วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรื่องของ เลขฐาน

มีนักเรียนที่เรียนกับผมยังสังสัยเรื่องของเลขฐานอยู่
แล้วเข้ามาถามผมอยู่เลยๆ ผมมีเวลาเลยจะเขียนตอบให้

คำว่า ระบบเลขฐาน n คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ n ตัว
เช่น
ระบบเลขฐาน 10 คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ 10 ตัว คือ
      0, 1, 2, 3, .... , 9  ก็คือระบบตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
ของเรานั่นเองแล้วก็ยังมีระบบฐานอื่นๆ ที่เราพบได้อีกเช่น

ระบบเลขฐาน 2 คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ 2 ตัว คือ 0, 1
เราใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
และมักเขียนในรูป เช่น 101102 

ระบบเลขฐาน 7 คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ 7 ตัว คือ 
        0, 1, 2, 3, .... , 6 เช่น
และมักเขียนในรูป เช่น 35127

ระบบเลขฐาน 12 คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ 12 ตัว คือ
      0, 1, 2, 3, .... , 11,
และมักเขียนในรูป เช่น 351212

ระบบเลขฐาน 16 คือระบบที่มีตัวเลขโดดที่ใช้อยู่ 16 ตัว คือ
     0, 1, 2, 3, .... , 15    พบในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และมีการแสดงผลแบบพิเศษคือ
        10 แทนด้วย a
        11 แทนด้วย b
        12 แทนด้วย c
        13 แทนด้วย d
        14 แทนด้วย e
        15 แทนด้วย f
และมักเขียนในรูป เช่น 125a16
ถึงตรงนี้คิดว่าคงพอเข้าใจกันมากขึ้นบ้างนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น