วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรื่องของเพื่อน

*** เรื่องของเพื่อน ***
friend's story

เพื่อนในยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
A friend in need is a friend indeed.

เพื่อนที่เป็นเพื่อนกับทุกคน จะไม่เป็นเพื่อนกับใคร
A friend to everybody is a friend to nobody.

จงมีเพื่อนเพียงน้อยคน แม้จะสนิทสนมกับหลายคนก็ตาม
Have but few friends though many acquaintances.

เพื่อนก็เปรียบเสมือนสายซอ อย่าขันให้แน่นเกินไปนัก
Friends are like fiddle-strings; they must not be screwed too tight.

เพื่อนก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง
A friend is another self.


เพื่อนคือผู้ขโมยเวลา
Friends are thieves of time.

หาเพื่อนยากกว่าเสียเพื่อน
A friend is not so soon gotten as lost.

มิตรภาพยืนยงอยู่ไม่ได้หากมีเพียงฝ่ายใดหนึ่งฝ่าย
Friendship cannot stand always on one side.

เพื่อนคือบุคคลที่ไม่ชอบคน ๆ เดียวกันกับที่เราไม่ชอบ

A friend is one who dislikes the same people that you dislike.

เพื่อนดีคือผู้ที่พูดถึงแต่สิ่งดีงามของเรายามลับหลัง
He is good friend that speaks well of us behind our backs.

4 ความคิดเห็น:

 1. •*★. . .-: Oracha Malee ( Likeuz ) :-. . .★*•26 ธันวาคม 2553 22:50

  ชอบ ๆ
  น่าสน ดี โหวต ต ตๆๆ  เอาอีกๆๆๆ
  ฮิฮิ


  ศรช.วัดบางประทุนนอก
  Oracha Malee ( Likeuz ) M.
  Monday 27th December 2010
  1.49 PM

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2555 03:25

  สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 3. ถ้าเป็นXกำลัง2+Xกำลัง5จะมีค่าเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. x^2 + x^5 จะบวกกับไม่ได้ครับเพราะเป็นเอกนามที่ไม่เหมือนกัน
   เอกนามที่จะบวกกันได้จะต้องเป็นเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกัน เช่น
   2x^2 + 3x^2 = 5x^2
   4ab + ab = 5ab

   ลบ