วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์เศษส่วน1(T)

เรียนรู้พื้นฐานของเศษส่วนมาพอสมควรแล้ว
ตอนนี้มาเจอกับของจริงดีกว่า แต่ตรงนี้ครูแสดงวิธีทำ
แบบลัดขั้นตอนบางส่วน ขอให้คุณลองคิดตามไปด้วย
และสังเกตลักษณะของโจทย์ให้ดีนะ เพราะแค่เครื่องหมาย
เปลี่ยนวิธีทำการเปลี่ยนแล้ว


1 ความคิดเห็น: