky grey?
   What cloud can change the sky grey?

ก็ตอบให้แล้วนะครับ ถ้าผมตอบช้าไปก็ต้องขออภัย
ลองออกไปเขียนดู ถูกผิดยังไง ก็กลับมาตอบกันบ้างนะครับ
* * * * *

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

การเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ

เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถามคำถามมาว่า
...ดีมากเลย อาจารย์ให้แต่งประโยค พอดี เข้ามาอ่านแล้ว เข้าใจ มากขึ้น ว่าแต่งประโยคควรแต่งยังไง...
คำตอบ
ผมก็จะขอบอกหลักการเขียนหรือแต่งประโยคแบบง่ายๆ ดังนี้
1. คิดถึงประโยคที่จะแต่งเป็นภาษาไทยก่อน เพราะเราเป็นคนไทย
2. ให้คิดว่าประโยคที่จะเขียนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอนไหนและลักษณะใด
เพื่อจะได้เลือกใช้ Tense ต่างๆให้ถูก (มี12 tense) และถ้าให้ละเอียดลงไปในการเลือกใช้ Tense ต้องคิดให้ดีว่า
2.1 ถ้าประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้นเองโดยตรง ให้ใช้ประโยคที่เป็น Active Voice หรือ Tense ตามปกติ
2.2 ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเอง ให้ใช้ประโยคที่เป็น passive Voice
และถ้าเป็นประโยคคำถาม
2.3 คำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No Question) ให้ใช้คำกริยาช่วยมานำหน้าประโยค
2.4 คำถามแบบถามข้อมูลทั่วไปหรือถามเรื่องราวทั่วไป จะให้ What, Where, when, How, ... ที่เรียกว่า WH-Question ขั้นหน้าประโยค

3. เลือกคำศัพท์ต่างๆ มาเขียนแทนที่ในประโยคภาษาไทยที่คิดไว้ ที่โดย
3.1 คำกริยาต้องให้สอดคล้องกับ Tense และ Voice
3.2 คำคุณศัพท์ต่างๆ ต้องวางหน้าคำนามที่มันขยาย (ภาษาไทยเขียนเรียงกันไป)
3.3 คำคุณกริยาวิเศษณ์ต้องวางในตำแหน่งที่เหมาะสม
3.4 วลีต่างๆเช่น วลีบอกเวลาหรือวลีบอกสถานที่ โยคปกติจะนำมาเขียนต่อท้ายประโยค

นี้เป็นหลักการพื้นฐานในแต่งประโยคทแบบไม่ซับซ้อนที่ผมใช้อยู่ครับ ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ
...แต่ต้องไม่ลืมว่าการศึกษาและค้นคว้า หลักไวยกรณ์เพิ่มเติม จากหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษต่างๆมาประกอบด้วย เพราะว่า มีคำบางคำที่มีการใช้โครงสร้างของประโยคเฉพาะของมันเอง ซึ่งต่างจำเพิ่มเติม เช่น if, wish, as....as เป็นต้น

หมายเหตุ
สามารถไปดาวน์โหลด สรุปเรื่องของ tense ที่ผมทำไว้ได้ในรูปแบบตารางและอื่นได้ฟรี...ที่
http://kruteeworld.siamvip.com/
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม ปังปอน

ปังปอน ยอดนักเสียบ

อาจารย์ครับผมแบบว่าอ่านไม่ออกเลย เขียนก็ไม่เป็น
แต่ผมอยากรู้ว่า การผสมคำทำยังไงอะครับ
แบบเอาสระ มาผสมกับพยัญชนะ

ครูขอแยกปัญหาของปังปอนเป็น 3 ส่วน แบบนี้นะครับ
1. การอ่านไม่ออก สำหรับปัญหานี้ ได้โดยใช้ Google แปลภาษา ครับ เพราะมันสามารถ อ่านคำศัพท์หรือประโยคที่เราพิมพ์ลงไปเป็นเสียงอ่านให้เราได้ ครับ เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด

2. การเขียน ถ้าเขียนไม่เป็น ต้องหาเวลาในการฝึกคัดคำศัพท์หรือคัดประโยคบ่อยๆ ครับ

3. การผสมสระ ถ้าอยากทราบเรื่องของการเทียบอักษรและสระต้องได้หาอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษบางเล่มจากมีบอกไว้ ครับ แต่ถ้าครูมีเวลาจากลองทำให้ในส่วน   ครูหวังคงจะกระจ่างมากขึ้นนะครับ ขอให้มั่นฝึกฝนบ่อยๆ เราจะดีเรื่อยๆ เอง...

ตอบคำถาม น้องดารากรณ์ อภิรมย์

ครูได้เห็นคำถามที่น้องดารากรณ์ อภิรมย์ ถามมาแล้วครับ
ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้า ครูได้แสดงวิธีทำแบบละเอียดและ
การตรวจคำตอบให้ดูแล้วนะครับ  ด้านล่างนี้เลย

ถ้าน้องมีเวลาดารากรณ์ ก็ลงไปดู Clip การแก้สมการเพิ่มเติมได้ฟรีที่
http://kruteeworld.siamvip.com/ ครับ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เรื่องขำขัน

หายไปนานเลยครับ...กับเรื่องขำขัน วันนี้ผมเลยนำมาลง
ให้คุณได้อ่านคลาดเคลียกันเพลินๆ
เรื่องที่ 1 ขอตั้งชื่อว่า รูไหน
  มีผู้ชาย 3 คน คนแรกเป็นนักปรัชญา คนที่สองเป็นนักคณิตศาสตร์ คนสุดท้ายเป็นคนโง่ อยู่มาวันหนึ่ง 3 คนนี้ นั่งรถไปเที่ยวด้วยกัน ระหว่างเดินทาง รถเกิดไปชนอย่างแรงทางทำให้ทั้ง 3 คนตายทั้งหมด วิญญาณทั้ง 3 จึงต้องไปหายมบาล เมื่อได้พบยมบาลพูดว่า “ให้แต่ละคนถามคำถามมาคนละข้อ ใครถามคำถามที่ข้าตอบไม่ได้ จะได้ขึ้นสวรรค์ แต่ถ้ายมบาลตอบได้คนที่ถามจะต้องลงนรก”

   นักปรัชญาถามเป็นคนแรกว่า ให้อธิบายความหมายของปรัชญาข้อหนึ่ง เจ้ายมบาลตอบได้ นักปรัชญาจึงลงนรกไป
  นักคณิตศาสตร์ถามเป็นคนที่สองว่า ให้คิดโจทย์เลขข้อนี้ให้ได้ ยมบาลตอบได้อีก นักคณิตศาสตร์จึงลงนรกไป
  คนสุดท้ายคือคนโง่ คนโง่บอกว่าก่อนถามคำถามขอเก้าอี้ที่มี 8 รู พอได้เก้าอี้คนโง่ก็ตดออกมาแล้วถามยมบาลว่า “ข้าตดออกมาจากรูไหน ยมบาลตอบว่ารูที่ 2 จากทางซ้าย” คนโง่บอกว่า “ผิด” แล้วยมบาลก็ถามว่าถ้างั้นคำตอบคืออะไร คนโง่จึงเฉลยว่า"ข้าตดออกมาจากรูตูด...ซิครับท่านยม"

เรื่องที่ 2 ขอตั้งชื่อว่า รู้ใจ
ผู้หญิงคนหนึ่งทำกระเป๋าถือหล่นหายในห้างสรรพสินค้า
โชคดีที่มีเด็กคนนึงเก็บได้และเขาก็เอามาคืนเธอ
เมื่อเธอเปิดกระเป๋าออกดูหลังจากได้รับแล้ว เธอก็ต้องแปลกใจ
“เอ๊ะ... ชั้นจำได้ว่ามีแบงค์ห้าร้อยในกระเป๋าอยู่ใบนึงนี่นา
ทำไมมันกลายเป็นแบงค์ย่อยหมดเลยล่ะ”
ไอ้หนูรีบตอบอย่างรวดเร็ว “คือว่านะคับ ครั้งที่แล้วผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้
เจ้าของเค้าไม่มีแบงค์ย่อย ผมเลยอดรางวัลเลยครับ”

เรื่องที่ ขอให้ชื่อว่า แปลได้โดนใจ

บุหรี่ (cigarette) : ใบยาสูบที่มีกระดาษพันอยู่ โดยมีไฟติดอยู่อีกข้างหนึ่งและมีคนโง่อยู่อีกข้างหนึ่ง
หย่า (divorce) : Future tense (อดีต)ของคำว่า " แต่งงาน"
เล็คเชอร์ (Lecture) : ศิลปะในการถ่ายทอดข้อมูลจากกระดาษบันทึกของอาจารย์ไปยังสมุดจดงานของนักศึกษาโดยที่ไม่ผ่านหัวสมองของทั้ง 2 ฝ่าย
การประชุม (Meeting) : ความงุนงงของคนคนหนึ่งที่มีมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์จบลง
ห้องประชุม (meeting room) : สถานที่ซึ่งทุกๆ คนจะส่งเสียงโดยไม่มีใครฟัง และไม่มีใครยอมรับอะไร
ยินยอม (Accept) : ศิลปะในการแบ่งเค้กให้ทุกๆ คน โดยทำให้แต่ล่ะคนคิดว่าตนเองได้เค้กชิ้นใหญ่สุด
น้ำตา(Tear) : พลังน้ำที่ผู้หญิงสามารถสยบความแข็งแกรงของพลังงานแห่งความเป็นชายได้
พจนานุกรม : ที่เดียวที่คำว่า ความสำเร็จ (Success) มาก่อนคำว่า การทำงาน (Work)

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบโจทย์คณิต..คาร์โบไฮเดรต

ที่ถามว่ามา ...
จากโจทย์

บอกหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน หากรับประทานอาหารที่มี คาร์โบไฮเดรต 4 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม และโปรตีน 3 กรัม จะให้พลังงานทั้งหมดกี่กรัมแสดงวิธีคำนวณ (กำหนดให้คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลลอรี่ ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลลอรี่ โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 3 กิโลแคลลอรี่)

แสดงวิธีทำ
คาร์โบไฮเดรต 4 x 4 = 16 กิโลแคลลอรี่
ไขมัน 0.5 x 9 = 4.5 กิโลแคลลอรี่
โปรตีน 3 x 3 = 9 กิโลแคลลอรี่
รวม 29.5 กิโลแคลลอรี่

ผมขอตอบสั้นๆว่า
ถ้าโจทย์มีเท่านี้ ผมดูแล้วที่คุณทำไว้ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับ...

กลอนวันแม่จากเด็กป.5

อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ใกล้จะถึงวันสำคัญของเราทุกคนแล้วครับ
ก็คือวันแม่... ผมขอนำกลอนของลูกศิษย์ระดับชั้นป. 5
ที่เขียนขึ้นระหว่างที่ผมสอนพิเศษน้องที่บ้านของน้อง
เป็นกลอนผสมข้อความที่ใสๆแต่น่าอ่านมาก ลองมาอ่าน
ดูกันนะครับ...

** แม่ที่แสนดี **

วันพรุ่งนี้จะถึงวันแม่ ฉันเลยอยากแต่งกลอนวันแม่ให้แม่ดังนี้
หญิงคนหนึ่ง...คนที่เราเรียกว่า...แม่
หญิงคนนี้...รักเราแท้ไม่แปรผัน
หญิงคนที่...รักเราเท่าชีวัน
หญิงคนนั้น...ให้กำเนิดเกิดฉันมา
และอยากจะบอกแม่ว่า ฉันรักคุณแม่มาก
อยากให้แม่รู้ว่า น้องซอสรักแม่มากที่สุดในโลกค่ะ
ถึงหนูจะดื้อหรือทำให้แม่รู้สึกเหนื่อยแค่ไหน
หนูก็จะกตัญญูต่อพ่อแม่
รักแม่มากนะค่ะ...

ผมก็ขอให้คุณแม่ทุกคน มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
* * * * * * 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอาสาฬหบูชา 2-8-55

เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาและในวันพรุ่งเป็น
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธ
ทั้ง 2 วันติดกัน เป็นโอกาสดีเราจะได้เข้าวัดทำบุญ
และได้และหยุดพักผ่อน อีก 2 วัน ผมขอร่วมบุญด้วย
การนำกลอนธรรมดี จากหนังสือบรมธรรม 35
ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต
คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1)
ของสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
มาให้พวกเราได้อ่านกัน

หน้า 53
สัมมา  คือ ความดีงามควรปฏิบัติ
ปธาน  คือเพียรมนัสไม่ขัดข้อง
สี่  ข้อธรรมอันเป็นทางเป็นครรลอง
เหตุ  อันผ่องผุดผาดสะอาดงาม
แห่ง  หนใดใจเพียรชอบประกอบกิจ
ความ  ทั้งนั้นย่อมสัมฤทธิ์กิจประสาน
ดี  ด้วยความเพียรมั่นเป็นต้นทาง
งาม  ด้วยย่างดำเนินไปโดยพากเพียร
ของ  อันมีความดีงามเป็นทางทิศ
ชีวิต  จึ่งสัมฤทธิ์ไม่ผิดเพี้ยน
พึง  ตั้งมั่นในมานะวิริยะพากเพียร
พิศ  ดังนี้จงหมั่นเพียรเรียนรู้ธรรม
เป็น  มนุนย์สุดประเสริฐเลิศด้วยเพียร
หลัก  ชีวิตไม่แผกเพี้ยนเป็นฉนำ
คุณ  ค่าคนอยู่ที่มีมานะประจำ
ธรรม  เลิศล้ำจึงบำเพ็ญเห็นแจ้งจริง

สัมมาปธานสี่ คือหลักธรรมสี่ประการอันจะยังให้มนุษย์มีความเพียรโดยชอบ ประกอบด้วย
1. สังวรปธาน คือ ความเพียรระวัง ยับยั้ง ปิดกั้นมิให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นมา
2. ปหานปธาน คือ ความเพียรละขจัด กำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป
3. ภาวนาปธาน คือ ความเพียรเจริญ ก่อให้เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น
4. อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรรักษา ดูแลให้กุศลธรรมอันบังเอิญขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นดำรงอยู่โดยเจริญงอกงามเติบโตจึงพร้อมด้วยความไพบูลย์

หน้า 46
พรหม  เทพมีใจบริสุทธิ์ฉุดช่วยสรรพสัตว์
วิหาร  คือดวงมนัสจำรัสสดใส
สี่  สถานเป็นหลักธรรมอันอำไพ
เหตุ  นี้ไซร้ใจจึงเป็นที่อยู่แห่งพรหม
แห่ง  หนใดที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่
ความ  จงรู้ดูที่ใจใฝ่กุศล
ประเสริฐ  สุดด้วยจิตคิดมงคล
บริสุทธิ์  ผลกมลธรรมตั้งกลางใจ
ของ  มนุษย์ทุกผู้นามวานควรพิศ
ชีวิต  หนอหนึ่งชีวิตจิตผ่องใส
พึง  มีพรหมวิหารธรรมประจำใจ
พิศ  เห็นไซร้ให้บำเพ็ญเป็นครรลอง
เป็น  มนุษย์สุดประเสริฐเลิศเหมือนพรหม
หลัก  ธรรมมีในใจตนตนจงผุดผ่อง
คุณ  ค่าอยู่โดยรู้ธรรมนำครรลอง
ธรรม  ทั้งผองย่อมมีใจเป็นต้นทาง

พรหมวิหารธรรมสี่ คือ หลักธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ที่ประเสริฐสี่ประการ เป็นธรรมประจำใจที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ และเป็นหลักธรรมอันพึงมีไว้ประจำใจเพื่อใช้กำกับความประพฤติ ยังให้ชีวิตได้โดยหมดจดงดงาม มีการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นโดยชอบ ประกอบด้วยข้อธรรมสี่ประกอบ ดังนี้
1. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีจิตไมตรี คิดประกอบบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษย์โดยทั่วหน้า
2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ มีจิตอารีโอบอ้อม หมายเกื้อกูลช่วยเหลือสรรพชีวิตด้วยการปลดเปลื้อง บำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของสรรพสัตว์ให้หมดสิ้นไป
3. มุทิตา คือ ความยินดีในเมื่อผู้อื่นมีความอยู่ดีเป็นสุข มีจิตใจบันเทิงเบิกบาน แช่มชื่น พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นมีความอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม ไม่โอนเอนไปด้วยความชอบชัง รู้สงบวางเฉย โดยพิจารณาเห็นความเป็นไปของผู้อื่นตามหลักแห่งธรรม

เมตตาจิตคิดผู้อื่นมีความสุข
ถ้วนมนุษย์สุขเกษมเปรมหรรษา
กรุณาโดยสงสารคนผู้ทุกชีวา
มีเวทนาอนาทรผู้ร้อนภัย
มุทิตาพลอยยินดีคนมีสุข
เขาไร้ทุกข์เราก็ร่วมสุขผ่องใส
อุเบกขารู้สงบเฉยรู้วางใจ
พิศให้เห็นความเป็นไปตามหลักธรรม
พรหมวิหารสี่ประการธรรมข้างต้น
ใช้กำกับประพฤติตนมิถลำ
ต้องหมั่นมีให้คู่ใจเป็นประจำ
จึงเลิศล้ำดังหนึ่งพรหมจงเข้าใจ
นี้เป็นธรรมอันประเสริญบริสุทธิ์
ที่มนุษย์ทุกผู้นามควรมีไว้
ให้กำกับความประพฤกำกับใจ
เป็นพรชัยของชีวิตทุกผู้คน

ขอให้ทุกคนทุกคน มีความสุข มีความเจริญ
ประกอบการงานทุกอย่าง ด้วยสัมมาสติ ครับ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอบโจทย์ปัญหา...กมกมีลูกอม

เมื่อ 25 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา มีผู้ที่ถามคำถามมาข้อหนึ่ง
เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมาก คำถามมีอยู่

กนกมีลูกอมอยู่จำนวนหนึ่ง ได้แบ่งให้เพื่อนสามคนดังนี้ ให้เพื่อนคนที่หนึ่งครึ่งหนึ่งของที่มีและแถมอีกหนึ่งเม็ด ให้เพื่อนคนที่สองครึ่งหนึ่งของที่เหลือและแถมอีกหนึ่งเม็ด แล้วให้เพื่อนคนที่สามครึ่งหนึ่งของที่เหลือและแถมอีกหนึ่งเม็ด ปรากฏว่าสุดท้ายกนกมีลูกอมเหลืออยู่หนึ่งเม็ด
ตอบคำถามต่อไปนี้
1.เพื่อนคนที่สามได้ลูกอมกี่เม็ด
2.เพื่อนคนที่สองได้ลูกอมกี่เม็ด
3.เพื่อนคนที่หนึ่งได้ลูกอมกี่เม็ด
4.ลูกอมมีทั้งหมดกี่เม็ด

แก้การปัญหา
  ถ้าหากเราใช้วิธีการปัญหาข้อนี้ด้วยการสร้างสมการ ผมได้ลองทำดูครับว่า ต้องบอกว่ายากและงงมากๆ ผมเลยจะขอเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาอีกแบบที่ ง่ายกว่าและเป็นวิธีที่เหมาะสมกับโจทย์ข้อนี้ คือ การทำโจทย์แบบย้อนทางของคำถาม ครับ
โดยใช้หลักที่ว่า คืนลูกอมให้กนก 1 เม็ด แล้วคืนอีก 2 เท่า
วิธีทำ
เริ่มต้นคือ กนกเหลือลูกอม 1 เม็ด 
เพื่อนคนที่ 3 คืนให้กนกก่อน 1 เม็ด เท่ากับ 1 + 1 = 2 เม็ด
แล้วคืนไปอีก 2 เท่า คือ 2 x 2 = 4 เม็ด
เพื่อนคนที่ 2 คืนให้กนกก่อน 1 เม็ด เท่ากับ 4 + 1 = 5 เม็ด

แล้วคืนไปอีก 2 เท่า คือ 2 x 5 = 10 เม็ด
เพื่อนคนที่ 1 คืนให้กนกก่อน 1 เม็ด เท่ากับ 10 + 1 = 11 เม็ด

แล้วคืนไปอีก 2 เท่า คือ 2 x 11 = 22 เม็ด
ดังนั้น ในตอนแรกกนกมีลูกอม 22 เม็ด

ดังนั้น
เพื่อนคนที่ 1 ได้ลูกอมไป 22/2 + 1 = 11 + 1 = 12 เม็ด
กนกเหลือลูกอม 22 - 12 = 10 เม็ด
เพื่อนคนที่ 2 ได้ลูกอมไป 10/2 + 1 = 5 + 1= 6 เม็ด
กนกเหลือลูกอม 10 - 6 = 4 เม็ด
เพื่อนคนที่ 3 ได้ลูกอมไป  4/2 + 1 = 2 + 1 = 3 เม็ด
กนกเหลือลูกอม 4 - 3 = 1 เม็ด

ตรงตามที่โจทย์ถามพอดีครับ พอก็โปร่งใจครับเหมือนที่แก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้จนได้

ส่วนแนวทางอื่นๆในการแก้ปัญหา ก่อนมีคนเขียนแสดงความเห็นเอาไว้ แบบนี้ครับ
คือก่อนอื่นเราต้องหาตัวเลขที่คิดว่าน่าจะเป็นจำนวนทั้งหมดของลูกอมซึ่งในที่นี้คือ
22 มีวิธีทำดังนี้ เอา 22 หาร 2 บวก 1 ก็จะได้ลูกอมของคนที่หนึ่ง ต่อไปของคนที่สอง 22 หาร 2 หาร 2บวก1 เป็นลูกอมของคนที่สอง คนที่สามจะได้ 22 หาร 2 หาร 2 หาร 2 บวก 1 กนกจะเหลือ1เม็ดซึ่งก็คือคำตอบค่ะ

ก็เป็นวิธีที่ได้ทำต้องเช่นเดียวกันครับ แต่ผมคิดว่าเป็นการตอบคำถามแบบไม่ทราบที่มาที่ไปของคำตอบและที่สำคัญคือ ไม่ได้แสดงการหาคำตอบแบบชัดเจนครับ

ก็จบต้องต้องขอบคุณสำหรับคำถามดีๆที่น่าสนใจ และความคิดเห็นดีๆที่เขียนมาและต้องขอโทษที่ตอบคำถามช้าครับ เพราะมีง่ายยุ่งมากและต้องยอมรับว่าผมใช้เวลาใช้การคิดและการเรียบเรียงวิธีทำโจทย์ข้อนี้ ค่อนข้างมากครับ

ผมได้สรุปเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมไว้ที่เว็บแฝดน้องครับ
เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://kruteeworld.siamvip.com/
และมีเอกสารให้ดาว์โหลดฟรีด้วยครับวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์

วันนี้ผมเอาตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน
สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://kruteeworld.siamvip.com/B000000016-ตัวอย่างการทำโจทย์.xhtml
ฟรีและไม่ต้องสมัครสมาชิก
* * * * *

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์-10

หายไปนานเลยครับ แต่นี้ผมกลับมาแล้ว ก็เลยสรรหา
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาฝากกันให้ดูกันอีกตอน
control ควบคุม

controller ตัวควบคุม
controversy การโต้เถียงอย่างรุนแรง
cookies แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์
   เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อเข้าไปเว็บไซต์นั้นๆ
copy คัดลอก
Description ความอธิบายรายละเอียด
DLL (dynamic link library) หรือ DLL file เป็นโปรแกรมย่อย
   ที่ไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองแต่จะเก็บชุดคำสั่งต่างๆ
   ให้โปรแกรมหลักเรียกใช้
document file แฟ้มเอกสาร
document เอกสารในที่นี้หมายถึงแฟ้มใดๆ ที่ทำมาจาก
   โปรแกรมและสามารถบันทึกแล้วเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้
document แฟ้มเอกสารที่เก็บข้อมูล

font รูปแบบหรือลักษณะตัวอักษร
footer เนื้อที่ส่วนท้ายของหน้าเอกสาร เพื่อใช้แสดงหน้า,
    ชื่อของเอกสาร ฯลฯ
Footer ส่วนล่างของหน้ากระดาษไว้ใส่เลขที่หน้าหรือชื่อเอกสาร
format รูปแบบ, คำสั่งในการล้างข้อมูลในเครื่องทั้งหมดเพื่อการลงโปรแกรมใหม่
Forward การส่งต่อจดหมายที่ได้รับจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
horizontal positioning ตำแหน่งตามแนวนอน
host คอมพิวเตอร์หลักในระบบซึ่งมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
   ต่อเชื่อมโยงอยู่
hotfix โปรแกรมในแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ windows
hybrid virus ไวรัสลูกผสม
hypermedia สื่อหลายมิติ

interactive การปฏิสัมพันธ์, การโต้ตอบระหว่างกัน
interface จุดที่สองสิ่งสัมผัสกัน, ส่วนต่อประสาน
Internet crime อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
Internet growth ความเติบโตของอินเตอร์เน็ต
Internet marketing การตลาดบนอินเตอร์เน็ต
log off,  logout,  sign out การออกจากระบบ
log on, log in, sign on เข้าสู่ระบบ
low power consumption การใช้พลังงานที่ต่ำ
low resolution ลักษณะของภาพบนจอภาพที่แสดงผลไม่ละเอียด
low system resources ใช้ทรัพยากรของระบบต่ำ
lower ขั้นต่ำ, ต่ำกว่า
lowercase อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์เล็ก

microsoft hotfix โปรแกรมในแก้ไขข้อบกพร่องของ
     Windows และชุดโปรแกรม Microsoft
Middle ตรงกลาง, ส่วนกลาง
Millions of users around the world ผู้ใช้จำนวนหลายร้อยทั่วโลก
mobile phone virus ไวรัสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
mode สถานะของใช้การ
Outlook Express โปรแกรมสำหรับรับส่ง E-mil ในเครื่อง
   ที่มาพร้อมกับ Windows
outlying ที่ห่างไกล
output device อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลเช่น หน้าจอ, เครื่องพิมพ์, ลำโพง
output ผลลัพท์
overwrite mode สถานะในการพิมพ์เอกสารที่สามารถเพิ่ม
   ตัวอักษรโดยการพิมพ์ทับข้อความเดิมทางด้านขวา
overwrite บันทึกทับแฟ้มเดิมที่ชื่อซ้ำกัน

refresh เรียกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
Relative เกี่ยวโยงกับ
release ออกสู่ตลาด, ออกวางตลอด
remote communication การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไป
remote control ควบคุมระยะไกล
remote ระยะไกล , จากที่ห่างไกล
template รูปแบบเอกสารพร้อมใช้งานที่ออกแบบไว้แล้ว
temporary file, temp file เป็นแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นในหน่วยความจำระหว่างที่ใช้งานโปรแกรมแล้วก็จะถูกลบไป
terminal ปลายทาง, สถานีปลายทาง
Terminate สิ้นสุด, การหยุดการทำงานเพราะเกิดความผิดปกติหรือหยุดลงตามปกติ
Text ข้อความ เนื้อเรื่อง ข้อมูล ที่เป็นตัวหนังสือ

upload การส่งสำเนาของแฟ้มข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปสู่คอมพิวเตอร์อื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป
uppercase อักษรภาษาอังกฤษชนิดตัวพิมพ์ใหญ่
URL (Uniform Resource Locator) เป็นการระบุตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการเข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต
user group กลุ่มผู้ใช้
virus โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดการเสียหาย
voice เสียง
volume control การควบคุมเสียงให้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสียงเช่น ลำโพง, ไมโครโฟน
volume ปริมาตร
* * * * * *

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์ที่มีคำว่า หัว

วันนี้ผมเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า หัว มาให้ได้ดูกัน
หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านบ้าง นะครับ
หัว, เหง้า bulb (n)

หัวกระสุน bullet (n)
หัวก๊อก, ก๊อกน้ำ tap (n), faucet
หัวกะทิ undiluted coconut milk(n)
หัวกะโหลก skull(n)
หัวแก้วหัวแหวน, คนโปรด favorite (n), darling, favored one
หัวขโมย thief (n)
หัวขโมย,อาชญากร desperado (n), bandit, ruffian, outlaw
หัวข้อ content (n)
หัวข้อเรื่อง topic, subject (n)

หัวขาด headless (adj)
หัวข่าว headline(n), news headline (n), column (n)
หัวข่าวย่อย column heading (n)
หัวเข็ม top of needle (n)
หัวเข็มขัด buckle (n)
หัวเข่า knee (n)
หัวแข็ง, หัวดื้อ be stubborn, obstinate; be obdurate; be headstrong
หัวโขน actor's mask (n)
หัวค่ำ early in the evening(n)
หัวคิด, ความคิด, สติปัญญา wisdom, brains, head, thought, idea (n)

หัวโค้ง curve (n)
หัวจุก, ผมจุก topknot(n)
หัวใจ heart (n)
หัวใจวาย heart failure
หัวดื้อ, หัวรั้น diehard (adj), conservative, unchanging
หัวต่อ jump head, turn head (n)
หัวเตียง bed head (n)
หัวนิ้วแม่เท้า great toe, big toe
หัวบีตรูต beetroot (n)
หัวปักหัวปำ head over heels

หัวฟัดหัวเหวี่ยง flounce (v)
หัวมุมถนน corner (n)
หัวแม่เท้า big toe (n)
หัวรถจักร engine (n), locomotive
หัวรั้น, ดันทุรัง dogmatic (adj), opinionated, biased stubborn, hardheaded
หัวเราะเบาๆ chuckle (v), laugh, giggle
หัวเราะเยาะ, ดูถูก laugh at (v) deride (v), jeer, mock, ridicule
หัวเราะร่วน, ขำกลิ้ง fall about, fall around, crash about, fall about
หัวเราะร่าเริง chortle (v), chuckle, snort
หัวเราะเสียงดังแหลม cackle (v), cluck, gabble

หัวเรี่ยวหัวแรง anchorman (n)
หัวเรือ bow (n)
หัวเรื่องของการอภิปราย cause (n), subject of discussion
หัวเรื่องย่อย sub-title (n)
หัวล้าน baldness (n), balding
หัวลูกศร arrowhead (n)
หัวหน้า, ผู้นำ chief (n), leader, head, grand master
หัวหน้าคนงาน foreman (n)
หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง forelady (n), forewoman
หัวหน้าคนใช้, พ่อบ้าน butler (n)

หัวหน้าครอบครัว head of the family (n)
หัวหน้าครอบครัว, เจ้าบ้าน paterfamilias
หัวหน้าแต่ในนาม figurehead (n), dummy
หัวหน้าทีม captain (n), leader, commander
หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, กัปตัน captain (n), shipmaster
หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ curator (n), museum officer
ผู้บังคับบัญชา commander (n), commandant, administrator, dictator, ruler, skipper
หัวหน้าเผ่า chieftain (n)
หัวหน้าฝ่าย, คณบดี (ทางการศึกษา) dean (n), the head of a faculty
หัวหน้าฝูง chief of a herd of animals(n)

หัวหน้าพรรค party leader(n)
หัวหน้าพ่อครัว chef (n)
* * * * *

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคณิตศาสตร์

มีผู้ถามผมเข้ามาเมื่อ 11 มิถุนายน 2555, 18:26

คำถาม คือ
ยังไม่เข้าใจเลยครับ ถ้าโจทย์แบบนี้จะตอบยังไงครับ
1,122+2,378+8,877 = .......

คำตอบ ดูจากลักษณะของโจทย์แล้วเป็นการบวกตัวเลขธรรมดา
โดยที่ตัวเลขทั้งหมดเป็น หลักพัน ซึ่งวิธีการคิดแบบทั่วไป
เราคิดได้ 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การบวกแบบแนวตั้งปกติ โดยอาจจะบวกครั้งละ 2 ตัว
หรือ 3 ตัวพร้อมกันก็ได้
แต่สำหรับโจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการคิดแบบเร็วได้ โดยไม่ได้คำนึง
ถึงวิธีทำมากนัก ขอแนะนำแบบที่ 2
แบบที่ 2 การบวกเลขโดยบวกจากหลังไปหน้า โดยเริ่มจาก
หลักหน่วย เช่น
1,122+2,378+8,877
หล้กหน่วย คือ 2 + 8 + 7 =17
หลักสิบ  คือ 2 + 7 + 7 + 1 = 17
หลักร้อย คือ 1 + 3 + 8 + 1 =  13
หลักพัน  คือ 1 + 2 + 8 + 1 = 12
คือตอบคือ 1,122+2,378+8,877 = 12,377
ดูแบบนี้ยากก็จริงแต่ถ้าคิดในใจจะง่ายและเร็วขึ้นครับ
* * * * *

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ธรรมะเตือนใจ

วันนี้ผมเอา ธรรมะดีๆมาฝากสำหรับเป็นข้อคิดเตือนใจให้ทุกท่าน
ได้อ่านและพิจารณาดูครับ จาก Facebook ของ
หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร

"..ใครทำให้เราทุกข์ เราก็ไม่ชอบใจ สัตว์อื่นๆเขาก็เป็นสัตว์โลกเหมือน
กับเรา มีจิตมีใจ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเรา อะไรที่จะทำให้เขาเกิด
ความทุกข์ เราจึงอย่าไปทำ..เราประหารเขา เรานั้นล่ะจะต้องถูกเขาประหาร
เรียกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรที่จะต้องตามสนองชดใช้กัน ไม่มีที่สิ้นสุด..
การให้อภัยจึงมีความจำเป็น อโหสิต่อกัน..จึงให้มีเมตตา ไม่ผูกพยาบาท..
การจองล้างจองผลาญกันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการ เมื่อเราก็ไม่ต้องการ
เราก็ละเสีย.." หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร

 * * * * *

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำไมเรื่องบัญญัติไตรยางค์จีงไม่มีในโรงเรียน

บทความพิเศษ ตอนนี้เกิดจาก ข้อคิดเห็นของผู้ที่มาเยี่ยมชมที่ใช้ชื่อว่า
-ProS-4   เมื่อ 4 มิถุนายน 2555, 22:46 ในหัวข้อ เรื่องบัญญัติไตรยางค์
ที่เขียนไว้ว่า

" บางโรงเรียนไม่มีสอนนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำ ทั้งๆ ที่มีประโยชน์มากๆ"

เท่าที่ผมทราบจากการการสอนพิเศษนักเรียนในหลายๆระดับและได้มีโอกาส
คุยกับผู้ปกครองของเด็กหลายๆ คนจากหลายโรงเรียน การเรียนการสอนเรื่อง
บัญญัติไตรยางค์ไม่มีในโรงเรียนสอนในหลายๆโรงเรียน...เป็นความจริงครับ

ผมคาดว่า ทางโรงเรียนเปลี่ยนแนวทางการสอนโดยใช้เรื่องอื่นหรือวิธีการอื่นๆ
มาใช้แทน เช่น การใช้เรื่องอัตราส่วนและการแก้สมการ ซึ่งก็สามารถทำได้
และเป็นวิธีการที่สั้นกว่า ใช้เวลาในการคิดและเขียนขั้นตอนน้อยกว่า

แต่ผมไปเจอ วิธีบัญญัติไตรยางค์ ในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งครับ  โดยส่วนตัวก็รู้ดีใจที่ได้
เห็นและได้สอนหัวข้อนี้อีก

และผมก็รู้สึกแบบเดียวกันครับว่า เรื่องบัญญัติไตรยางค์ เป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์มาก เพราะบัญญัติไตรยางค์ เป็นเรื่องที่สอนให้เรารู้จักคิด
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและบอกหรือแสดงที่มาที่ไปได้อย่างถูกต้อง
....ตรงกับคำพูดที่ว่า "Slow but sure." ครับ

ขอขอบคุณ -ProS-4 ที่มาเยี่ยมชมและร่วมแสดงความเห็น

ผมได้สรุปเนื้อหาเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ เพิ่มเติมที่เว็บแฝดน้องครับ
เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://kruteeworld.siamvip.com/
และมีเรื่องดีๆให้ดูให้ดาว์โหลดฟรีด้วยครับ
* * * * *

เรื่องขำขัน-คลายเครียด

วันนี้ผมเอาเรื่องขำๆ มาให้อ่านคลายเคลียดกันครับ

วิธีทำลายความสงัดในลิฟต์

   ธรรมชาติประการหนึ่งของคนในลิฟต์คือ ทุกคนจะวางตัวเย่อหยิ่งไม่รู้จัก
และไม่มองหน้ากัน ไม่ยิ้มแย้ม ตาจ้องที่เลขบอกชั้น
บรรยากาศยะเยื่อก เหมือนเกิดสงครามเย็น ...
.....แต่คุณอาจเปลี่ยนแปลงมันได้โดย

1. สั่งขี้มูกใส่ผ้าเช็ดหน้า ส่งให้คนรอบๆดู ถามว่า "ขี้มูกสีนี้มีเชื้อไหมครับ"
2. กรณีที่ขึ้นหลายชั้น แกว่งตัวไปมาให้ลิฟท์โยกเยก พลางร้อง "ฮุยเลฮุย"
3. แจกนามบัตรและขอนามบัตร
4. ทำเสียงบึมทุกครั้งที่มีคนกดปุ่ม
5. จับมือคนที่เข้ามาใหม่ พลางพูดว่า "ยินดีต้อนรับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ"
6. ร้อง "ติ๊งต่อง" ทุกครั้งที่ประตูปิด
7. ไอแห้งๆ เป็นระยะ บ่นพึมพำว่า ยาวัณโรคหมดหมดหลายเดือนแล้ว
8. ยืนเงียบๆอยู่ที่มุดในสุด หันหน้าชิดฝาไม่ขยับร่างกาย พึมพำคาถาไม่ต้องลงแม้ลิฟท์จะขึ้นสุดแล้ว
9. ผายลมต่อเนื่อง มองผู้หญิงข้างๆแล้วยิ้ม
10. รำมวยไทเก๊ก
11. พูดเสียงดังว่า "ปุ่มอะไร ?" แล้วกดปุ่มสีแดงที่เขียนว่าหยุดฉุกเฉิน
12. แง้มกระเป๋าถือ ชะโงกหน้าดูข้างใน พูดกับกระเป๋าว่า "คุณสบายดีไหม?
อากาศในนั้นพอหายใจหรือเปล่า? เดี๋ยวก็ถึงแล้ว"
13. เข้าทรง

....ยิ้มให้กันหน่อยน่า อย่างน้อยถามว่า ไปชั้นไหนคะ เป็นธุระกดลิฟท์ให้ ก็ยังดี
* * * * *

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลงานส่วนตัว

วันนี้เอางานเก่าๆที่เคยทำไว้เล่นๆ จะเรียกว่า งานศิลป์ได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็ดูกันไปเพลินๆก็แล้วกัน...นะครับ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์จากบีโธเฟ่น

เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนคนหนึ่งที่กำลังเรียนต่อปริญญาโท
ได้ให้ผมช่วยแปลบทความสั้นๆ เกี่ยวกับ ชีวประวัติของบีโธเฟ่น
(biography of Beethoven) แล้วมีคำศัพท์ที่น่าสนอยู่หลายคำ...
ผมเลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกัน
และนี้คือ ชื่อเต็มๆบีโธเฟ่น นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงและ
มีผลงานที่เป็นอมตะ   Ludwig Van  Beethoven

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
** pupil of Haydn  ลูกศิษย์ของ Haydn
** an Orchestra  วงดุริยางค์ วงมโหรีวงใหญ่
** concert  คอนเสิร์ต
**symphony หรือ symphonies  เพลงสำหรับดนตรีวงใหญ่
**Vienna  กรุงเวียนนา
a 9-year-old son   ลูกชายวัย 9 ขวด (year ในนี้ต้องเป็นเอกพจน์เสมอ)
around  รอบๆ, ทั่วบริเวณ
basement  ชั้นใต้ดิน
begin to play at parties  เริ่มเล่นตามเลี้ยงต่างๆ
begin  เริ่มต้น  (+ Ving หรือ + to v1 ก็ได้)
bring something / someone back  นำใครหรืออะไรกลับมา
caught a cold  จับไข้, ไม่สบาย (มาจาก catch a cold)
cause  เป็นสาเหตุ
compose (v)  แต่งเรื่อง, ประพันธ์, เรียบเรียง
composer  นักประพันธ์เพลง
composition  งานประพันธ์
develop into  กลายไปเป็น, พัฒนาไปเป็น
dinning out  กินข้าวเย็นนอกบ้าน
direct   กำกับ, ควบคุม
drunk   เมาเหล้า
enjoy eating  เพลิดเพลินกับการกิน
enjoy listening  เพลิดเพลินกับการฟัง
enjoy  สนุกสนาน, เพลิดเพลิน (+ ving)
every  ทุกๆ + คำนามเอกพจน์
get a high score  ได้คะแนะดี / สูง
get along with someone  เข้ากับใครได้ดี
grammatically  ตามหลักไวยกรณ์
greatest  ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด
grief  ทุกข์ใจ, เสียใจ
hear  ฟัง
hearing  การได้ยิน
help someone understand the story  ช่วยให้ใครเข้าใจเรื่องราวได้
however  อย่างไรก็ตาม
insist  ยืนยัน, ยืนกราน
instrument  เครื่องมือ, (ในเรื่องน่าจะแปลว่า เครื่องดนตรี)
is to  ก็คือ, จะ
kind (n)  ชนิด, ประเภท
make notes  บันทึกสิ่งต่างๆ
on today  จนถึงทุกวันนี้
patient (adj)  อดทน 
perfect  สมบูรณ์ดีเลิส, ไร้ที่ติ
pneumonia โรคปวดบวม
pupil  ลูกศิษย์, นักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก
quit studying  เลิกเรียน(กลางคัน)
quit  เลิก, ลาออก  + ving
raise  เลี้ยงดู
rebel  กบฎ, ไม่เชื่อฟัง
routine  กิจวัตร
sentence  ประโยค
shade  ผ้าบังแดด, ร่มเงา
sometimes  บางครั้ง
start  เริ่มต้น + ving
suspicious  มีพิรุธ,ไม่ชอบมาพากล, ขี้สงสัย, คาใจ
text  ข้อความ
to take lessons / to take course ไปลงวิชาเรียน
translate  แปล
work on something  ทำงานชิ้นใด
write it down  จดมันลงไป
* * * * *

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เลขคณิตคิดเพลินๆ1

วันนี้ผมเอาโจทย์เลขง่ายๆ มาฝากครับ
กติกาคือ ใส่เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หรือ หาร
ลงไปในเส้นประ แล้วทำให้ตัวเลข 2 ข้างมีค่าเท่ากัน
1)  6 .... 2 = 5 .... 1
2)  8 .... 2 = 6 .... 4
3)  14 .... 11 =  24 .... 21
4)  10 .... 15 = 6 .... 9
5)  20 .... 4 = 2 .... 8
6)  20 .... 5 = 5 .... 3
7)  20 .... 5 = 8 .... 2
8)  4 .... 3 = 14 .... 2
9)  24 .... 3 = 10 .... 2
10)  10 .... 11 = 7 .... 3

11)  12 .... 5 = 7 .... 10
12)  12 .... 4 = 9 .... 3
13)  25 .... 5 = 15 .... 5
14)  6 .... 1 = 5 .... 1
15)  7 .... 4 = 42 .... 24
16)  10 .... 4 = 2 .... 3
17)  4 .... 6 = 8 .... 12
18)  10 .... 7 = 60 .... 10
19)  2 .... 24 = 31 .... 5
20)  2 .... 7 = 16 .... 2
หวังว่าคงไม่อยากเกินไปนะครับ....

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาให้อ่านและมีใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่องคลายเคลียด

วันนี้ผมเอาเรื่องตลกมาให้ทุกคนได้ลองอ่านขำๆ ให้ลืมคิดถึง
ความร้อนกันหน่อย อยากให้ชื่อว่า ตลกคณิตศาสตร์ อ่านแล้ว
ก็อย่ารีบเปลี่ยนหน้าไปที่ไหนกันนะครับ ลองอ่านให้จบก่อน
เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับ...
ณ หน้าห้องทำคลอดใรโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ชาย 4 คนที่กำลังจะ
เป็นพ่อคน นั่งลุ้นอยู่อย่างใจจดใจจอรอฟังผลการทำคลอดที่หน้าห้องคลอด
ไม่นานนัก นางพยาบาลสาวประจำห้องคลอดก็เดินออกมาบอกกับ
ชายคนแรกว่า "ดีใจด้วยค่ะ คุณได้ลูกแฝด 2 เป็นลูกสาวน่ารักมากค่ะ"
ชายคนแรก "สุดยอดไปเลยครับ...ผมทำงานอยู่โรงงานเสื้อตราห่านคู่พอดี
มหัศจรรย์มาก"
แล้วนางพยาบาลก็รีบไปช่วยทำคลอดให้คุณแม่รายต่อไป...

10 นาทีต่อนางพยาบาลคนเดิมก็เดินออกมา เรียกหาชายคนที่2
และบอกกับเขาว่า "ดีใจด้วยค่ะ ... คุณได้ลูกแฝด 3 เป็นลูกชายค่ะ"
ชายคนที่ 2 พูดออกมาดีใจเช่น " ผมเป็นผู้จัดการอยู่ที่ 3BB บังเอิญมากๆ"
แล้วนางพยาบาลก็รีบไปช่วยทำคลอดให้คุณแม่รายต่อไป...


อีก 10 นาทีต่อมา นางพยาบาลนางเดิม ก็ออกมาเรียกหาชายคนที่ 3
แล้วบอกว่า "ดิฉันดีใจด้วยค่ะที่คุณได้ ลูกแฝด 5 แข็งแรงดีทุกคนเลยค่ะ"
ชายคนที่ 3 น้ำตาไหล ยืนนิ่งไปครู่หนึ่ง ไม่รู้เขาว่าดีใจหรือเสียใจ
แล้วพูดว่า "ผมทำงานที่ ช่อง 5 ครับ"


แต่เมื่อได้ยินแบบนั้น ผู้ชายคนที่ 4 รีบรุกจากเก้าอี้มาหานาพยาบาล
สาวคนนั้นทันที แล้วบอกกับนางพยาบาลว่า
"คุณนางพยาบาลครับผม ทำงานอยู่ที่ seven eleven ครับ"
 
เมื่อคุณผู้อ่านได้ขำกันพอสมควรแล้ว ลองมาพิจารณาว่ามันเป็น
คณิตศาสตร์ตรงไหนกัน..???
แนวความคิดของเรื่องตลกที่ผ่านมาเป็นในวิชาคณิตศาสตร์
เราเรียกว่า แนวความคิดแบบการอุปนัย ในภาษาอังกฤษจะใช้
คำว่า Induction ครับ
การคิดแบบอุปนัย เป็นการคิดจากสิ่งเล็กๆเพื่อนำไปสรุปเป็นหลักการ
หรือกฎเกณฑ์หรือเป็นสูตรในภาพรวม เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดหรือทำนาย
สิ่งที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้หาตัวเลขตัวต่อไป
3, 6, 9, 12, 15, ___,  ___, ___
ทุกคนอ่านแล้วคงตอบได้กันนะครับ ว่าคำตอบก็คือ 18, 21, 24
เพราะเมื่ออ่านแล้วเกิดหลักการคิดในใจว่า เลขตัวทัดไปเกิดจาก
1. ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นครั้งละ 3  หรือ
2. ตำแหน่งของตัวเลขแต่ละตัวคูณด้วย 3  หรือ
3. ชุดตัวเลขที่เห็นเหมือนแม่สูตรแม่ 3
 
แล้วถ้าผมจะถามว่า ถ้าเราตัวเขียนตัวเลขต่อไปเรื่อย จนถึงตัวที่ 125 , 126, 127
จะได้ตัวเลขอะไรบ้าง
* * * * *

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์11

วันนี้ขอนำคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาให้ดูกันอีกตอนครับ
attached file แฟ้มงานที่ถูกแนบไปกับจดหมาย
attacker ผู้โจมตี
attest ทำให้ชัดเจน, พิสูจน์ว่าจริง
audit ตรวจสอบ
basic function ฟั่งก์ชั่นใช้งานพื้นฐาน
busy ยุ่ง
button ปุ่ม
Buzzword คำหรือวลีที่นิยมมากกัน, คำศัพท์เฉพาะ
Byline บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน

content management การจัดการสารบัญเนื้อหา
contract สัญญา
contrast ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contributor ผู้เผยแพร่, ผู้เขียนงาน, ผู้จัดจำหน่าย
discuss สนทนา,โต้ตอบ
disk management software โปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับดิสก์
display การแสดงข้อมูลหรือภาพออกมาทางจอภาพ
distribution การแจกจ่าย

first in, first out การประมวลผลอย่างหนึ่งมีลัษณะคือ เข้าก่อนก็ออกมาก่อน
fit พอดี
flow chart แผนผังงแสดงขั้นตอนของการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการเขียนหรือออกแบบระบบ
folder ห้องหรือแฟ้มสำหรับเก็บเอกสารต่างๆ
home page เว็บเพจแรกที่ปรากฏหลังจากเริ่มใช้ web browser มักเป็นเว็บไซด์ที่เราชอบเข้าไปเยี่ยมชน
home user ผู้ใช้ตามบ้าน, คนทั่วไป
home หน้าแรก, ต้นบรรทัด
horizontal positioning ตำแหน่งในแนวนอน

install ลงโปรแกรม, ติดตั้งโปรแกรมม
installation การติดตั้งโปรแกรม
installed by the user ถูกติดตั้งงโดยผู้ใช้
installer ตัวติดตั้งโปรแกรม
link เชื่อมโยง, ต่อเชื่อม, การนำมาเชื่อโยงเข้าด้วยกัน
linked object วัตถุเชื่อมโยง
live ถ่ายทดสอด
load ดึงข้อมูล, แฟ้มงานจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่ง

message ข้อความหรือข่าวสาร
method วิธีการ
micro จุล, เล็กมากๆ
microprocessor หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (central processing unit)
   เป็นวงจรรวมกันอยู่ในชิพเพียงอันเดียว เป็นเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์
optical mouse เมาท์แบบใช้แสง
option ตัวเลือก, ทางเลือก
order สั่ง, เรียงลำดับ
Out of Office เป็นคำสั่งเพื่อบอกว่า เราไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน เมื่อได้รับจดหมายจะได้รับตอบกลับแบบอัตโนมัติ

previous version รุ่นก่อนหน้า
primacy ความเป็นอันดับหนึ่ง, ความเป็นเลิศ
Print คำสั่งในการส่งข้อมูลไปสู่เครื่องพิมพ์
printer เครื่องพิมพ์
recommendation การแนะนำ, การแนะนำให้เลือกใช้
record การบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลหรือระเบียนหนึ่งๆในโครงสร้างของข้อมูล
recover กลับไปสู่สถานะที่มั่นคงอีก หลังจากที่เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้นแล้ว
recycle bin, trash can, or wastebasket ถังขยะ

scroll bar แถบเลื่อนจอภาพจะอยู่ด้วยขวาหรือด้านล่าง
search การค้นหาแฟ้มเอกสารที่ต้องการ
select เลือก
Selectable ที่สามารถเลือกได้
Taskbar แถบที่อยู่ด้านล่างของ desktop ทำให้ทราบว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง
TB (terabyte) เป็นหน่วยที่ใช้วัดความจุของข้อมูล 1 terabyte มีค่าเท่ากับ 1,099,511,627,776 ไบต์
Telecommunication การสื่อสาร, โทรคมนาคม
teleconference การประชุมทางไกล

unit  หน่วย
up arrow button  ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น
update  ปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
upgrade  การปรับปรุงเครื่องให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือลงโปรแกรมใหม่
version  รุ่น

vertical positioning ตำแหน่งตามแนวตั้ง
videoconference การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงผ่านกล้องโทรทัศน์
view มุมมองจำนวนครั้งที่เข้ามาดู
* * * * *

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

คำคมน่าคิด

วันนี้ลองนำข้อคิดดีๆมา แบ่งปันให้ทุกคนได้อ่านกันครับ
เป็นข้อความที่ผมนำไปลงใน facebook ของผมเลยนำมาให้ทุกคนได้อ่านด้วย

แปลเป็นไทยได้แบบนี้ครับ
ถ้าคุณ...
...ทำในสิ่งที่ควรทำ...
...กินในสิ่งที่ควรกิน...
...พูดในสิ่งที่ควรพูด...
....นอนเมื่อคุณควรนอน....
แล้ว....
ชีวิตของคุณจะมีความสุขและมีสุขภาพดี.
* * * * *

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์10

ช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์ ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างระมัดระวัง
เล่นน้ำกันอย่างมีมารยาท ให้สมกับเป็นประเพณีที่ดีงามของ
เราคนไทยนะครับ....และที่สำคัญเมาไม่ขับ...ขับตามกฎจราจร
...ไม่คึกคะนองขี่มอเตอร์ไซด์

วันนี้ผมว่างเลย หาอะไรให้ทุกคนได้ดูกันเล่นๆ เป็นคำศัพท์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันนะครับ
อีก 2-3 ตอน ผมก็คิดว่าน่าจะจบ เรื่องนี้แล้ว
arrow key แป้นคีย์ที่มีรูปลูกศรใช้ควบคุมเคอร์เซอร์ ช่วยกันดู
หน่อยก็แล้วกันครับ


ascending sort การเรียงลำดับแบบน้อยไปมากหรือตามลำดับตัวอักษร
asterisk เครื่องหมายดอกจัน ( * )
at any stage ในทุกขั้นตอน
at the same time ในขณะเดียวกัน
bug ข้อบกพร่องทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด
built-in ติดตั้งไว้ภายใน
bullets สัญลักษณ์พิเศษหน้าข้อความ
burn-in การให้เครื่องหรืออุปกรณ์ได้ลองทำงานอย่างเต็มกำลัง
  ในการใช้งานครั้งแรกๆ
bus ช่องทางส่งสัญญาณข้อมูลในเครื่อง

computer virus ไวรัสในคอมพิวเตอร์
conflict ขัดแย้ง, ขัดข้อง
connect ติดต่อ
consumer privacy ความลับหรือความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
contact e-mail อีเมล์ของคุณที่ให้เราติดต่อไป
dialog box กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีคำถามเพื่อให้ผู้ใช้ตอบ
   หรือกรอกข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำตาม
digit ตัวเลขโดดในระบบจำนวน เช่น ระบบเลขฐาน 10 จะตัวเลข
   (digit) อยู่ 10 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9
digital data transmission การถ่ายทอดข้อมูลแบบดิจิตอล
digital การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข
digitize แปลงให้เป็นดิจิตอล คือการเปลี่ยนสัญญาณให้เป็น
  ระบบ binary คือ เลข 0 และ 1

filter out กรองออกไป
filter ตัวคัดกรอง
final สุดท้าย
finally ในที่สุด
find ค้นหาข้อมูลหรือคำ
Real-time Protection การป้องกันจริงแบบทันทีทันใด
real-time ตามเวลาจริง, ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
reboot เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ปิดสวิตช์
recipient ผู้รับ
recommend แนะนำให้เลือก

satellite ดาวเทียม
save as บันทึกข้อมูลโดยสามารถตั้งชื่อเอกสารใหม่
save บันทึกข้อมูล
Screen Saver เป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนจอภาพเมื่อจอภาพ
   อยู่นิ่งไประยะหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาจอภาพไว้
Screen ในจอภาพของคอมพิวเตอร์
tab ระยะของย่อหน้าหรือระยะห่างของข้อความ
table ตาราง
target system ระบบที่เป็นเป้าหมาย
target เป้าหมาย
task งาน

undelete การเรียกข้อมูลหรือแฟ้มเอกสารที่ลบทิ้งไปกลับคืนมา
undeleting การกู้แฟ้มเอกสารที่ลบทิ้งไป
under extreme conditions อยู่ภายใต้สภาพที่ร้ายแรงที่สุด
underline การขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษร
undo ถอยกลับ,ย้อนหลัง
variable ค่าตัวแปรในการเขียนโปรแกรม
vendor ผู้ค้า, ผู้ขาย
verification การยันยืนความถูกต้อง, การตรวจสอบความถูกต้อง
verify ยืนยันความถูกต้อง
versatile ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง

warm-up อุ่นเครื่อง
webmaster คือ โปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลเว็บไซต์
widespread แพร่หลายออกไป
wireless LAN เครือข่ายไร้สาย
wizard ตัวช่วยในการทำงานหรือขั้นตอนบ้างอย่างที่กำหนดไว้ให้ผู้เพื่อให้ทำงานอย่างขึ้น
worm ไวรัสตัวหนอนหรือโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ไปในหน่วยความจำแล้วสำเนาตัวเองอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายและทำลายเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
zone โซน, เขต
zoom in ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น
zoom out ย่อภาพให้เล็กลง
zoom ปรับภาพ
**** สวัสดีวันใหม่ของไทยครับ ****

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามเกี่ยวกับสมการ

มีคำถามใหม่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการแก้สมการ
คำถามคือ
แล้ว x-3 ส่วน 4 + 1 = 3 x = ???
ใน คณิตศาสตร์: การแก้สมการตอนที่8

จากคำถามข้างตอนผมมองสมการเป็นโจทย์ได้ 2 แบบเลย..
ทำการแก้สมการให้ดูทั้ง 2 แบบและทำให้ดูหลายวิธี ดังนี้ครับ


หวังว่าคุณผู้ถามน่าจะ OK นะครับ
แล้วผมก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามดีๆด้วยครับ
เพราะว่าข้อสงสัยของคุณ ก็มีคนอีกหลายคนอยากรู้คำตอบ

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ข้าว

วันนี้ผมนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า ข้าว มาให้ทุกคนได้ดูกันครับ
ข้าว, ข้าวสาร, ข้าวเจ้า  rice
ข้าวก้นบาตร  leftover (from the monk)
ข้าวเกรียบ  crisp rice
ข้าวเก่า  stale rice
ข้าวแกง  rice and curry
ข้าวแช่  rice in ice water
ข้าวซ้อมมือ  coarse rice, half-polished rice
ข้าวซึ่งสีเอาเปลือกออกแล้ว, ปลายข้าว  grits

ข้าวแดง, ข้าวที่ยังไม่ได้สี  brown rice
ข้าวต้ม, โจ๊ก  gruel
ข้าวต้มกุ๊ย  rice congee, rice gruel, boiled rice
ข้าวต้มเครื่อง  rice congee mixed with meat
ข้าวตอก  popped rice
ข้าวนาปรัง  out-of-season rice
ข้าวนึ่ง, ข้า;เหนียว  sticky rice, glutinous rice, parboiled rice
ข้าวเปลือก paddy

ข้าวผัด fried rice
ข้าวโพด, เมล็ดข้าวโพด corn, maize
ข้าวโพดคั่ว  popcorn
ข้าวมอลต์  malt
ข้าวยากหมากแพง  deficiency, famine, insufficient
ข้าวสาลี  wheat
ข้าวสุก, ข้าวสวย  cooked rice
ข้าวหน้าปลาดิบของญี่ปุ่น, ซูชิ   sushi

ข้าวหมูแดง   serving of rice with roasted pork on top
ข้าวหลาม    glutinous rice roasted in bamboo joints
ข้าวหลามตัด(อาหาร)   glutinous rice with coconut milk
ข้าวห่อ   packed food, wrapped food
ข้าวโอ๊ต  oat
ปลูกข้าว   to seed rice
รูปข้าวหลามตัด  diamond-shape quadrangle


kruteeworld ขอเชิญชวนทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฟรีได้ที่ เว็บแฝดน้อง
http://kruteeworld.siamvip.com/ ครับ


*** ก็หวังว่าคงจะอิ่มกันนะครับ.. ;P  ***

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ครูที่ดีที่สุดในช่วงเปิดทอม

  บทความในตอนนี้ผมเขียนขึ้นจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้เห็นมา เลยอยากนำมาเล่าสู่กันให้ลองอ่านดู ไม่ได้มีเจตนาในทางไม่ดีกับใคร เพียงแต่ต้องการแสดงความคิด มุมมองและความรู้สึกต่อสภาพสังคมที่เห็นเท่านั้น
 
ในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนใหญ่ที่ยาวนาน ผมคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็คงได้อยู่พักอยู่ที่บ้าน และมีนักเรียนบ้างส่วนต้องเรียนภาคฤดูร้อน(Summer)ที่โรงเรียนต่ออีกระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การงาน ไม่เว้นการเรียน ถึงแม้ว่าจะปิดเทอมไม่ต้องเรียนที่โรงเรียนตามปกติ แต่ผมเชื่อว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ผู้ปกครอง พ่อแม่มีกำลังเงินพอก็จะหาที่เรียนพิเศษเพิ่มให้ลูกให้หลาน เพื่อประโยชน์หลายด้านเช่น เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้เพิ่มกับเด็กนักเรียน หลายครอบครัวผู้ปกครองต้องทำงานไม่มีเวลาดูแล เลยต้องหาที่เรียนหรือหาสถานทีที่มีกิจกรรมดีๆให้เด็กไปทำ ผู้ปกครองบ้างคนที่ผมรู้จักมีความตั้งใจจะส่งลูกไปเรียนต่อๆช่วงสั้นๆที่ต่างประเทศเพื่อให้ไปหาความรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ

  ที่ผมกล่าวมาดูเหมือนว่าผมจะพูดถึงนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านค่อนข้างดี ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า ผมลืมพูดถึงผมที่ฐานะปานกลางหรือฐานะไม่ดีหรือเปล่า ก็ขอบอกเลยครับว่า "ไม่ได้ลืมนะครับ" ผมกำลังจะบอกว่า ผมมีแนวความคิดว่า ถึงแม้ว่าอีกหลายๆครอบครัวที่ฐานะไม่ได้นัก ไม่มีกำลังจะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศหรือแม้จะเรียนพิเศษที่อื่น ผมคิดว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองอาจจะไม่ต้องส่งลูกไปเรียนข้างนอก(บ้าน)ก็ได้ เพราะช่วงปิดเทอม เด็กๆ(นักเรียน)น่าจะได้เรียนรู้อยู่กับครูที่ดีที่สุด ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ คุณผู้ปกครองเองนั้นแหละครับ เพราะว่าช่วงปิดเทอมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัว น่าจะได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยมากขึ้น น่าจะเป็นช่วงที่คุณพ่อ คุณแม่ คุณผู้ปกครอง ได้สังเกตและประเมินดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน ว่า 1 เทอมที่ผ่านมา เด็กๆมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไรจากโรงเรียน มีทัศนคติอย่างไร มีอะไรที่ผิดสังเกตไปบ้าง และถือเป็นโอกาสที่ดีจะสอนวิชาที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียน ที่คุณครูสอนไม่ได้ ก็คือ วิชาชีวิตและประสบการณ์ของผู้ปกครอง แล้ววิชานี้มันเรียนอย่างไร สอนอย่างไรกัน การเรียนวิชานี้ก็ไม่ยากอะไรหลอกครับ ง่ายๆเลย คือการให้ลูกหลานได้มีเวลาอยู่กับเรา(พ่อแม่ ผู้ปกครอง)บ้าง ได้เห็นเราทำงานต่างๆ ให้เด็กได้รับทราบ ซึมซับและค่อยๆเรียนรู้ ว่าพ่อแม่ ทำงานอย่างไรและมีความยากลำบาก เหน็ดเหนื่อยแบบไหน เมื่อเกิดมีปัญหา พ่อแม่มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ผมจะขอยกตัวอย่างครอบครัวๆหนึ่งที่ดูน่ารักและอบอุ่นมาก ครอบครัวนี้คุณแม่ทำอาชีพขายน้ำกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-น้ำต่างๆ อยู่ริมทาง โดยปกติหลังเลิกเรียนลูกๆ ก็จะมาช่วยแม่เฝ้าร้านและเก็บร้านทุกวัน วันหยุดก็จะมาอยู่ที่ร้านกับแม่ตลอด ถ้าไม่มีธุระที่อื่น โดยในช่วงที่ไม่มีลูกค้า เด็กๆก็จะนั่งคุยกับแม่บ้าง อ่านหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ ทำการบ้าน อยู่เป็นลูกมือช่วยแม่ หยิบนั่นทำนี้ มาตลอดตั้งแต่เล็กๆ จนตอนนี้เด็ฟๆได้วิชาการชงกาแฟและทำเครื่องดื่มต่างๆจากแม่ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งผมได้ซื้อทานอยู่บ่อยๆ และโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมแบบนี้เด็กๆ ก็ไม่ได้หนีไปไหนเลย ไม่ได้นอนตื่นสายๆ เหมือนเด็กอีกๆหลายคน (อันนี้รวมถึงผมเองตอนเด็กๆด้วย...) เพราะยังไงก็ต้องตื่นมาช่วยแม่ เปิดร้านขายของ ช่วยดูแลร้านตามปกติ แถมยังหากิจการส่วนตัวที่ไปกันได้กับร้านกาแฟอีกอย่างด้วย คือ ขายขนมปังปิ้งทาเนย ขายเป็นรายได้เสริมช่วยแม่อีกทางหนึ่ง ครั้งหนึ่งผมได้ถามเจ้าของร้าน(คนที่เป็นแม่)ว่า "เด็กๆเขาไม่ไปติดเกมบ้างหรือไง ร้านเกมก็อยู่ใกล้ๆนี้เอง" เจ้าของร้านที่คุ้นเคยกันดี ก็ยิ้มแล้วบอกว่า "โชคดีมาก เด็กๆเขาไม่เอาเอง เขาไม่ชอบ ที่ติดก็คงมีแต่ชอบโทรศัพท์คุยกับเพื่อนบ้าง นิดหน่อย" ผมถามต่อไปว่า "แล้วเด็กๆมีดื้อบ้างหรือเปล่า" เจ้าของร้านก็ตอบมาว่า "ก็มีบางตามภาษาวัยรุ่น แต่ก็เอาอยู่ คุยกันรู้เรื่อง" ผมเองได้ฟังแล้วก็คิดชื่นชมอยู่ในใจอยู่เหมือนกัน แต่ผมคิดว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญคือ ความใกล้ชิดกลมเกลียวกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ได้อยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือกันได้เห็นและเรียนรู้ปัญหาของกันและกัน โดยมีผู้ปกครองเป็นเสาหลัก ค่อยบอกค่อยสอน ชี้ว่าอะไรถูก-อะไรผิด ก็เลยส่งผลให้ เด็กๆเป็นคนดี เป็นคนที่เข้าสังคมเก่ง รู้จักการช่วยเหลือพ่อแม่ รู้จักที่จะสร้างพื้นฐานของการช่วยเหลือตัวเอง รู้จักการแบ่งเวลา มีวินัยในการใช้ชีวิตและการเรียนก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก และอีกสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือ เด็กๆดูเป็นคนมีความสุขและความอบอุ่น

  เมื่อคิดย้อนกับไปที่เด็กๆที่พ่อแม่ ส่งลูกไปเรียนพิเศษอย่างเดียว บางทีเมื่อลองคิดไปอีกมุมหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นการผลักไส เด็กๆให้ออกห่างจากตัวพ่อแม่ ถ้าสำหรับเด็กๆที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหา แต่สำหรับเด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนัก ก็อาจจะมีปัญหาได้ เช่นหนีเรียนพิเศษ ไปติดเพื่อนบ้าง ติดเกมบ้าง ติดการใช้มือถือที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)บ้าง ซึ่งอย่างหลังผมเห็นเด็กๆติดกันมากๆบางครั้งแทบจะไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเหลือ ซึ่งอันตรายมาก และที่สำคัญเป็นการสะสมความรู้สึกห่างเหินและความไม่เข้าใจกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆสมัยนี้ โตเร็ว มีความคิดเป็นของตัวเองสูงและมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิด (บางครั้งแบบไม่ยั้งคิด) ซึ่งอาจจะนำไปสู่แนวทางที่ผิดได้

  ที่ผมเขียนแบบนี้ ไม่ใช่เป็นการเชียร์หรือบังคับให้ทุกคนในครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาในช่วงปิดเทอมเพราะไม่มีทางที่จะเป็นเช่น แต่ผมเพียงแค่ต้องการให้ผู้ปกครองได้คิดถึงหน้าที่และความสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองเองในบทบาทของความเป็นครูโดยธรรมชาติ โดยแบ่งเวลาและความรู้สึกมาสนใจในความเป็นไปของลูกให้มากขึ้นเท่านั้น เพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เด็กๆ ในสภาพที่สังคมสิ่งที่มีสิ่งเร้าที่ดีมากและที่ไม่ดีก็มาก(กว่า)
******

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์9

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาให้ได้ดูกันอีกตอน ไม่ต้องเสียเวลาที่มีค่า เราดูกันเลย
application program โปรแกรมประยุกต์
apply ใช้ให้เป็นประโยชน์, นำไปใช้
approach เข้าไปใกล้,เข้าพบ
approve พิสูจน์,รับรองว่าถูก
arrange จัดเรียง
brightness ความสว่าง
Broadband สื่อกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูล
  ได้หลายช่องทาง / เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Broadcast การกระจายสัญญาณ, การแพร่ภาพ
Browse alphabetically ค้นหาตาลำดับตัวอักษร
browse การค้นหาข้อมูลหรือแฟ้มเอกสาร
compliance การยอมทำตาม
component ส่วนประกอบ
compose คำสั่งในการสร้างพิมพ์ข้อความของจดหมาย
computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์
computer simulation การจำลองเหตุการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
detail รายละเอียด
develop พัฒนา
device เครื่องมือ; เครื่องประกอบในคอมพิวเตอร์
diagnose หาสาเหตุ, วินิจฉัยโรค
diagram ผังองค์กร, แผนภาพ
error ความผิดพลาด
estimate time เวลาโดยประมาณ
exit ออกจากโปรแกรม
expansion ส่วนขยาย, ส่วนเพิ่มเติม
expert ผู้เชี่ยวชาญ
external ภายนอก
numeric format รูปแบบตัวเลข
Numeric ที่เกี่ยวกับตัวเลข
online service การให้บริการโดยให้คำปรึกษาและ
  แก้ไขปัญหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
online สถานะที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
  หรือคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเชื่อมโยงในเครือข่าย
open file แฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่าน ทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูล
open เปิดหรือเรียกแฟ้มต่างๆมาทำการแก้ไข
Operating System (OS) โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการกับ
  คอมพิวเตอร์ เช่น windows รุ่นต่างๆ
photograph scanning การสแกนภาพ
PIN (personal identification number) รหัสบุคคล
pixel จุดซึ่งใช้ในการสร้างภาพ
pre-installed by the manufacturer ที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนแล้วโดยผู้ผลิต
RAM (andom access memory) หน่วยความจแบบชั่วคราวที่ใช้
  เก็บข้อมูลขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่
random access การเข้าถึงโดยสุ่ม
Rating การจัดอันดับคุณภาพหรือระดับความรุนแรง
README เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลมาติดมากับโปรแกรมทำให้ผู้ใช้ทราบ
  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
Read-only อ่านอย่างเดียว(แก้ไขไม่ได้)

** ถึงแม้ว่าจะปิดเทอมกันแล้วแต่อย่าลืมอ่านหนังสือกันบ้างนะครับ **

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคุณเอก-เรื่องถังน้ำมัน

สวัสดีครับทุกคน ผมเพิ่งจะว่างจากงานประจำและงานด่วนมีเวลา
มาตอบปัญหาที่ ที่คุณเอก(barame@hotmail.com) ได้ฝากถามมา
เกี่ยวกับการวัดระดับความสูงของได้น้ำมันในถัง โดยมีคำถามว่า

วิธิการคิดการวัดระดับน้ำมันในถังรถขนส่งน้ำมันหน่อยครับ
ผมขับรถขนส่งน้ำมันแต่พอเติมเข้าสองหมื่นลิตร มันสูงขึ้นเกินครึ่ง
อยากจะได้ไม้วัดระดับหรือวัดจากก้นถังขึ้นไปก็ได้ครับ ถังเป็น
ทรงกระบอกวงรีสูง 1.8 เมตร กว้าง 2.4 เมตร ยาว 20 เมตร

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นปัญหาง่ายๆนะครับ ถ้าจะใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการหาระดับความสูงหรือความลึก
แต่ปรากฏว่า ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะถังน้ำมันมีลักษณะที่
ความสูงนอนราบไปกับพื้นถนน (ถ้าตั้งตรงจะคิดได้ง่ายมาก)
การคำนวณจริงต้องใช้ความรู้ในเรื่องของแคลคูลัส ที่ผมเคย
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ไม่แน่ใจว่าในระดับ มัธยมปลาย
สอนเนื้อหาส่วนนี้หรือยัง

ผมเลยจะขอตอบข้อสงสัยนี้นะครับ โดยขอแสดงวิธีการหา
ปริมาตรของถังน้ำมันให้ก่อน ตามนี้ครับ

แต่ถ้าต้องการจะวัดระดับของน้ำมันจริงๆ ผมขอแนะนำวิธีง่ายแบบนี้ครับ
1. ใช้ท่อพีวีซี (PVC) ยาว 2 เมตรที่มีมาตราวัดแบบไม้บรรทัด
   อาจจะขีดขึ้นเองก่อนได้
2.  แล้วปลายท่อด้านที่มีตัวเลขน้อยจุ่มลงไปจากฝาเปิดด้านบนของถัง
  พยายามให้ปลายท่อแตะกับด้านบนของน้ำมันพอดีแล้วอ่านต้วเลข
  ที่อยู่ปลายท่ออีกด้าน (จะเป็นด้านตัวเลขที่มาก) เช่น อ่านตัวเลขได้
  1.2 เมตร
3. นำมาหาความลึกของน้ำมันจากก้นถัง
    เท่ากับ ความลึกของถัง - ตัวเลขที่อ่านได้ = 1.8 - 1.2 = 0.6 เมตร
ดังนั้น มีน้ำมันในถังอยู่ 0.6 เมตร หรือ 60 ซ.ม.

ตรงนี้ก่อนหน้าจะเป็นวิธีได้พอใช้ได้,ประหยัด, น่าจะสะดวกและเร็ว
นะครับ แต่ไม่ทราบว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ ได้ผลยังไงก็บอก
ผมด้วยจะขอบคุณมาก
** **** **

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

คุยกับคุณwhat_good

คุยกับคุณ what_good@hotmail.co.th  ที่เขียนมาว่า
อยากเจอครูอย่างนี้จัง เผื่อชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้ ถ้าจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ -10
 ... ผมก็คงจะเริ่มนับตั้งแต่ติดลบเลยหละครับ ผมอยากได้คำสอนดีๆบ้าง
ช่วยรบกวนส่งคำสอนให้ผมหน่อยนะครับ ที่ E-mail what_good@hotmail.co.th

สิ่งสำคัญมากเรี่องในการดำเนินชีวิตของเราในโลกปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน คือ การรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร ตัวเราอยู่ตรงไหน
ตัวเราชอบอะไรหรืออยากทำอะไร ก่อน...แล้วมุ่งวางรากฐานไปเพื่อสิ่งที่
เราต้องการ โดยเริ่มจาการศึกษาหาข้อมูล, ฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ด้วยการลงมือทำจริงหรือแบ่งปันความรู้ที่มีไปตามโอกาส,
ค่อยหาโอกาสที่จะแสดงความสามารถอย่างเหมาะสม, มีปัญหาหรือ
ข้อสงสัยต้องหาคนที่จะชี้แนะเราได้ (อย่าอายที่จะถามและลองถาม
จากหลายที่) และต้องรู้จักที่จะปรับตัวเองไปให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
หรือกระแสสังคม (ในทางที่ดี..นะครับ ที่ไม่ดีขอเพียงแค่รับรู้แต่อย่าไม่ทำตาม)

ที่บอกนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ และที่สำคัญต้องไม่ทัอ
ทำใจให้สบายๆ ทำไปเรื่อยๆ นี้คือสิ่งที่ผมพยายามบอกกับลูกศิษย์ของผมทุกคน

ผมเชื่อว่าจากติดลบมันจะเป็นบวกและเพิ่มขึ้นไปได้เองอย่างมั่นคง...ครับ

มีอะไรก็เขียนมาคุยกับบนบล็อกได้ครับ ถ้าสิ่งที่ถามมาผมตอบให้ได้
จะตอบให้

** *** **

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม-โจทย์บัญญัติไตรยางค์

ผมได้เห็นปัญหาที่ถามมาแล้วครับ ก็เป็นโจทย์คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องบัญญัติไตรยางค์ ผมพอมีเวลาเลยรีบต่อให้
หวังว่าคงทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับข้อสังเกต
จากข้อที่ 1 มะม่วงที่ต้องการซื้อคิดเป็น 3 เท่าของ
  มะม่วงตามที่โจทย์กำหนด
จากข้อที่ 2 ลูกเป็ดที่ต้องการซื้อคิดเป็น 7 เท่าของ
  ลูกเป็ดตามที่โจทย์กำหนด
เราสามารถลัดขั้นตอนโดยนำจำนวนที่เป็นกี่เท่า
แล้วนำไปคูณกับราคาได้ทันที

ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับคำถามดีๆ ที่ถามมาครับ
พวกเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความรู้ความคิด
ให้คนอื่นๆ เพราะคำถามของคุณ อาจจะเป็นที่สิ่งอีกหลายๆคน
อาจจะกำลังหาคำตอบอยู่ก็ได้...


kruteeworld ขอเชิญชวนทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ เว็บแฝดน้อง
http://kruteeworld.siamvip.com/ ครับ


* * * * *

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรียนไปทำไม

วันนี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ผมได้ประสบมากับต้วเอง เป็นเรื่องที่
น่าคิด เลยมาเล่าสู่กันอ่านครับ...
วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังสอนลูกศิษย์คนหนึ่งที่สอนพิเศษ
กันมาหลายปี ในวิชาคณิตศาสตร์ควบกับภาษาอังกฤษ
เจ้าลูกศิษย์ก็มาถามขึ้นมาว่า...

ศิษย์รัก  เราต้องเรียนหนังสือไปทำไม
ผม ...???...
ผม  ถ้าเราอยู่ในป่า ก็คงไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ แต่นี้เราอยู่ในเมือง
  ในสังคมต้องมีการแข่งขัน สังคมต้องการคนที่เก่ง ฉลาดและเป็นคนดี
  โลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วและเปลี่ยนไปทุกวัน ถ้าหนูไม่เรียนจะอยู่รอด
  ได้ยังไง
ศิษย์รัก ก็หนูรวยอยู่แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้ พ่อแม่หนูมีตัง
ผม แล้วไม่คิดเลยหรือว่า พ่อแม่หนูจะรวยได้ทุกวัน ไม่แน่นะ
  พรุ่งนี้อาจจะล้มละลายหรืออาจจะไม่ได้อยู่ดูแลอยู่ก็ได้ จริงไหม
ศิษย์รัก ก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไม บางเรื่องก็ไม่ได้ใช่จริง
ผม ใช่ครูก็ไม่เถียง ครูเองก็ไม่ได้ใช่ แต่ที่ต้องเรียนเพราะ
  มันเป็นพื้นฐานที่จะใช่เรียนในเรื่องต่อไป เขาให้เรียนเพื่อให้อยู่ใช้
  สมองใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีเหตุมีผล ไม่ใช่คิด
  ทำอะไรแบบมั่วๆแบบที่หนูทำอยู่ทุกวันนี้
ศิษย์รัก  ก็หนูเบื่อมากเลย เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วก็ปวดหัว
ผม ก็เพราะเราไม่ตั้งใจ ชอบคิดอะไรเกินเลย เอาเรื่องอื่นมาคิดปนกัน
  จนตัวเองสับสน ให้ฝึกฝนตามที่บอกก็ไม่ยอมทำ แล้วจะเรียนรู้เรื่อง
  ได้ยังไง...
ศิษย์รัก ก็หนูไม่รู้จะเรียนไปทำไม เดี๋ยวปี 2012 โลกก็แตกแล้ว
ผม เชื่อด้วย... เรื่องแบบนี้...ทีเรื่องแบบนี้เชื่อสนิทเลย...ทีไอ้ที่
  ครูสอนดีๆไม่เชื่อ (ผม หมายถึงครูทุกคน) จริงๆขี้เกียจจะเรียน
  ก็บอกมาก็ได้ ครูจะได้กลับเบื่อหนูเหมือนกัน
ศิษย์รัก  เปล่า...อย่าเพิ่งกลับนะครู  ก็มันไม่รู้จะเรียนไปทำไม
  ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยนะ..ครู
ผม ก็ลองคิดดูเองแล้วกัน... ถ้าเรียนไม่เรียนโตไปจะทำอะไรกิน
ศิษย์รัก  ก็หนูอยากทำร้านไอศกรีม... หนูคิดสูตรไอศกรีมได้หลายอย่าง
  แล้วนะครู มี...
ผม ก็ยังดีที่มีความคิด แต่ตอนนี้ต้องอดทนเรียนไปก่อน เพราะ
  มันเป็นอะไรที่ชีวิตหนูต้องผ่านมันไปให้ได้ และต้องผ่านไปให้ได้ดีด้วย
  อย่าให้พ่อแม่เป็นห่วงหนูแบบนี้
ศิษย์รัก ห่วงอะไรล่ะครู
ผม ก็ห่วงอนาคตหนูไง ไอ้เด็กโง่ ห่วงว่าอนาคตหนูจะไปไม่รอด
  ต่อให้ พ่อแม่รวยยังไง หนูร้านมีต้องการ  ถ้าหนูไม่มีสมองไม่มีความรู้
  ดูแลตัวเองไม่เป็น  ยังไงก็เจ้งแน่... แต่ถ้ามีความรู้ดี ฝึกตัวเองให้เป็น
  ให้ดูแลตัวเองได้ ก็พอมีโอกาสรอด ฟังให้ดีนะไอ้ศิยษ์รัก คนจนๆ
  อย่างครูกับคนที่ไม่เงินแบบหนู เขาต้องหวังพึ่งพาคนแบบหนู คนที่จะ
  เป็นเจ้าของกิจการ เป็นเจ้าของบริษัทต่อไป ชีวิตครู ชีวิตคนอื่นจะได้อยู่ได้
  พอจะคิดทันหรือเปล่าว่า การที่คนแบบหนูเรียนมันไม่ใช่แค่ตัวหนูเอง
  แค่ให้พ่อแม่ ญาติพี่น้องดีใจ แต่เพื่อคนอื่นๆ ที่หนูต้องเจอด้วย
  หนูเกิดมาโชคดีไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เหมือนคนอื่นบ้างคนที่นับตั้งแต่ศูนย์
  บางคนนับยังไงก็ไม่ได้ศูนย์ แต่นี้หนูเองอาจจะนับทีละหนึ่ง ทีละสอง
  แต่ถ้าเรียนดีๆ เรียนเก่ง ต่อไปหนูอาจจะนับได้ทีละสิบ ทีละพัน ก็ได้
  พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วง คนอื่นเขาจะได้อาศัยพึ่งหนูได้บ้าง...
ศิษย์รัก พอแล้วครู เลิกบ่นได้แล้ว มาสอนสักที หนูจะเรียนแล้ว
ผม ได้ก็ขอเขกกระโหลก สักทีก่อน
ศิษย์รัก โอ๊ย...

แล้วการเรียนการสอนก็ดำเนินต่อไป จนจบชั่วไมง

อ่านแล้วเป็นยังไงครับ ผมไม่มีข้อสรุป แต่ขอว่าอย่าไปโทษเด็ก
ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้... เป็นคุณผู้อ่านจะมีความคิดอย่างไร
ขอความเห็นคิด หน่อยครับ...
** ** **