วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม - คุณ Phe Mai

มีคำถามจาก  Phe Mai19 ดังนี้ครับ

แบ่งจำนวนเงินให้น้อย นิดและหน่อย ใหอัตราส่วนของจำนวนที่น้อย นิด และหน่อยได้รับเป็น 3:4:5 ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

คำถามที่จะถามมาดูไม่ชัดเจน ขอเดาคำถามเป็นข้อๆ ที่เป็นไปได้ ดังนี้
จากข้อมูลที่ให้มา จะได้ว่า
น้อย : นิด : หน่อย = 3 : 4 : 5

1. ถ้าน้อยได้เงิน  150 บาท นิดจะได้เงินกี่บาท
  น้อย : นิด = 3 : 4
    150 : m = 3 : 4
           3m = 150x4
           3m = 600
             m = 200

2. ถ้ามีเงินทั้งหมด 2400 บาท นิดจะได้แบ่งเงินกี่บาท
จาก น้อย : นิด : หน่อย = 3 : 4 : 5
แสดงว่า เงินทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3+4+5 = 12 ส่วน
นิด : เงินทั้งหมด = 4 : 12
             n : 2400 = 4 : 12
                    12n = 2400 x 4
                    12n = 9600
                        n = 800

ก็ลองดูนะครับ ไม่ทราบว่า จะตรงกับที่อยากจะถามหรือเปล่า

ขอบคุณครับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

คำถามเศษส่วนของ Bonza

วันนี้จะมาตอบคำถามของ Bonza Kiki007 เกี่ยวกับการหาคำตอบของโจทย์เศษส่วน
คำถามมีอยู่ว่า 

1- 1ส่วน2 - 1ส่วน3 - 1ส่วน4 - 1ส่วน5 - 1ส่วน6 = Aส่วนB
หรือขอแปลงเป็น
(1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B

ขั้นตอนในการคิดโจทย์การบวก - ลบ เศษส่วน คือ 
ต้องทำให้ตัวส่วน (เลขที่อยู่ด้านล่าง) เท่ากันก่อน
โดยการหาร ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)  ซึ่ง ค.ร.น. ของ 1,2,3,4,5,6 คือ 60
แล้วนำตัวเศษ (เลขที่อยู่ด้านบน) มาบวก - ลบกัน
 
จาก  (1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B
จะได้  (60/60) - (30/60) - (20/60) - (15/60) - (12/60) - (10/60)  = A/B 
-(27/60) = A/B 
-(9/20) = A/B       (ใช้ 3 มาตัวทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม ซื้อนม

เงิน 144 บาท ซื้อนมสดได้ 1 โหล ถ้าซื้อนมสด 8 กล่อง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
ขอวิธีทำด้วยค่ะ นะคะ !

เคล็ดที่ไม่ลับ คือ นำสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางด้านขวา
และต้องรู้ว่า  1 โหล เท่ากับ 12 ชิ้น

ซื้อนมสดได้ 12 ขวด ต้องจ่ายเงิน 144 บาท
ซื้อนมสดได้ 1 ขวด ต้องจ่ายเงิน 144 ÷ 12 = 12 บาท
ซื้อนมสดได้ 1 ขวด ต้องจ่ายเงิน 12 x 8 = 96 บาท

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตอบคำตอบ คุณ So cute GAMER26 - ร้อยละ

So cute GAMER26 มกราคม 2560 03:26
ช่างไม้ทำเตียงขายให้พ่อค้าไปได้กำไร 25% พ่อค้านำไปขายต่อได้กำไร 35% ถ้าพ่อค้าขายในราคา 1500 ช่างไม้ลงด้วยทุนกี่บาท?

ขอตอบปัญหานี้ด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้

วิธีทำ  ขั้นที่ 1 หาต้นทุนของพ่อค้า
กำไร 35% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท ขายได้เงิน 100 + 35 = 135 บาท
ขายได้เงิน 135 บาท จากทุน 100 บาท
ขายได้เงิน 1    บาท จากทุน 100 / 135 บาท
ขายได้เงิน 1500 บาท จากทุน (100 x 1500)/135 = 10000/9 บาท
พ่อค้าซื้อเตียงมาในราคา 10000 / 9 = 1111 บาท  (โดยประมาณ)

ต้นทุนของพ่อค้า = ราคาขายของช่างไม้
(....และในลักษณะเดียวกัน)

ขั้นที่ 2 หาต้นทุนของช่างไม้
กำไร 25% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท ขายได้เงิน 100 + 25 = 125 บาท
ขายได้เงิน 125 บาท จากทุน 100 บาท
ขายได้เงิน 1    บาท จากทุน 100 / 125 บาท
ขายได้เงิน 1111 บาท จากทุน (100x1111)/125 = 888.80 บาท
ช่างไม้ทำเตียงด้วยต้นทุน 888.80 บาท

ขอบคุณนะครับ ที่ร่วมแบ่งปันปัญหา
เพราะ สิ่งที่คุณสงสัยก็มีอีกหลายคนที่อยากรู้คำตอบ ...

ตอบคำถาม คุณ Pungpung-อัตราส่วน

Pungpung Namnamnam2 กุมภาพันธ์ 2560 15:10
กระดาษมีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร ความกว้าง 8 เซนติเมตร แล้วอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นเท่าใด (แสดงวิธีทำ)

วิธีทำ กระดาษมีพื้นที่ 96 ตร. ซม.
ความกว้าง 8 เซนติเมตร
จากสูตรพื้นที่รูปสี่ผืนผ้า = ความกว้าง x ความยาว
จะได้ว่า   ความยาว = พื้นที่ / ความกว้าง
ดังนั้น จะมีความยาว = 96 / 8 = 12 ซม.
ดังนั้น อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
   = 8 : 12 = 2 : 3   (หารด้วย 4)

ขอบคุณ...สำหรับคำถาม ดีๆ ครับ