วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: หาคำต่าง2(T)

หาคำที่ไม่เข้าพวก

หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง
(adj)= คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำนามเพิ่มเติม
(adv)= คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำกริยาเพิ่มเติม

1. 1) war   2) fast   3) ugly   4) pretty
เฉลยข้อที่ 1
war (n) = สงคราม      fast (adj, adv) = เร็ว, อย่างเร็ว
ugly (adj) = น่าเกียจ   pretty (adj) = น่ารัก

หมายเหตุ คำบางคำเป็นได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งในประโยค

2. 1) clear 2) cute 3) strange 4) work
เฉลยข้อที่4
clear(adj) = ชัดเจน, กระจ่าง
cute (adj) = น่ารัก
strange (adj) = แปลก
work (v) = ทำงาน

3. 1) meet 2) thick 3) shy 4) famous
เฉลยข้อที่1
meet (v) = พบปะ, พบเจอ   
thick (adj) = หนา
shy (adj) = ขี้อาย, เขิน        
famous (adj) = โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก

4. 1) short   2) move   3) long   4) wrong
เฉลยข้อที่2short (adj) = สั้น      move (v) = ย้าย, เคลื่อนที่
long (adj) = ยาว      wrong (adj) = ผิด

5. 1) child   2) jewelry  3) movie  4) difficult
เฉลยข้อที่4
child (n) = เด็ก(คนเดียว)
jewelry (n) = เครื่องประดับ, เพชรพลอย
movie (n) = ภาพยนตร์
difficult (adj) = ยาก

6. 1) money  2) ruler  3) milk  4) dangerous
เฉลยข้อที่4
money (n) = เงิน    ruler (n) = ไม้บรรทัด
milk (n) = นม   dangerous (adj) = เป็นอันตราย

7. 1) ball   2) week   3) bicycle   4) important
เฉลยข้อที่4
ball (n) = ลูกบอล    
week (n) = สัปดาห์
bicycle (n) = รถจักรยาน
important (adj) = สำคัญ

8. 1) envy 2) envious 3) anxious 4) afraid
เฉลยข้อที่ 1
envy (n) = ความอิจฉา   envious (adj) = น่าอิจฉา
anxious (adj) = กังวล     afraid (adj) = กลัว

9. 1) poor   2) rich   3) hungry   4) supermarket
เฉลยข้อที่4
poor (adj) = จน      rich (adj) = รวย
hungry (adj) = หิว   supermarket (n) = ห้างสรรพสินค้า

10. 1) sleepy  2) gentle   3) wait  4) large
เฉลยข้อที่3
sleepy (adj) = ง่วงนอน, เซื่องซึม
gentle (adj) = สุภาพ
wait (v) = รอคอย
large (adj) = ใหญ่, กว้าง

:P ;P :P ;P :P ;P 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น