วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
City of Angels, Great City of Immortals,
      พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของ
      พระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King,
     มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์
     ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate,
     มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับ
     ของพระราชาผู้อวตารลงมา

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
Erected by Visvakarman at Indra's Behest.
     ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรม
     ลงมาเนรมิตไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น