วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

ตอบคำถาม สมการและอสมการ

ลูกชิ้น 50 ลูก ราคา 445 บาท แล้วลูกชิ้น 1 ลูกราคากี่บาท

ลูกชิ้น 50 ลูก ราคา 445 บาท

ลูกชิ้น 1 ลูก ราคา 445 / 50 = 8.50  บาท

<><><><><><>

4(m+1) = 6  ข้อนี้แก้ได้ 2 แบบคือ

แบบที่ 1 

4(m+1) = 6

m+1 = 6/4

m+1 = 3/2    (ตัดทอนเศษส่วนเป็นอย่างต่ำ)

m   = 3/2 - 1 

m = 1/2


แบบที่ 2

4m + 4 = 6    (กระจาย 4 เข้าไปคูณเพื่อกำจัดวงเล็บ)

4m  = 6 - 4

4m = 2    

m   = 2/4 

m = 1/2   (ตัดทอนเศษส่วนเป็นอย่างต่ำ)

<><><><><><>

8×+4 < 6× -10

8x -6x < -10 - 4

2x < -14

x < -14/2

x < -7

<><><><><><>

7x - 2 = 2x - 7

7x - 2x = -7 +2

5x = -5

x = -5/5

x = -1

<><><><><><>

2x -2(x-1) = 30

2x -2x +2 = 30

0 + 2 = 30

 2 = 30  

เป็นสมการที่เป็นเท็จ จึงเป็นสมการที่ไม่มีคำตอบ

<><><><><><>

2x + 3y = 6 ---------- (1) , 

3x + 4y = 7 ---------- (2)


(1)x3;     6x + 9y = 18  ---------- (3)

(2)x2;     6x + 8y = 14  ---------- (4)

(3) - (4);  y = 4


เลือกแทนค่า y = 4 ใน (1)

2x + (3x4) = 6

2x +12 = 6

2x = -6

x = -6/2

x = -3

(x,y) = (-3,4)

<><><><><><>