วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: หาคำต่าง1(T)

โจทย์ที่ผ่านๆเป็นโจทย์เกี่ยวกับหลักไวยการณ์

ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับชนิดของคำดูบ้าง
จะได้ทบทวนคำศัพท์ไปด้วย

หาคำที่ไม่เข้าพวก
หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง


1. 1) swim  2) cut   3) close  4) kitchen
เฉลยข้อที่4
swim (v) = ว่ายน้ำ    cut (v) = ตัด
close (v) = ปิด          kitchen (n) = ห้องครัว

2. 1) save  2) hour   3) day   4) time
เฉลยข้อที่1
save (v) = ประหยัด, ช่วยชีวิต
hour (n) = ชั่วโมง
day (n) = วัน
time (n) = เวลา

3. 1) start 2) begin 3) today 4) smile
เฉลยข้อที่ 3
start (v) = เริ่มต้น     begin (v) = เริ่มต้น
today (n) = วันนี้      smile (v) = ยิ้ม

4. 1) fly 2) wash 3) run 4) student
เฉลยข้อที่4
fly(v) = บิน      wash(v) = ล้าง
run(v) = วิ่ง     student(n) = นักเรียน

5. 1) tiger    2) texi-driver   3) manager  4) police
เฉลยข้อที่1
tiger(n) = เสือ   
texi-driver(n) = คนขันรถเท็กซี่
manager(n) = ผู้จัดการ
police(n) = ตำรวจ

6. 1) daughter   2) aunt   3) sister   4) father
เฉลยข้อที่ 4
daughter(n) = ลูกสาว
aunt(n) = ป้า
sister(n) = น้องสาว
father(n) = พ่อ

7. 1) snow 2)breakfast 3) lunch 4) lunchdinner
เฉลยข้อที่1
snow(n) = หิมะ
breakfast(n) = อาหารเช้า
lunch(n) = อาหารเเที่ยง
dinner(n) = อาหารเย็น

8. 1) moon   2) sun   3) fish   4) cloud
เฉลยข้อที่3
moon (n) = พระจัทร์   sun (n) = พระอาทิตย์
fish (n) = ปลา             cloud (n) = เมฆ

9. 1) fry   2) shine   3) air   4) boil
เฉลยข้อที่3
fry (v) = ทอด      shine (v) = ส่องแสง
air (n) = อากาศ   boil (v) = ต้ม

10. 1) look   2) see   3) watch   4) ride
เฉลยข้อที่ 4
look (v) = มองดู    see (v) = เห็น
watch (v) = เฝ้าดู   ride (v) = ขี่

:P :P :P :P :P

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น