วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ในแผ่นพับ-โรงแรม

หลายสัปดาห์ก่อนผมมีโอกาสไปทานอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
และระหว่างที่นั่งรออยู่ ก็ไปพบแผ่นพับเกี่ยวกับการบริการของ
โรงแรมเข้า เลยเป็นที่มาของคำศัพท์ภาษาอังกฤษในตอนนี้ครับ

airport limousine bus  รถบัสรับ-ส่งจากสนามบิน

amenity  สิ่งอำนวยความสะดวก
breakfast buffet  อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่(บริการตัวเอง)
Business Corner  มุมสำหรับการทำธุรกิจ
coin laundry room  ห้องซักผ้าแบบหลอดเหรียญ
covered parking  ที่จอดรถแบบมีหลังคาคลุม

direct dial phone  โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยตรง
feel yourself at home in relax and comfort
   ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน
Fitness center  ห้องออกกำลังกาย
guest room  ห้องรับรองแขก
meeting point  จุดนัดพบ
members' rates  ในราคาสมาชิก
membership card  บัตรสมาชิก
more than 300 modern style guest rooms
  มากกว่า 300 ห้องพักแขกในแบบที่ทันสมัย

near subway station  อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน
one night's complimentary accommodation
  อภินันทนาการห้องพักฟรี 1 คืน
optimal accommondation
  ห้องพักที่มีสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวย
our hotel is located in the Heart of financial district of Bangkok
  โรงแรมของเราตั้งอยู่บนใจกลางของเขตทางการเงินของกรุงเทพ
Restaurant and bar   ภัตตาคารและบาร์(ร้านเหล้า)
satellite TV ทีวีที่ติดจานดาวเทียม
special offer  ข้อเสนอพิเศษ

the exit 12 of domestic terminal
  ทางออกที่ 12 สำหรับสถานีปลายทางในประเทศ
the exit 5 of International terminal
  ทางออกที่ 5 สำหรับสถานีปลายทางระหว่างประเทศ
the restaurant is locates on the top floor
  มีภัตตาคารตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดในอาหาร
up to 60% discount on dining
  รับสดลดสูงสุดถึง 60 เปอร์เซนต์สำหรับอาหารเย็น
** ** **

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

โจทย์คณิตศาสตร์

วันนี้ออกโจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับพหูนามและสมการรากที่2
มาให้ดูกัน หวังว่าคงเป็นที่ถูกใจบ้างนะครับ...

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คณิตศาสตร์6

เนื่องจากวันนี้ผมเวลาว่างอยู่นิดหน่อย...เลยเอาคำศัพท์
พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกันอีกตอน..
เชื่อชมได้ตามอัธยาศัยเลยครับ...
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ possible outcomes
ผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้ impossible outcomes
ผลหาร quotient
พจน์คงที่ constant term
พจน์ที่เหมือนกัน like terms
พหุนาม polynomial
พันล้าน billion
พาราโบลา parabola
พีชคณิต algebra
พื้นที่ area
ฟังก์ชั่น function
ฟังก์ชั่นขั้นบันได step function
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ trigonometric function
ฟาห์เรนไฮต์ Fahrenheit
ฟุต(ใช้เป็นหน่วยวัด) foot
ภาคตัดกรวย conic sections
มองหารูปแบบ look for a pattern
มัธยฐาน median
มากกว่า greater than
มากกว่า more than
มากกว่า most
มากกว่าศูนย์ above zero
มาตราส่วน scale
มิติ dimensions
มิลลิเมตร milliliter (mL)
มีขนาดเท่ากัน same size
มีรูปร่างเหมือนกัน same shape
มุม corner
มุมเงย angle of elevation
มุมแหลม acute angle
มุมก้ม angle of depression
มุมกลับ reflex angle
มุมฉาก right angle
มุมตรง straight angle
มุมตรงข้าม opposite angle
มุมที่สมนัยกัน corresponding angles
มุมประกอบ compound angle
มุมประชิด 2 มุมที่รวมเป็น 1 มุมฉาก complementary angle
มุมประชิด 2 มุมที่รวมเป็น 2 มุมฉาก supplementary angle

*** แล้วพบกันในตอนหน้าครับ ***

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์7

วันนี้ก็ขอนำเอาคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาให้ดูกันอีกตอนนะครับ...หวังว่าทุกท่านคงยังไม่เบื่อนะครับ

Index  สารบัญ, เครื่องชี้, นิ้วชี้

Indexed file  แฟ้มดรรชนี เป็นแฟ้มพิเศษที่ใช้บอกตำแหน่ง
   ที่อยู่ของระเบียนต่างๆ ในแฟ้มฐานข้อมูล (database file)
   ซึ่งช่วยให้การหาข้อมูลจะทำได้รวดเร็ว
indicate  ชี้ทาง, บ่งบอก, ระบุ
infect  ติดเชื้อโรค, ติดไวรัส
information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ
LCD (Liquid crystal display)  จอภาพแบบผลึกเหลว
leading  ระยะห่างระหว่างบรรทัด
legitimate  ที่ถูกกฎหมาย
Line Spacing  ระยะห่างระหว่างบรรทัด
line  เส้น เช่น สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า หรือ สายสัญญาณ

mass communication  การสื่อสารมวลชน
master  หัวหน้า, ผู้นำ, ต้นฉบับ
maximum  สูงสุด
mechanic  ช่างเครื่อง
medium  ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, จุดกึ่งกลาง
next  ถัดไป,ต่อไป
noise  เสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน
non commercial use  การใช้งานที่ไม่ไปเป็นเพื่อการค้า
non-hazardous materials  วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย
normal  ปกติ

object  วัตถุ
obtain  ได้รับ
off-line  สถานะที่อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถสื่อสารกับ
   คอมพิวเตอร์ได้หรือคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในสถานะ
   เชื่อมโยงในเครือข่าย
one-and-a-half times  1 ใน 4 เท่า
on-line auctions  การประมูลผ่านระบบ
palette  เป็นหน้าต่างเล็กๆที่รวบรวมเครื่องมือในการวาดภาพ
   เช่น ลักษณะพู่กัน, สี, ลักษณะของเส้น
paper feed  ลักษระการป้อนกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์
paragraph  ย่อหน้าหรือคำสั่งในการจัดรูปแบบของย่อหน้า
partner  หุ้นส่วน, เพื่อนร่วมทำธุรกิจ
password  รหัสเฉพาะหรือรหัสผ่าน
query  สอบถาม, ข้อคำถาม

quit  ออก, เลิกใช้

** *** **