Download

ส่วนนี้เป็นเอกสารที่ผมทำเองนะครับ ให้เอาไปใช้กันฟรี...ไม่มีการเก็บเงินครับ

[1] เอกสารวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษากศน.  กดที่นี่
[2] ใบภาษาอังกฤษหรือแบบฝึกหัดสำหรับเด็กๆและคนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ กดที่นี่

[3] ใบงานคณิตศาสตร์หรือแบบฝึกหัดสำหรับเด็กๆหรือน้องๆ ให้มาคิดเลขแบบเพลินๆกัน กดที่นี่
      เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การนับและการบวกเลข
      การนับและการลบเลข
      การบวก - การลบ
      มารู้จักเศษส่วน
      เติมตัวเลขที่หายไป

[4]  ใบงานหรือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย สำหรับนักเรียน กศน ครับ ลองเอาไปใช้นำดูครับ
      มีหัวข้อตามนี้ครับ     กดที่นี่
     ชุดที่ 1  จำนวนลบ   เลขยกกำลัง    ลำดับของการคำนวณ    เศษส่วน    ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
     ชุดที่ 2  ค่าสัมบูรณ์   เอกนาม    กฎการกระจายหรือกฎการแจกแจง   ทศนิยม    การแก้สมการ     การคิดแบบบัญญัติไตรยางค์   รากที่ 2 ของจำนวนจริง   แผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลม     อัตราส่วน     ร้อยละ-เปอร์เซ็นต์    ทฤษฎีบทปีทากอรัส    อสมการ   การแทนค่า  คู่อันดับ   หลักการนับ   พื้นที่และปริมาตร  สถิติ


[5] ใบงานคณิตศาสตร์ปี 2560   กดที่นี่

ล่าสุด อัฟเดท ในเดือนธันวาคม 2561 รวมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ   กดที่นี่

[6] เอกสารการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากศน. 2561   กดที่นี่
[7] เอกสารการสอน วิชาคณิตศาสตร์  2562  กดที่นี่

** ช่วยติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ **

3 ความคิดเห็น: