วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตอบคำถาม-โจทย์บัญญัติไตรยางค์

ลูกเป็ด 6 ตัว ราคา 70 บาท ถ้าเกษตรกรซื้อ 42 ตัวต้องจ่ายเงินเท่าใดคะ
แนวคิด หาให้ได้ก่อนว่า ลูกเป็ด 1 ต้วราคากี่บาท โดยไม่ต้องหารตัวเลขจริง หรือว่าหารแล้วจะลงตัวหรือไม่

ลูกเป็ด 6 ตัว ราคา 70 บาท
ลูกเป็ด 1 ตัว ราคา 70 / 6 บาท
ลูกเป็ด 42 ตัว ราคา (70/6) x 42 = 70 x 7 = 490 บาท
หรือ
ลูกเป็ด 6 ตัว ราคา 70 บาท
ลูกเป็ด 6x7 ตัว ราคา 70x7 บาท
ลูกเป็ด 42 ตัว ราคา 490 บาท

ขอบคุณมากครับ...ที่ถามมา

ตอบคำถาม-คุณ KJ PD8

KJ PD8 ธันวาคม 2560 06:25
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ข้อนี้ละครับ

ให้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด m คน
มีนักเรียนชาย (2/5)m คน
มีนักเรียนหญิง m -(2/5)m = (3/5)m คน
จำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย (3/5)m - (2/5)m = (1/5)m คน
จะได้สมการ
(1/5)m = 480
m = 480x5
m = 2400 คน

ตรวจสอบ 
มีนักเรียนชาย (2/5)m = (2/5)x2400 = 960 คน
มีนักเรียนหญิง (3/5)m = (3/5)x2400 = 1440 คน

ขอบคุณมากครับ

ตอบคำถาม-คุณ Kai zapp10

Kai zapp10 พฤศจิกายน 2559 04:02
ครูมีดินสอ ข โหล แจกให้นักเรียน 60 คน คนละสองแท่ง ดินสอหมดพอดี จงเขียนเป็นสมการ

แนวคิด จำนวนดินสอที่ครูมี = จำนวนดินสอที่นักเรียนได้
ครูมีดินสอ ข โหล เท่ากับ 12ข แท่ง
แจกให้นักเรียน 60 คน คนละ 2 แท่ง = 60x2 แท่ง
จะได้สมการ
12ข = 60x2

ขอบคุณที่ถามมานะครับ และต้องขออภัยที่ตอบให้ช้า

ตอบโจทย์-อัตรส่วน

Pungpung Namnamnam2 กุมภาพันธ์ 2560 15:10
กระดาษมีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร ความกว้าง 8 เซนติเมตร แล้วอัตราส่วน
ความกว้าฃต่อความยาวเป็นเท่าใด (แสดงวิธีทำ)
ให้กระดาษยาว n ซม.
พื้นที่กระดาษ = กว้าง x ยาว
96 = 8 x n
n = 96/8
n = 12
ความกว้างต่อความยาว เท่ากับ 8 : 12 = 2 : 3  (หารด้วย 4)

ขอบคุณที่ถามมานะครับ และต้องขออภัยที่ตอบให้ช้า

ตอบโจทย์-อัตรส่วน

รายได้ของพ่อต่อรายได้ของแม่เป็น 5 : 3 ถ้าพ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 10,400 บาท
อยากทราบว่า พ่อมีรายได้เท่าใด

พ่อมีรายได้ 5 ส่วน
แม่มีรายได้ 3 ส่วน
พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 5 - 3 = 2 ส่วน (เป็นเงิน 10,400 บาท)
นำมาเทียบหาสิ่งที่โจทย์ถามคือรายได้ของพ่อ
ให้พ่อมีรายได้ m บาท

รายได้ของพ่อ : เงินที่พ่อมากกว่าแม่ = 5 : 2
m : 10400 = 5 : 2
2m = 10400 x 5
  m = (10400 x 5)/2
  m = 26000


แบ่งเงิน 3600 บาท ให้แก่บุตร 3 คนโดยใช้อัตราส่วน 2 : 3 : 4 เขาจะได้ส่วน
แบ่งคนล่ะเท่าไหร่(แสดบวิธีทำ)
ส่วนแบ่งเงินทั้งหมด 2 + 3 + 4 = 9 ส่วน

บุตรคนที่1 ได้เงิน 2 ส่วน จากทั้งหมด 9 ส่วน
บุตรคนที่1 a บาท
เงินของบุตรคนที่ 1 : เงินทั้งหมด = 2 : 9
a : 3600 = 2 : 9
         9a = 3600 x 2
           a = (3600 x 2) / 9
           a = 800

บุตรคนที่2 ได้เงิน 3 ส่วน จากทั้งหมด 9 ส่วน
บุตรคนที่2 b บาท
เงินของบุตรคนที่ 2 : เงินทั้งหมด = 3 : 9
b : 3600 = 3 : 9
         9b = 3600 x 3
           b = (3600 x 3) / 9
           b = 1200

บุตรคนที่3 ได้เงิน 3600 - 800 - 1200  = 1600 บาทข้าวสารสองชนิดผสมรวมกันในอัตตราส่วน 5 : 6 ถ้าใช้ข้าวสารชนิดที่1 จำนวน
3.5 กิโลกรัม ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่ 2 จำนวนกี่กิโลกรัม
สมมติ ใช้ข้าวชนิดที่ 2  n กิโลกรัม
5 : 6 = 3.5 : n
   5n = 3.5 x 6
     n = (3.5 x 6) / 5
     n = 4.2ตอบโจทย์-การบวก - ลบพหุนาม

โจทย์บวก - ลบพหุนาม
โจทย์ลักษณะนี้เป็นการบวก - ลบ พหุนาม โดยนำพจน์ที่เหมือนกันมาบวก - ลบกัน

(2x - 21) +5x = 2x -21 + 5x = 7x - 21

ลงดูตัวอย่างเพิ่มเติมดูนะครับ

3a + (a - 5) = 3a + a - 5 = 4a - 5
(-a + 3b) - (4a - b) = -a + 3b -4a +b = -5a +4b
a + ab - (a + 5ab) = a + ab -a - 5ab = -4ab

เมนูอาหาร 4 ของหวาน

วันนี้เป็นรายการของหวานกันบ้าง
ของหวาน desserts
ขนมหวาน-กล้วยแขก Fried Indian style banana
ขนมหวาน-กล้วยบวชชี Banana in coconut milk
ขนมหวาน-กล้วยบวชชี Banana in sweet coconut milk
ขนมหวาน-ขนมปุยฝ้าย Cotton - wool cake
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวดำ Black sticky rice in coconut milk
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวแดง sticky rice with coconut cream
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวถั่วแดง Red bean with sticky rice in coconut milk
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วง Durian and sticky rice

ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมะม่วง Mango and sticky rice
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมะม่วง sticky rice in coconut cream with ripe mango
ขนมหวาน-ข้าวเหนียวมูล Sticky rice with coconut milk
ขนมหวาน-ตะโก้ Thai jelly with coconut cream
ขนมหวาน-เต้าฮวยผลไม้รวม Agar dessert with fruit salad
ขนมหวาน-ถั่วกวน Mung bean dessert
ขนมหวาน-ทับทิมกรอบ Mock pomegranate seeds
ขนมหวาน-น้ำกะทิหรือน้ำ เชื่อม ใส่ลอดช่อง / แตงไทย / เผือก / เฉาก๊วย / ลูกชิด / กะทิ
     Thai dessert served in coconut milk or syrup

ขนมหวาน-บัวลอย Dumplings in coconut cream
ขนมหวาน-บัวลอยเผือก Taro balls in coconut cream (coconut cream = กะทิ)
ขนมหวาน-บัวลอยสามสี Natural colored glutinous rice flour balls in coconut milk
ขนมหวาน-ฝอยทอง sweet shredded egg yolk
ขนมหวาน-เม็ดขนุน Jackfruit seed dessert / Mock jack fruit seeds
ขนมหวาน-รวมมิตร Iced dessert
ขนมหวาน-ลูกตาลเชื่อม sweet palm kernels
ขนมหวาน-สังขยา Thai Custard
ขนมหวาน-สังขยามะพร้าว Coconut Custard
ขนมหวาน-หม้อแกง egg custard