วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ใบงานคณิตศาสตร์ กศน

ถึงครูกศน และผู้สนใจทุกท่านผมทำเอกสาร เป็นใบงานคณิตศาสตร์พื้นฐาน ใช้ได้ทั้ง ม.ต้นและ ม. ปลาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ครับ ไปดาวน์โหลดได้แล้วครับ กดที่นี้


คำศัพท์ที่มีคำว่าแม่

วันเอาคำศัพท์ที่มีคำว่า แม่มาฝากกันครับ
แม่ mother, mom
แม่กุญแจ master key
แม่ไก่ hen
แม่คะนิ้ง, น้ำค้างแข็ง frost
แม่ค้า female shopkeeper
แม่ค้าขายปลาfishwife
แม่ชี Buddhist woman ascetic, nun
แม่ทัพ army leader
แม่ทัพ, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด commander in chief
แม่ทัพใหญ่, นายพล general
แม่ธรณี  earth
แม่น้ำ river
แม่น้ำคงคา Ganges
แม่บท leading role
แม่บท, หัวข้อใหญ่ topic
แม่บ้าน, คนทำความสะอาดบ้าน housekeeper
แม่บ้าน, แม่เรือน, ศรีภรรยา housewife
แม่แบบ, ต้นแบบ archetype
แม่แบบ, ต้นแบบ prototype
แม่พระ kind-hearted woman
แม่พันธุ์ breeder
แม่พิมพ์ matrix
แม่พิมพ์, ต้นแบบ mold
แม่พิมพ์, แบบพิมพ์ form
แม่ม่าย widow
แม่ไม้มวยไทย martial art of Thai boxing
แม่ย่านางเรือ, รูปแกะสลักบนหัวเรือ figurehead
แม่แรงยกของที่ใช้เกลียวหมุน jackscrew
แม่แรงยกของหนัก jack
แม่เลี้ยง stepmother
แม่วัว, วัวตัวเมีย cow
แม่สามี husband's mother
แม่สามี woman's mother-in-law
แม่สี primary colors
แม่สื่อ matchmaker
แม่เหล็ก magnet
แม่เหล็กไฟฟ้า electromagnet
แม่อยู่หัว Her Majesty
แม่อุปถัมภ์ godmother