วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: ประโยตปฏิเสธ2(T)

ประโยคปฏิเสธ ตอนที่2
ประโยคบอกเล่าแบบที่มีคำกริยาช่วยในประโยค

คำสั่ง ข้อใดเป็นรูปประโยคปฏิเสธที่ถูกต้องของประโยคที่กำหนดให้
1. I will go to school by bus.
 1) I will not go to school by bus.
 2) I won't go to school by bus.
 3) I not will go to school by bus.
เฉลยข้อ1,2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า ฉันจะไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง
มีคำกริยาช่วย คือ will = จะ
มีรูปปฏิเสธคือ will not หรือ won't

2. You should drink a cup of coffee.
   1) You should not drink a cup of coffee.
   2) You shouldn't drink a cup of coffee.
   3) You should not drank a cup of coffee.
เฉลยข้อ1,2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า คุณควรดื่มกาแฟสัก 1 ถ้วย
มีคำกริยาช่วย คือ should = ควร
มีรูปปฏิเสธคือ should not หรือ shouldn't

เพิ่มเติม
คำกริยาแท้ที่ตามหลังคำกริยาช่วยต้องเป็น
กริยาช่องที่ 1(v1) เท่านั้น
   drive drove driven = ขับ, ขับเคลื่อน

3. He can speak English and chinese.
   1) He not speak English and chinese.
   2) He cannot speak English and chinese.
   3) He can't speak English and chinese.

เฉลยข้อ2,3
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า
      เราสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
มีคำกริยาช่วย คือ can = สามารถ
มีรูปปฏิเสธคือ cannot หรือ can't

4. Tomorrow we have to get up early.
   1) Tomorrow we have not to get up early.
   2) Tomorrow we haven't to get up early.
   3) Tomorrow we has not to get up early.
เฉลยข้อ1,2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า พรุ่งนี้พวกเราต้องตื่นแต่เช้า
มีคำกริยาช่วย คือ have to = ต้อง
มีรูปปฏิเสธคือ have not to หรือ haven't to (ไม่ต้อง)

เพิ่มเติม
ประธานเอกพจน์ ใช้ ้has to
ประธานพหูพจน์ ใช้ ้have to

5. He must go to see a doctor.
1) He must not go to see a doctor.
2) He mustn't go to see a doctor.
3) He must not went to see a doctor.
เฉลยข้อ1,2
การเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธทำได้โดย
การเติม not ไว้หลังคำกริยาช่วยหรือ Verb to be
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เขาต้องไปหาหมอ
มีคำกริยาช่วย คือ must = ต้อง
มีรูปปฏิเสธคือ must not หรือ mustn't (ต้องไม่)
เพิ่มเติม
   go   went   gone = ไป

****  ย้งมต้องภาค 3 นะครับ  ****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น