วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำศัพท์ขึ้นด้วย "กระ"

วันนี้ครูมีคำศัพท์ที่ภาษาอังกฤษที่อแปลแล้วขึ้นด้วยว่า กระ
มาให้อ่านกัน
abet (v) กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้นม ให้กำลังใจ
AC (alternating current) (n) กระแสไฟฟ้าแบบสลับ
activate (v) กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา
actuate (v) กระตุ้นให้ทำ, กระตุ้นให้ดำเนินการ
affect (v) กระทบ, ส่งผล, มีผลต่อ work on
against (Prep) ปะทะกับ, กระทบกับ

agile (adj) กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว
agitated (adj) กระวนกระวายใจ, ปั่นป่วน
airdrop (v) กระโดดร่ม
airdrop กระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน
airflow (n) กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน

alarm (n) กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
alternating current (n) กระแสไฟฟ้าสลับ (มีคำย่อว่า AC)
analyzed (vt) กระบวนการวิเคราะห์
ankle, anklebone, joint, tarsus (n) กระดูกข้อเท้า
appetizing savory, tasty, appealing (adj) น่ากิน, กระตุ้นความอยากกิน

ardent, glowing, radiant (adj) กระจ่าง,สว่างสดใส
ardent, fervent, zealous (adj) กระตือรือร้น
arouse (v) กระตุ้น
asphalt (n)กระเบื้องยาง
attach case, dispatch case(n) กระเป๋าถือของนักธุรกิจ

awake (v) กระตุ้น, ทำให้ตื่นตัว
backbone, spine (n) กระดูกสันหลัง, สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง
backpack, rucksack (n) กระเป๋าสะพายหลัง, เป้สะพายหลัง
bag (n) กระเป๋าถือ
bagasse (n) กระดาษชานอ้อย

baggage (n) กระเป๋าเดินทาง
basket (n) กระเช้าของลูกบอลลูน
basket (n) ตะกร้า,กระบุง, กระเช้า, กระจาด
bat (n) กระบอง, ไม้ตีลูกบอล
bathroom tissue, toilet tissue (n) กระดาษชำระในห้องน้ำ

beat (v) กระพือปีก
bedpan (n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
bell, alarm (n) กระดิ่ง, ระฆัง, กริ่งประตู
belly, abdomen (n) ช่องท้อง, กระเพาะ, Syn.
bench (n) ม้านั่ง, กระดานนั่ง

bestir (v) กระตุ้นให้ทำ
billfold (n) กระเป๋าสตางค์
blank cartridge กระสุนปลอม
boot, trunk กระโปรงหลังรถ
broadcast, air (v) กระจายเสียง, ออกอากาศ


brutalize (v) กระทำป่าเถื่อน, ทำโหดร้าย
can, tin กระป๋องน้ำ, กระบอกน้ำ
carved tile กระเบื้องลอน
cash flow (n) กระแสเงินสด
cashflow (v) กระแสเงินสด

cell division (n) กระบวนการแบ่งเซลล์
chain sticks (n)กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี
chamber pot (n) กระโถนฉี่ เช่น
cold compress (n) กระเป๋าน้ำแข็ง
compact bone (n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น

crow garlic (n) กระเทียมป่า
current account(n) กระแสรายวัน, บัญชีกระแสรายวัน
drawing board (n)กระดาษเขียนแบบ
eager (adj) กระตือรือล้น
ebb tide (n)กระแสน้ำลง,น้ำลง

electric current(n) กระแสไฟ
express bullet (n) กระสุนแรงสูง
fingerroot (n) กระชาย
free cash flow กระแสเงินสดอิสระ
funicular (n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนราง

giggle mirthfully (v)กระดี๊กระด๊า, ระริกระรี้
ground squirrel (n) กระรอกทั่วไป
hell money (n) กระดาษเงินกระดาษทอง
high jumpกีฬากระโดดสูง
hobble skirt (n)กระโปรงรัดก้น

hurry, to make haste (v)กระวีกระวาด, รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
in disorder, in all directions กระเจิง
inkpot (n) กระปุกหมึก
ironically (adv )เสียดสี, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น
joss paper (n) กระดาษเงินกระดาษทอง

learning process(n) กระบวนการเรียนรู้
limp, hobble (n) กระย่องกระแย่ง, กะโผลกกะเผลก
long jump(n) กีฬากระโดดไกล
looking glass(n) กระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
masking tape(n) กระดาษกาว

maverick, nonconformist กระแสทวน
meet and talk(v) กระทบไหล่, วิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด
Ministry of Defense (n) กระทรวงกลาโหม
Ministry of Labour and Social Welfare(n) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
mouthpiece(n) กระบอกโทรศัพท์

pot (n) กระชัง, กรง, หม้อ 
purs(n)e กระเป๋าถือสตรี
radiator bonnet, radiator hood(n) กระโปรงหน้ารถ
rear window(n) กระจกหลัง
Red Bull (n) กระทิงแดง

reverberate, reecho(v) กระหึ่ม
santol (n) ผลกระท้อน
sarcastically(adv) กระแทกแดกดัน, ประชดประชัน
scatter, disperse; spread (v) กระจัดกระจาย
Scotch tape, adhesive tape (n) กระดาษกาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น