วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาต้องมีการทุนลงกันบ้าง

นิสัยของคนเราทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือ อยากมี อยากเก่ง แล้วก็อยากสบาย
แต่ไม่อยากออกแรงหรือไม่อยากลงทุน
ซึ่งมันเป็นไปไม่ในชีวิตจริง

ในชีวิตจริง ถ้าเราอยากรวยอย่างน้อยๆ แล้วก็ต้องขยันทำงาน,
ประหยัดอดออม ใช้จ่ายอย่างประหยัด แล้วหาลู่ทางให้ทำงานเงินแทนเรา
เพื่อให้เกิดเป็นดอกผลมากขึ้น นี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำคนรวยขึ้นได้
การเรียน-การศึกษาก็ไม่ต่างๆกัน คือ กว่าที่เราจะมีความรู้, ความเข้าใจ,
เกิดทักษะในแต่ในเรียนนั้นเราก็ต้องมีการลงทุนเหมือนกัน

แล้วการศึกษาเราต้องลงทุนอะไรบ้าง ???
คำตอบคือ
1. ลงทุนเรื่องของเวลา คือ ต้องพยายามเข้าเรียน, หาเวลาที่จะทำการบ้าน
    และทบทวนบทเรียน
2. ลงทุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ อื่นๆ
    ต้องมีให้พร้อมซึ่งก็ต้องใช้เงินบ้าง
3. ลงทุนความตั้งใจในการเรียน
4. ลงทุนความพยายาม ในการฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะในวิชาต่างๆ

1 ความคิดเห็น: