วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์ระคน1 (T)

ตอนนี้เรามาดูโจทย์ผสมหลายๆเรื่องรวมกัน
เพื่อเตรียมสอบกันนะครับ


ถ้าอ่านเข้ายังไม่เข้าใจให้ไปศึษาโดยอ่านและฟังจาก
CD ที่ไปได้ประกอบกันด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น