วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คอมพิวเตอร์01

วันนี้ครูขอนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาฝากหาให้
พวกเราได้ดูกัน ตามที่เคยมีคนขอเอาไว้
a faulty device อุปกรณ์ที่มีความบกพร่อง


a faulty system   ระบบที่มีความบกพร่อง
a laptop   คอมพิวเตอร์แบบพกพา
a larger monitor   หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
a notebook   คอมพิวเตอร์แบบพกพา
a remote control   ตัวควบคุมระยะไกล
a single step   ขั้นตอนเดียว
a slimmed-down operating system  
    ระบบปฏิบัติการที่มีขนาดเล็กลง
a slow connection   การเชื่อมต่อที่เชื่องช้า
a small, light, low-power computer
   คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก, เบาและใช้พลังงานน้อย

a smaller-than-usual keyboard   แป้นพิมพ์ที่เล็กกว่าปกติ
a television screen   หน้าจอโทรทัศน์
a temporary storage area   พื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว
a touch screen   หน้าจอระบบสัมผัส
a traditional mouse ball   เมาท์ที่ใช้ลูกบอลแบบเก่า

abbreviation   ตัวย่อ
access data    การเข้าถึงข้อมูล
access   สิทธิ์ในการใช้, การเข้าถึง
accessible   ที่สามารถเข้าถึงได้
account   รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน
     โดยต้องใช้บัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่าน

active file   แฟ้มข้อมูลที่กำลังใช้งาน
active window   วินโดที่กำลังใช้งานอยู่
actvie cell   เซลล์ซึ่งกำลังถูกใช้งาน
adapt   ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับเลี่ยน
add-on   โปรแกรมเสริมในโปรแกรมหลัก

address   เลขที่อยู่, ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
adjust   ปรับปรุง,จัดให้เรียบร้อย
administrative-level   ระดับผู้ดูแลระบบ
administrator   ผู้บริหาร, ผู้ดูแลระบบ
advance   ขั้นสูง

agency   หน่วยงาน, ตัวกลาง, ตัวแทน
align   ชิด, ลักาณะการชิดขอบ
all categories   ทุกประเภท
alphanumeric   มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร
     (alpha ตัวอักษร; numeric ตัวเลข)
an advanced computer pointing device
     อุปกรณ์ตัวชี้ในคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าขึ้น

an attack   การโจมตี
an easy way to select a program   วิธีการง่ายๆในการเลือกโปรแกรม
an electrical power   พลังงานทางไฟฟ้า
an erasable format   รูปแบบที่สามารถลบได้
an optical sensor   ตัวรับหรือส่งสัญญาณด้วยแสง

** to be continued = โปรดติดตามตอนต่อไป **

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำย่อบนเน็ต03

ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้าย แล้วนะครับ...
ในเรื่องของคำย่อที่เราในสนทนากันบนอินเตอร์เน็ต
OIC   Oh, I see = โอ้, ฉันรู้แล้ว
OMG   Oh my God = โอ้, คุณพระช่วย
OTOH   On the other hand = ในอีกด้านหนึ่ง
PAW   Parents are watching = พ่อแม่กำลังเฝ้าดูอยู่
PM   Private message = ข้อความส่วนตัว
QT   Cutie = น่ารักจัง
SOMY   Sick of me yet? = เบื่อฉันหรือยัง
STW   Search the Web = ค้นหาเว็บ
SU   Shut up = หุบปาก, เงียบหน่อย

SUP   What's up = สวัสดี, เป็นยังไงบ้าง
SYS   See you soon = แล้วเจอกัน
TA   Thanks again = ขอบคุณ อีกครั้งนะ
TCOY   Take care of yourself = ดูแลตัวเองด้วยนะ
TGIF   Thank God it's Friday = ขอบคุณพระเจ้า วันศุกร์ เสียที
THX   Thanks = ขอบคุณนะ
TIA   Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า
TLK2UL8R  Talk to you later = เอาไว้ค่อยคุยกันนะ
TNT   Till next time = จนกว่าจะถึงครั้งต่อไป
TOY   Thinking of you = กำลังคิดถึงคุณอยู่เลย

TTT   Thought that, too = เห็นด้วย, เช่นกัน, คิดตรงกัน
TTYL   Talk to you later = เอาไว้ค่อยคุยกันนะ
TU   Thank you = ขอบคุณนะ
TY   Thank you = ขอบคุณนะ
TYVM   Thank you very much ขอบคุณมากเลยนะ
UW   You're welcome = ด้วยความยินดี
WAYD   What are you doing = คุณกำลังทำอะไรอยู่
WB   Welcome back = ยินดีต้อนรับที่คุณกลับมา
WBS   Write back soon = เดี๋ยวตอบกลับนะ
WFM   Works for me = ทำงานให้ฉันหน่อย
WTGP?   Want to go private? ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเปล่า

WU?   What's up? = สวัสดี, เป็นอย่างไรบ้าง
WUF?   Where are you from? = คุณมาจากที่ไหน
WYSIWYG   What you see is what you get
   = อะไรที่คุณเห็นนั้นคือสิ่งที่คุณจะได้รับ
YBS   You'll be sorry. = แล้วคุณจะเสียใจ
YW   You're welcome = ด้วยความยินดี

** แล้วอย่าลืมนำไปใช้กันบ้างนะครับ จะได้ไม่  Out...**

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำย่อบนเน็ต02

มาดูกันต่อในตอนที่2 เกี่ยวตัวย่อที่ในบนอินเตอร์เน็ต
H&K Hug and kiss = กอดและจูบ


HAGN   Have a good night = ราตรีสวัสดิ์
HAND   Have a nice day = ขอให้โชคดี
HT   Hi there = สวัสดี
HTH   Hope this helps = รอความช่วยเหลือ
IAC   In any case = ในกรณีใดก็ตาม
IAE   In any event = ด้วยเหตุการณ์ใดก็ตาม
IC   I see = ฉันรู้แล้ว
gotta pee = ไปห้องน้ำ
IHA   I hate acronyms = ฉันเกลียดคำย่อ
IHU   I hear you = ฉันฟังคุณอยู่

ILU or ILY   I love you = ผมรักคุณ
IMCO   In my considered opinion = ในความเห็นของผมที่ได้พิจารณาแล้ว
IMO   In my opinion = ในความคิดเห็นของผม
IMS   I am sorry = ฉันเสียใจ
IOW   In other words = พูดอีกอย่างคือ, ในอีกแง่หนึ่ง
IRL   In real life = ในชีวิตจริง, ในความเป็นจริงแล้ว
ITA   I totally agree = เห็นด้วยอย่างมาก
ITIGBS   I think I'm going to be sick = ฉันคิดว่าฉันกำลังจะปวด
IWALU   I will always love you = ฉันจะรักเธอเสมอ
IYSWIM   If you see what I mean = ถ้าคุณเข้าใจว่า...ฉันหมายกถึง(มัน)อะไร

JK or j/k   Just kidding = แค่ล้อกันเล่น, หลอกกันเล่น
JMO   Just my opinion = เพียงแค่ความเห็นของผม
JTLYK   Just to let you know = แค่อยากบอกให้เธอรู้
  ok = ตกลง, ได้เลย
KIT   Keep in touch = ติดต่อมาเรื่อยๆนะ
KOTC   Kiss on the cheek = หอมแก้ม
KOTL   Kiss on the lips = จูบปาก
KWIM?   Know what I mean? = รู้หรือเปล่าฉันหมายถึงอะไร
LSHMBH   Laughing so hard my belly hurts = หัวเราะจนเจ็บท้อง
LTNS   Long time no see = ไม่เห็นมานานแล้ว

LTR   Long-term relationship = ความสัมพันธ์ในระยะยาว
LULAB   Love you like a brother = รักคุณแบบพี่ชาย
LULAS   Love you like a sister = รักคุณแบบน้องสาว
LUWAMH   Love you with all my heart = รักคุณหมดหัวใจเลยนะ
LY   Love ya = รักคุณนะ
LY4E   Love ya forever = รักคุณตลอดกาล
MorF   Male or female = ผู้ชายหรือผู้หญิง
MUSM   Miss you so much = คิดถึงคุณเหลือเกิน
NP or N/P   No problem = ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

 * * See ya... * *

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำย่อบนเน็ต01

วันขอพักเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไว้ก่อน
แต่ขอมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของคำย่อที่ใช้ บนอินเตอร์เน็ต
เช่นการแชท การส่งข้อความ หรือ Twitter

A3   Anyplace, Anywhere, Anytime = ที่ใด, จุดใด เวลาใดก็ได้
ASAP    As soon as possible = ด่วนที่สุดเท่าที่ทำได้นะ
A/S/L?    Age/sex/location? = อายุเท่าไหร่ /เพศอะไร /ที่อยู่ไหน
B4N    Bye for now = ตอนนี้ต้องลาไปก่อน
BAK    Back at the keyboard = อยู่หลังแป้นพิมพ์
BBIAB    Be back in a bit = เดี๋ยวกลับมาจ้ะ
BBL    Be back later = เดี๋ยวกลับมา
BBN    Bye bye now = ลาก่อนจ้ะ
BBS    Be back soon = เดี๋ยวกลับมา
BF    Boy friend = แฟน(ผู้ชาย)

BFN    Bye for now = ไปก่อนนะ
BRB    Be right back = เดี๋ยวกลับมา
CNP   Continued in next post = ติดตามต่อตอนหน้า
CRB   Come right back = กลับมาแล้ว
CU   See you = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CUL   See you later = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CYA   See ya = ไปก่อนนะ...แล้วเจอกัน
CYO   See you online = เห็นคุณเข้ามาในระบบ
DIKU   Do I know you? = ผมรู้จักคุณหรือ
DTRT   Do the right thing = ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

DWB   Don't write back = ไม่ต้องเขียนตอบกลับมา
E2E   exchange to exchange = มาแลกเปลี่ยนกัน
E2E   e-business to e-business
    = การติดต่อระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ
E2E   employee to employee = ลูกจ้างกับลูกจ้าง
EOM   End of message = จบข้อความ
F2F   Face to face = พบหน้ากัน, เผชิญหน้ากัน
FAQ   Frequently-ask question(s) = คำถามที่พบบ่อยๆ
FTBOMH   From the bottom of my heart = จากก้นบึงของหัวใจ
FUD   Fear, Uncertainty, and Doubt
    = ความกลัว, ความไม่แน่นอน, ความสงสัย

FYI   For your information = สำหรับข้อมูลข้อคุฯ
G   Grin = ยิ้มยิงฟัน
GA   Go ahead = ลุยไปเลย, ล่วงหน้าไปก่อน
GF   Girlfriend = แฟน(ผู้หญิง)
GFN   Gone for now = ต้องไปก่อนนะ
GGP   Gotta go pee = ไปห้องน้ำ
GL   Good luck = ขอให้โชคดี
GMAB   Give me a break = ขอทีเถอะ
GTRM   Going to read mail = ไปอ่านจดหมาย
GTSY   Glad to see you = ดีใจที่ได้พบคุณ

** เท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะพยายามรวบรวมมาให้ดูกันอีก **