วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส.ค.ส. 2556

ในวันนี้ปีใหม่นี้ ผมขอให้ทุกคนทุกท่านมีมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุภาพใจที่เข้มแข็ง คิดทำแต่สิ่งใดที่ดีๆ ขอให้สิ่งดีๆนั้นประสบความสำเร็จ และขอให้ความดีสุขกับความดีที่ที่สำเร็จ มีกำลังใจที่ดีในการทำงานต่างๆ มีจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ...ครับ


ครูตี๋เวิลด์.... 
Kruteeworld...
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคุณจิราภรณ์

ตาม ที่คุุุณ จิราภรณ์ (jirapron teingboot) ถ้าผมเขียนชื่อคุณผิดไปผมก็ขออภัยด้วยครับ ได้ถามโจทย์เกี่ยวกับบัญญัตไตรยางค์ ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมา ต้องขอบอกตามตรงผมว่าไม่ค่อยถนัดมากนัก แต่ก็พยายามหาวิํธีการทำจนได้แล้วครับ

1.นายดำทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา 40 นาที นายเขียวทำงานอย่างเดียวกันเสร็จใน 1 ชั่วโมง ถ้า 2 คนช่วยกันทำงานนี้จะเสร็จในกี่นาที
วิธีทำ ใน 40 นาที นายดำ ทำได้งาน  1   ชิ้นงาน (งานทั้งหมด)
         ใน   1 นาที นายดำ ทำได้งาน  1/40  ของทั้งหมด
         ใน 60 นาที นายเขียว ทำได้งาน  1   ชิ้นงาน (งานทั้งหมด)
         ใน   1 นาที นายเขียว ทำได้งาน  1/60  ของทั้งหมด
ถ้าช่วยกันทำงาน 1/40 + 1/60 = 3/120 + 2/120 =  5/120 = 1/24
ดังนั้น งาน 1 ชิ้น นายดำและนายเขียว ทำเสร็จใน 24 นาที

2.นายเอกกับนายโทช่วยกันต่อตู้เสร็จใน 24 วัน นายเอกกับนายตรีช่วนกันต่อตู้แบบเดียวกันเสร็จใน 30 วัน และนายโทกับนายตรีช่วยกันต่อตู้เสร็จใน 40 วัน ถ้า 3 คนช่วยกันต่อตู้จะเสร็จในกี่วัน
วิธีทำ   ใน 24 วัน เอกและโท ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน เอกและโท ต่อตู้ได้   1/24 ของหลัง
           ใน 30 วัน เอกและตรี ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน เอกและตรี ต่อตู้ได้   1/30 ของหลัง
           ใน 40 วัน โทและตรี ต่อตู้ได้   1  หลัง
           ใน   1 วัน โทและตรี ต่อตู้ได้   1/40 หลัง
ดังนั้น    (เอก + โท) + (เอก + ตรี) + (โท + ตรี) = 1/24 + 1/30 + 1/40
            2เอก + 2โท + 2ตรี = 5/120 + 4/120 + 3/120
           2(เอก + โท + ตรี) =  12/120
           2(เอก + โท + ตรี) =  1/10
              เอก + โท + ตรี = (1/10)x(1/2) = 1/20
ดังนั้น ตู้ 1  เอก โทและตรี ช่วยกันใช้เวลา  20 วัน

ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ด้วยครับ
ครูตี๋เวิลด์
kruteeworld

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถาม 3x - x = 50

ขอโทษครับตอบคำถามให้ช้ามากๆ เพราะคำถามของคุณหลุดไปอยู่ใน spam ของบล็อก ผมเพิ่งเห็น
คำถามที่ถามมา เป็นการแก้สมการแบบง่าย...ครับโดยทำอีก 3 บรรทัดก็เสร็จ
3x - x = 50
     2x = 50
       x = 50/2
       x = 25

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประโยคเด็ด

วันนี้ไปอ่านข่าวดีที่เป็นภาษาอังกฤษ ไปพบประโยคที่น่าสนใน เลยตัดตอนมาแปลให้อ่านกัน เป็นประโยคที่ให้มุมมองและแนวคิดในการในเตรียมตัวเพื่อปรับตัวตอนรับประชาคมอาเซียน (AEC)

  China over the past few years very quickly has already become the world's second-largest economy. And, you know, it's just common business savvy. If China's got over three trillion dollars in reserves now, so if you want to do business or connect with the fastest-growing country in the world, it might make sense to make an effort to engage the people in their own language, as understanding of their language and culture goes a long way in building strong relationships -- especially with the Chinese.


  ประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีมีขนาดทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ 2 ของโลกอย่างรวดเร็ว และคุณรู้หรือไม่ มันเป็นเพียงความรอบรู้ทางธุรกิจแบบธรรมดาเท่านั้น ถ้าประเทศจีนมีเงินรองระหว่างประเทศ 3 ล้านล้านดอลล่าร์อยู่ตอนนี้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำธุรกิจหรือติดต่อกับประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มันสมเหตุสมผลในการที่จะพยายามชักนำผู้คนที่ใช้ภาษาในประเทศของเราเอง (คนจีนกันเอง) ที่มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของตัวเอง เพื่อเดินทางไกลไปในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกันคนจีน
ที่มา http://learningenglish.voanews.com

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 ธันวาคม 2555 วันพ่อและวันดินโลก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


วันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้และจากนี้ไปของทุกๆปี คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันพ่อของพวกเราชาวไทยและยังเป็น วันดินโลก ที่ชาวโลกต้องยกย่อง

   เนื่องด้วยในหลวงของพวกเราทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงมีพระราชดำริในโครงการเกี่ยวกับดินในหลายๆ เรื่องเช่น การอนุรักษ์ดิน และการแก้ไขดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินตื้นและดินลูกรัง ดินทราย ดินที่ถูกชะล้าง การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เช่นเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อคนไทย แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วย

  ดังนั้น ในวันที่ 16 เม.ย.55 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  และได้ขอพระบรมราชานุญาติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยที่ประชุมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันนี้ในทุกๆปี

  นอกจากนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ที่ได้ถวายเหรียญสดุดีในฐานะ Humanitarian Soil Science นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย์ธรรม 

  ผมอยากให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทย จงมีความภูมิใจว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักและทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของพวกเรา ด้วยการตั้งใจที่ความดี ตามกำลังหรือเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสานต่อสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้   ส่วนผมขอปฏิญาณว่าจะขอทำความดี ด้วยความเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ขยันอดทนและจะนำความรู้ดีๆ รวมแบ่งปันเพื่อทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 * * * ความรักจะเป็นความรักที่งดงาม เมื่อเราต่างแสดงความรัก ด้วยการ...ทำสิ่งดีๆต่อกัน * * *