วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: ประโยคปฏิเสธ4(T)

และแล้วพวกเราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ
ประโยคปฏิเสธ ตอนที 4
ประโยคมีคำกริยาเป็นช่องที่2  

คำสั่ง ข้อใดเป็นรูปประโยคปฏิเสธที่ถูกต้อง
ของประโยคที่กำหนดให้

1. I worked late last night.

   1) I did not work late last night.
   2) I don' t work late last night.
   3) I does not work late last night.
เฉลยข้อ1,2
ประโยคของโจทย์ แปลว่า ฉันทำงานจนดึกเมื่อคืนก่อน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ worked = ทำงาน
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
   work   worked   worked
คำศัพท์ที่ควรรู้
late = ช้ากว่าปกติ, สาย
last night = เมื่อคืนก่อน

2. He built the house for my dog.
   1) He did not build the house for my dog.
   2) He doesn't build the house for my dog.
   3) He didn't built the house for my dog.
เฉลยข้อ1,3
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เขาสร้างบ้านให้สุนัขของฉัน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ built = สร้าง
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
  build   built   built

3. We helped him to move a heavy box.
   1) We did not help him to move a heavy box.
   2) We do not him to move a heavy box.
   3) We didn't help him to move a heavy box.
เฉลยข้อ1,3
ประโยคของโจทย์ แปลว่า พวกเราช่วยเขาย้ายกล่องที่หนัก
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ helped = สร้าง
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
   help   helped   helped
คำศัพท์อื่น
move = ย้าย
heavy = หนัก
box = กล่อง

4. I saw her father at the park yesterday.
   1) I did not see her father at the park yesterday.
   2) I does not sed her father at the park yesterday.
   3) I didn't saw her father at the park yesterday.
เฉลยข้อ1
ประโยคของโจทย์ แปลว่า ฉันเห็นพ่อของเธอที่สวนเมื่อวานนี้
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ saw = เห็น
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
   see   saw   seen

5. A dog ran across the road.
   1) A dog did not ran across the road.
   2) A dog doesn't ran across the road.
   3) A dog did not run across the road.
เฉลยข้อ3
ประโยคของโจทย์ แปลว่า สุนัขวิ่งข้ามถนน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ ran = วิ่ง
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
  run   ran  run
คำศัพท์อื่น
across = ข้าม
road = ถนน

6) My mother gave me the tissue paper.
   1) My mother did not gave me the tissue paper.
   2) My mother didn't give me the tissue paper.
   3) My mother doesn't give me the tissue paper.
เฉลยข้อ3
ประโยคของโจทย์ แปลว่า แม่ของฉันให้กระดาษชำระกับฉัน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ gave = ให้
และเป็น Past Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
did not หรือ didn't หลังประธานทุกตัว
และต้องเปลี่ยนกริยาแท้เป็นรูปช่องที่ 1
  give   gave   given
คำศัพท์อื่น
tissue = เนื้อเยื้อ
paper = กระดาษ
tissue paper = กระดาษชำระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น