วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม(T)

ตอนนี้มาเจอกับโจทย์ของจริงกันนะครับ
ไม่อยาก ที่สำคัญคือ อ่านโจทย์แล้วต้อง
นึกภาพตามภาพให้ได้  พร้อมแล้วมาลุยกัน...!!!

1) วัดความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมได้
     6, 4, 7 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบรูป
ทำ ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม
      = ผลบวกของความยาวในละด้าน
      = 6 + 4 +7
      = 17 ซม.
ความยาวรอบรูปคือ 17 ซม.
:P:P:P:P:P

2) รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่ง วัดความยาวรอบรูป
    ได้ 63 ซม. แต่ละด้านจะยาวเท่าใด
แนวคิด แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะยาวเท่ากัน
ทำ  ให้ด้านของรูปสามเหลี่ยมยาวด้านละ a หน่วย
จะได้   a + a + a = 63
                     3a = 63
                       a = 63/3  (อ่านว่า 63 หาร 3)
                       a = 21 ซม.
ความยาวแต่ละด้าน คือ  21ซม.
:P:P:P:P:P
 3) รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว 7 ซม.
    วัดความยาวรอบรูปได้ 31 ซม.
    ด้านที่เหลือยาวด้านละกี่เซนติเมตร
แนวคิด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านประกอบมุมยอด
            ยาวเท่ากัน
ทำ ให้ด้านประกอบมุมยอดยาว a ซม.
จะได้    a + a + 7 = 31
                2a + 7 = 31
                      2a = 31 – 7
                      2a = 24
                        a = 24/2
                        a = 12
ด้านที่เหลือหรือด้านประกอบมุมยอดยาว 12 ซม.
:P:P:P:P:P

4) ให้ 2a, a + 3, a – 1 เป็นความยาวด้านของ
    รูปสามเหลี่ยมที่วัดความยาวรอบรูปได้ 22 ซม.
    จงหาแต่ละด้าน
ทำ  2a + (a + 3) + (a – 1) = 22
            2a + a + 3 + a – 1 = 22
                              4a + 2 = 22
                                    4a = 22 – 2
                                    4a = 20
                                      a = 20/4
                                      a = 5
ด้านที่ 1 ยาว 2a = 2×5 = 10     ซม.
ด้านที่ 2 ยาว a + 3 = 5 + 3 = 8 ซม.
ด้านที่ 3 ยาว a – 1 = 5 – 1 = 4 ซม.

:P:P:P:P:P

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2554 เวลา 06:49

    ขอบคุณมากครับ เพราะว่า ผมกำลังหาพวกวิธีแก้ไขโจทย์เลขอยู่เลย
    มาเจอเว็บนี้ขอบคุณจริงๆ ครับ

    ตอบลบ
  2. ยินดีครับ มีปัญหาข้อสงสัยก็ ฝากคำถามได้ ที่หัวข้อ ถามตอบครับ

    ตอบลบ