วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เวลาและโอกาส

วันนี้ลองมาดูประโยคเกี่ยวกับเวลาและโอกาส
มาดูกันว่ามีประโยคเด็ดๆ ที่น่าสนใจอะไรบ้าง

เวลาเป็นเงินเป็นทอง
Time is money.
เวลาและสายน้ำไม่รอคอยใคร
Time and tide wait for no man.
มีเวลาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
There is a time for all thing.
เวลาเป็นผู้เยียวยาที่วิเศษ
Time is a great physician.
เวลาย่อมนำทุกสิ่งทุกอย่างไป
Time brings every thing.
เวลาและการคิดคำนึงช่วยผ่อนคลาย
ความเศร้าอย่างรุนแรงลงไปได้
Time and thinking tame the strongest grief.
แล้วก็แล้วกันไป
Let bygones be bygones.
จงหากำไรอย่างรีบด่วนจากเวลานี้
Take all the swift advantage of the hours.
หนึ่งชั่วโมงแห่งความขมขื่นยาวนานเท่ากับ
หนึ่งวันแห่งความสุข
An hour of pain is as long as a day of pleasure.
อย่าผัดวันไปถึงพรุ่งนี้ในสิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้
Never put off till tomorrow what may be done today.
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา
Procrastination is the thief of time.
ปล่อยปละละเลยจนสายเกินแก้
Past cure, past care.
จงศึกษาอดีตหากพอจะทำนายอนาคตได้
Study the past, if you would divine the future.
จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้
Prepare today for the needs of tomorrow.
เวลาเป็นของมีค่าแต่ความจริงมีค่ามากกว่าเวลา
Time is precious, but truth is more precious than time.
เวลาที่มือที่สุดย่อมมาก่อนเวลาที่สว่างสดใส
The darkest hour is before the dawn.
จงเลื่อนกำหนดเวลาที่เลวร้ายออกไป ให้นานเท่าที่จะทำได้
Put off the devil hours as long as you can.
วันที่ยาวนานย่อมมีการสิ้นสุด
The longest day must have an end.
มาสายยังดีกว่าไม่มาเสียเลย
Better late than never.
ไม่สายเกินที่จะแก้ไข
It is never too late to mend.
ไม่สายเกินที่จะกลับตัว
Never too late to turn.
อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
What will be, will be.
ต่างวาระ ต่างนิสัย
Other times, other manners.
การซ่อมเสียทันเวลาย่อมประหยัดค่าใช้จ่าย
By timely mending saves much spending.
อย่าเสียเวลาในเรื่องเงินหรือสตรี
Dally not with money or women.
โอกาสดีสักครั้งย่อมมีผลต่อครั้งต่อไป
One good turn deserves another.
คริสต์มาสมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น
Christmas comes but once a year.
สิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
Circumstances alter cases.
อย่าข้ามสะพานจนกว่าถึงสะพานก่อน
(อย่าตีตนไปก่อนไข้)
Don’t cross the bridge till you get to it.
เวลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้
Lost time is never found again.
ความมั่งคั่งนำมาซึ่งโอกาส
Wealth brings opportunity.
มันสายเกินไปที่จะมัวโศกเศร้าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว
It is too late to grieve when the chance has already passed.
ชอบ - ไม่ชอบ บอกยังไงก็เขียนบอกให้รู้กันบ้างนะครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2554 07:37

    วันนี้เข้ามาอ่านดู ก้อชอบ บทความ ของแต่ ละ ประโยด
    (นนทกร นุชประไพ ม.ปลาย วัดบางประทุน)

    ตอบลบ