วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบภาษาอังกฤษกัน ตอนที่1

ลองมาทดสอบภาษาอังกฤษกันครับ เหมาะมากสำหรับน้องๆ ที่เรียนหัวข้อ Present Simple Tense
โดยอ่านประโยคแล้วสังเกต คำกริยาในประโยคว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดควรเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร ไม่มีตัวเลือกให้นะครับ
เตือนเต้นดี....
1. He are an old man.
2. She is in the room.
3. We lives with me.
4. They plays football after school.
5. Sugar am sweet.

6. I are Thai.
7. You am Korean.
8. Jim often reads a book.
9. He goes to school every day.
10. I eats rice.

11. The boy sleeps in his room.
12. That water are hot.
13. Tim usually listen to music.
14. We goes to the zoo.
15 Suda teaches Maths.

16. Bee studys Thai on Tuesday.
17. Lily likes singing.
18. Kate has a white cat.
19. Darin and I has 3 pens.
20. Nana live in this house.

21. Maya does her homework.
22. It is not a ring.
23. You am not a nurse.
24. I don't understand.
25. They is pencils.

26. Rose can swims.
27. Bell doesn't drink milk.
28. He drinks tea.
29. I are a singer.
30. We have dinner at 18.30.

** เฉลย **
1 is   2 ถูกแล้ว   3 live   4 play  5 is
6 am  7 are    8 ถูกแล้ว  9 ถูกแล้ว  10 eat
11 ถูกแล้ว   12 is   13 listens  14 go  15 ถูกแล้ว
16 studies   17 ถูกแล้ว   18 ถูกแล้ว  19 have    20 lives
21 ถูกแล้ว   22 ถูกแล้ว  23 are   24 ถูกแล้ว   25 are
26 swim   27 ถูกแล้ว   28 ถูกแล้ว  29 am    30 ถูกแล้ว


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ตอบคำถามของ...น้องณิชาภัทร

คำถาม เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จากน้องณิชาภัทร เอี่ยมพิสิฐวรกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ชั้นป.5 มีคำถามว่า
ถ้าเงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท เงินไทย3330บาท จะแลกเงินญี่ปุ่นได้ประมาณกี่เยน??
หลักการในการทำบัญญัติไตรยางค์ คือ เขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ ด้านขวามือ ครับ

จากที่โจทย์ที่ให้มา เงินญี่ปุ่น100เยน แลกเงินไทยได้ประมาณ37บาท
ต้องเขียนใหม่เป็น
เงินไทย 37 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100 เยน
เงินไทย 1 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 100/37 เยน
เงินไทย  3330 บาท แลก เงินญี่ปุ่น 3330 x (100/37) = 9000 เยน
ขอบคุณคำถามของน้องด้วยครับ

คำถามเพิ่มเติม
ถ้าเงินไทยประมาณ 35 บาท แลกเงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่าเงินไทย 1,400 บาทจะแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลล่า
เงินไทย  35 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1 ดอลล่า
เงินไทย  1 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1/35 ดอลล่า
เงินไทย  1400 บาท แลก เงินดอลล่าสหรัฐอเมริกาได้ 1400x (1/35) =  40 ดอลล่า (โดยประมาณ)


ปากกาครึ่งโหลราคา 72 บาท ปากกา 9 โหล ราคาเท่าไร
ปากกา 1/2 โหล ราคา  72 บาท
ปากกา 1 โหล ราคา 72 x 2 = 144 บาท
ปากกา 8 โหล ราคา 144 x 9 = 1296 บาท