วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: การบวก-ลบตัวแปร

ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับชื่อที่ต้องก่อนนะครับว่า
การบวก - ลบตัวแปรมีชื่อจริงๆว่า การบวก - ลบเอกนาม
ที่ชื่อหัวข้อแบบนี้ก็เพื่อจะได้กล้าเข้ามาอ่าน
แล้วเรื่องการบวก - ลบตัวแปรครูก็ใช้ให้ดูแล้วใน
เรื่องการแก้สมการประมาณตัวที่ 6 - 8 (ถ้าจำไม่ผิด)
แต่เพื่อให้เข้าใจให้มากขึ้น ตอนนี้ลงมาดูต้วอย่างกันดีกว่า
1)   x + x = 2x   (อ่านว่า เอ็กซ์ บวก เอ็กซ์ เท่ากับ 2เอ็กซ์)
2)  x - x = 0     (อ่านว่า เอ็กซ์ บวก เอ็กซ์ เท่ากับ ศูนย์)
3)  x + 2x = 3x

4)  3x + 4x = 7x
5)  2x - x = x
6)  5x - 3x = 2x
7)  2x - 5x = -3x 
8)  x - 2x = -x
9) 4x - 4x = 0
10)  -3x - 5x = -8x
11) -x - 5x = -6x

12) a + 2a + 3a = 3a + 3a = 6a
13) 5a - 2a + 4a = 3a + 4a = 7a
14) 3a + a - 8a = 4a - 8a = -4a 

ถ้าสังเกตดูให้ดีเรื่องนี้คือ คิดเหมือนกับการบวก - ลบตัวเลข
ทั่วๆไปนั่นเองนะครับแต่มีตัวอักษรต่อท้ายเท่านั้นเอง
และที่ต้องจจำเพิ่มคือ ต้วอักษรที่มีตัวเดียวให้คิดในใจ
ว่ามีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเสมอ คือ 1x = x หรือ 1a = a

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น