วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: รูปสามเหลี่ยม

วันนี้มาดูรูปธรรมดาที่ไม่ธรรมกัน คือ รูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมคือรูปปิดที่มีสามด้านและสามมุม
โดยปกติก็ 5 รูปแบบ

เป็นรูปที่ทุกด้านยาวเท่ากันและ
ทุกมุมมีขนาดเท่ากันคือ 60 องศา

เป็นรูปที่ 2 ด้านเท่ากัน เรียกว่า ด้านประกอบมุมยอด
และมุมที่ฐานเท่ากันมีขนาดเท่ากันเป็นรูปที่มีมุมๆหนึ่งเป็นมุมฉาก
หรือ มีขนาด 90 องศา ปกติเราจะรู้ได้จาก
มีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งแทนคำว่า มุมฉาก


 เป็นรูปที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมป้านเป็นรูปที่ทุกมุมเป็นมุมแหลมที่มีขนาดไม่เท่ากัน
หรือ เรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆก็ได้

สูตรที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมควรรู้

a, b, c แทนความยาวด้านทั้ง 3 ของรูปสามเหลี่ยม


โปรดสังเกตว่า ความสูงจะต้องเป็นส่วนที่ตั้งฉากกับฐานเสมอ
แล้วพบกับของจริงในตอนหน้า ครับ...!!!

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/

มีเนื้อหาให้อ่านและมีใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น