Download

ส่วนนี้เป็นเอกสารที่ผมทำเองและรวบรวมมาจากที่ต่างๆ ให้เอาไปใช้กันฟรี...ไม่มีการเก็บเงินครับ
ปรับปรุงวันที่ 15 กพ 2566

[1] ใบงาน กศน. วิชาภาษาอังกฤษ (ksn-Eng)      กดที่นี่ 
[2] ใบงาน กศน วิชาคณิตศาสตร์  (ksn-Math)     กดที่นี่

[3]  ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก (Eng4kid)     กดที่นี่ 
[4]  คณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก (Math4kid)   กดที่นี่


[5] เรื่องทั่วๆไป ภาษาไทย (TH-other-01)                กดที่นี่
[6] เรื่องทั่วๆไป ภาษาอังกฤษ (Eng-other-01)             กดที่นี่
[7] คณิตศาสตร์ ระดับประถม แยกตามข้อหัว
      การชั่ง-ตวง-วัด-ปริมาตร (Math-P1-6-Volume)        กดที่นี่
      การอ่านจำนวน (Math-P1-6-Read Number)            กดที่นี่
      ความน่าจะเป็น  (Math-P1-6-Prob)                          กดที่นี่
      จุด-เส้น-รูปทรง-แบบรูป (Math-P1-6-Pattern)         กดที่นี่** ช่วยติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ **

4 ความคิดเห็น: