วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: การแก้สมการตอนที่3

ตอนนี้เรามาแก้สมการด้วยวิธีลัดกันนะครับ

หลักการ คือ ทำให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายตัวเดียวโดยการ
1) ย้ายตัวเลขที่บวก - ลบ ไปก่อน
2) ย้ายตัวเลขที่คูณ - หาร กับแปรตัวทีหลัง


 
 

 

3 ความคิดเห็น: