วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถาม - คุณ Phe Mai

มีคำถามจาก  Phe Mai19 ดังนี้ครับ

แบ่งจำนวนเงินให้น้อย นิดและหน่อย ใหอัตราส่วนของจำนวนที่น้อย นิด และหน่อยได้รับเป็น 3:4:5 ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

คำถามที่จะถามมาดูไม่ชัดเจน ขอเดาคำถามเป็นข้อๆ ที่เป็นไปได้ ดังนี้
จากข้อมูลที่ให้มา จะได้ว่า
น้อย : นิด : หน่อย = 3 : 4 : 5

1. ถ้าน้อยได้เงิน  150 บาท นิดจะได้เงินกี่บาท
  น้อย : นิด = 3 : 4
    150 : m = 3 : 4
           3m = 150x4
           3m = 600
             m = 200

2. ถ้ามีเงินทั้งหมด 2400 บาท นิดจะได้แบ่งเงินกี่บาท
จาก น้อย : นิด : หน่อย = 3 : 4 : 5
แสดงว่า เงินทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3+4+5 = 12 ส่วน
นิด : เงินทั้งหมด = 4 : 12
             n : 2400 = 4 : 12
                    12n = 2400 x 4
                    12n = 9600
                        n = 800

ก็ลองดูนะครับ ไม่ทราบว่า จะตรงกับที่อยากจะถามหรือเปล่า

ขอบคุณครับ