วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

คำถามเศษส่วนของ Bonza

วันนี้จะมาตอบคำถามของ Bonza Kiki007 เกี่ยวกับการหาคำตอบของโจทย์เศษส่วน
คำถามมีอยู่ว่า 

1- 1ส่วน2 - 1ส่วน3 - 1ส่วน4 - 1ส่วน5 - 1ส่วน6 = Aส่วนB
หรือขอแปลงเป็น
(1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B

ขั้นตอนในการคิดโจทย์การบวก - ลบ เศษส่วน คือ 
ต้องทำให้ตัวส่วน (เลขที่อยู่ด้านล่าง) เท่ากันก่อน
โดยการหาร ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)  ซึ่ง ค.ร.น. ของ 1,2,3,4,5,6 คือ 60
แล้วนำตัวเศษ (เลขที่อยู่ด้านบน) มาบวก - ลบกัน
 
จาก  (1/1) - (1/2) - (1/3) - (1/4) - (1/5) - (1/6)  = A/B
จะได้  (60/60) - (30/60) - (20/60) - (15/60) - (12/60) - (10/60)  = A/B 
-(27/60) = A/B 
-(9/20) = A/B       (ใช้ 3 มาตัวทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยครับ