วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลงานส่วนตัว

วันนี้เอางานเก่าๆที่เคยทำไว้เล่นๆ จะเรียกว่า งานศิลป์ได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็ดูกันไปเพลินๆก็แล้วกัน...นะครับ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์จากบีโธเฟ่น

เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนคนหนึ่งที่กำลังเรียนต่อปริญญาโท
ได้ให้ผมช่วยแปลบทความสั้นๆ เกี่ยวกับ ชีวประวัติของบีโธเฟ่น
(biography of Beethoven) แล้วมีคำศัพท์ที่น่าสนอยู่หลายคำ...
ผมเลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกัน
และนี้คือ ชื่อเต็มๆบีโธเฟ่น นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงและ
มีผลงานที่เป็นอมตะ   Ludwig Van  Beethoven

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
** pupil of Haydn  ลูกศิษย์ของ Haydn
** an Orchestra  วงดุริยางค์ วงมโหรีวงใหญ่
** concert  คอนเสิร์ต
**symphony หรือ symphonies  เพลงสำหรับดนตรีวงใหญ่
**Vienna  กรุงเวียนนา
a 9-year-old son   ลูกชายวัย 9 ขวด (year ในนี้ต้องเป็นเอกพจน์เสมอ)
around  รอบๆ, ทั่วบริเวณ
basement  ชั้นใต้ดิน
begin to play at parties  เริ่มเล่นตามเลี้ยงต่างๆ
begin  เริ่มต้น  (+ Ving หรือ + to v1 ก็ได้)
bring something / someone back  นำใครหรืออะไรกลับมา
caught a cold  จับไข้, ไม่สบาย (มาจาก catch a cold)
cause  เป็นสาเหตุ
compose (v)  แต่งเรื่อง, ประพันธ์, เรียบเรียง
composer  นักประพันธ์เพลง
composition  งานประพันธ์
develop into  กลายไปเป็น, พัฒนาไปเป็น
dinning out  กินข้าวเย็นนอกบ้าน
direct   กำกับ, ควบคุม
drunk   เมาเหล้า
enjoy eating  เพลิดเพลินกับการกิน
enjoy listening  เพลิดเพลินกับการฟัง
enjoy  สนุกสนาน, เพลิดเพลิน (+ ving)
every  ทุกๆ + คำนามเอกพจน์
get a high score  ได้คะแนะดี / สูง
get along with someone  เข้ากับใครได้ดี
grammatically  ตามหลักไวยกรณ์
greatest  ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด
grief  ทุกข์ใจ, เสียใจ
hear  ฟัง
hearing  การได้ยิน
help someone understand the story  ช่วยให้ใครเข้าใจเรื่องราวได้
however  อย่างไรก็ตาม
insist  ยืนยัน, ยืนกราน
instrument  เครื่องมือ, (ในเรื่องน่าจะแปลว่า เครื่องดนตรี)
is to  ก็คือ, จะ
kind (n)  ชนิด, ประเภท
make notes  บันทึกสิ่งต่างๆ
on today  จนถึงทุกวันนี้
patient (adj)  อดทน 
perfect  สมบูรณ์ดีเลิส, ไร้ที่ติ
pneumonia โรคปวดบวม
pupil  ลูกศิษย์, นักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก
quit studying  เลิกเรียน(กลางคัน)
quit  เลิก, ลาออก  + ving
raise  เลี้ยงดู
rebel  กบฎ, ไม่เชื่อฟัง
routine  กิจวัตร
sentence  ประโยค
shade  ผ้าบังแดด, ร่มเงา
sometimes  บางครั้ง
start  เริ่มต้น + ving
suspicious  มีพิรุธ,ไม่ชอบมาพากล, ขี้สงสัย, คาใจ
text  ข้อความ
to take lessons / to take course ไปลงวิชาเรียน
translate  แปล
work on something  ทำงานชิ้นใด
write it down  จดมันลงไป
* * * * *