วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: การแก้สมการ ตอนที่1

ก่อนหน้านี้ครูเคยเขียนรื่องเกี่ยวกับตัวแปรไปแล้ว มาตอนนี้
ลองมาดูกันว่า เรานำตัวแปรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องการแก้สมการ แต่ก่อนอื่นต้องทำมาความรู้จัก
กับคำว่า การแก้สมการและคำตอบของสมการกันก่อน

การแก้สมการ หมายถึง ขบวนการในการหาคำตอบของสมการ
คำตอบของสมการ หมายถึง จำนวนหรือตัวเลขที่ทำให้สมการ
นั้นเป็นจริง(หรือเท่ากันทั้ง 2 ข้าง) 

หลักการคิด คือ พยายามทำให้ตัวแปรอยู่โดดๆ ด้ายซ้ายของสมการ

ตัวอย่าง จงหาค่าของ x
1)   x + 3 = 9
ทำ      x + 3 = 9
     x + 3 - 3 = 9 - 3   (นำ 3 มาลบทั้ง 2 ข้าง)
                x = 6

2)   x + 17 =  50
ทำ       x + 17 =  50
    x + 17 - 17=  50 - 17  (นำ 17 มาลบทั้ง 2 ข้าง)
                  x = 33

3)   5 + x = 14
ทำ     5 + x = 14
    5 + x - 5 = 14 - 5 (นำ 5 มาลบทั้ง 2 ข้าง)
               x = 9

4)   x - 9 = 30
ทำ      x - 9  = 30
     x - 9 + 9 = 30 + 9     (นำ 9 มาบวกทั้ง 2 ข้าง)
                x = 39

5)   x - 10 = -25
ทำ       x -10 = -25
     x - 10 + 10= -25 +10  (นำ 10 มาบวกทั้ง 2 ข้าง)
                   x = -15

6)   -6 + x = 10 
ทำ    -6 + x = 10
   -6 + x + 6 = 10 + 6  (นำ 6 มาบวกทั้ง 2 ข้าง)
               x = 16

หมายเหตุ
1.  ตัวอย่างที่ผ่านเป็นการแก้สมการโดยการเขียนแบบเต็มรูปแบบ
     ซึ่งครูต้องแสดงด้วยให้ดูก่อนในครั้งหลังจะเขียนแบบย่อ
2.  ในการแก้สมการด้านบนเป็นการทำให้ตัวแปร x อยู่โดดๆด้วย
     การบวกหรือลบตัวเลขอีกตัวเพิ่มเข้าไปทั้ง 2 ข้าง แล้วทำให้
     ตัวเลขด้านซ้ายมือหมดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น