วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ความสับสนของโจทย์บัญญัติไตรยางศ์

มีสาวนางหนึ่งบ่นมาว่างงกับคำตอบที่ได้เพราะขัดแย้งกับความเป็นจริง ข้อความของเธอบรรยายมาว่า

คน 4 คน ทำงานเสร็จภายใน 9 ชม.  คน 6 คน ทำงานเสร็จภายในกี่ชม
คำตอบ คือ 13.5 ชม. 
แต่ในความเป็นจริงยิ่งคนเยอะยิ่งทำงานเสร็จเร็วไม่ใช่หรือค่ะ งง...

คำตอบที่เธอคิดได้มาดูเหมือนจะถูกนะครับ แต่ต้องขอบอกว่าผิดเต็มๆเลย เพราะเลือกใช้วิธีการที่ผิดนั่นเอง ผมจะขอแสดงวิธีทำให้ดูดังนี้ครับ

คน 4 คน ทำงานเสร็จภายใน 9 ชม.
คน 1 คน ทำงานเสร็จภายใน 4 x 9 = 36 ชม.  (คนน้อยลงใช้เวลามากขึ้น)
คน 6 คน ทำงานเสร็จภายใน 36 / 6 = 6  ชม.  (คนมากขึ้นใช้เวลาน้อยลง)

ถ้าได้คำตอบว่า 6 ชม. ก็ดูพอสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับ เพราะโจทย์ในลักษณะนี้เราจะใช้โจทย์บัญญัติไตรยางศ์ส่วนกลับ ครับ

ขอบคุณที่บ่นมาครับ ใน kruteeworld ของผม ..
...บ่นมาแบบนี้บ่อยๆได้ครับ

คำถามของ He likes it

ถ้า He likes it. เป็นประโยคบอกเล่า แล้วเราจะเขียนเป็นประโยคคำถามยังไงค่ะ

คำตอบคือ Does he like it?
การตั้งคำถามจากประโยคบอกเล่าที่ถาม ทำได้ดังนี้ครับ
1. ดูเรื่องของ Tense เป็น Present simple tense
2. ดูประธาน He เป็นเอกพจน์
3. ดูว่ากริยาที่มีอยู่เป็นกริยาแท้หรือว่ามีกริยาช่วยอยู่แล้ว ในที่มี likes เป็นกริยาแท้ของประโยค
จึงต้องเลือกใช้ Does นำหน้าประโยค และที่ลืมไม่ได้คือ ต้องตัด s หลัง like ออกด้วย

ขอบคุณมากครับ...กับคำถามที่ถามมา

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

หลายวันก่อน ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ พบคำศัพท์ดีๆหลายคำ...เลยเอามาฝาก เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

คำศัพท์เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
30-baht universal healthcare scheme โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
a lower-level rice farmer ชาวนาในระดับล่าง
a political system ระบบทางการเมือง
academics นักวิชาการ
austerity measure นโยบายรัดเข็มขัด
competitiveness on the global stage ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
defunct หมออายุ
fiscal policy นโยบายการคลัง
household debt หนี้สินในครัวเรือน
long-term answer คำตอบในระยะยาว
One Tambon One Product (OTOP) สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
political tool เครื่องมือทางการเมือง
populist policy นโยบายประชานิยม
private debt หนี้ส่วนบุคคล
product acquisition การซื้อสินค้า
public needs ความต้องการของสาธารณะ
public support การสนับสนุนจากประชาชน
rail against ตำหนิ
redistribution การแจกจ่าย
short-term solution การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
skilled labour แรงงานที่มีทักษะ
specific measures มาตรการพิเศษ
the 300-baht minimum daily wage policy นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค
the current populist policies นโยบายประชานิมในปัจจุบัน
the first generation policy นโยบายรุ่นแรกสุด
the first-car tax scheme โครงการลดภาษีรถยนต์คันแรก
the global stage เวทีโลก
the interests of specific groups ผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม
the rice pledging scheme โครงการจำนำข้าว

to accumulate power รวมอำนาจ
to become a burden for the public กลายมาเป็นภาระต่อประชาชน
to control public spending ควบคุมการใช้จ่ายภาคประชาชน
to distort the market system บิดเบือนระบบตลาด
to enhance income redistribution เพิ่มรายได้เพิ่มการใช้จ่าย
to generate fewer public benefits ก่อให้กิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย
to increase household debt เพิ่มหนี้ในครัวเรือนให้มากขึ้น
to increase profits for select groups เพิ่มผลกำไรสำหรับบางกลุ่ม

the rice industry creates huge revenues through exports.
  อุตสาหกรรมข้าวทำรายได้มหาศาลผ่านการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วีธีการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ

ในวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะขอนำเสนอ เรื่องของวิธีการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ ที่ผมที่รวบรวมมาจากตำราคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมได้มาจากการรับสอนพิเศษเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีหลายๆคนอยากรู้เหมือนๆกับผม วันนี้ผมได้รู้แล้วเลยอยากนำมาแบ่งปันให้ ทุกคนรู้บ้าง

แต่ก่อนอื่น ต้องมารับทราบกันก่อนเล็กน้อยว่า ตัวเลขในภาษาอังกฤษ นั้นมี 2 แบบคือ
แบบที่ 1 ตัวเลขที่ใช้นับเพื่อบอกจำนวน เช่น น้ำ 3 แก้ว, นักเรียน 5 คน
แบบที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกลำดับ เช่น วันที่
ตอนนี้เรามดูตัวอย่างการอ่านจำนวน แบบที่ 1 กันครับ

423
อ่านแบบไทย สี่ร้อยยี่สิบสาม
อ่านแบบอังกฤษ
  Four hundred and twenty-three  หรือ
  Four hundred twenty-three

708
อ่านแบบไทย เจ็ดร้อยแปด
อ่านแบบอังกฤษ
  Seven hundred and eight หรือ
  Seven hundred eight

2,570
อ่านแบบไทย สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
อ่านแบบอังกฤษ 
  Two thousand five hundred and seventy หรือ
  Two thousand, five hundred seventy

6,912
อ่านแบบไทย  หกพันเก้าร้อยสิบสอง
อ่านแบบอังกฤษ
  Six thousand nine hundred and twelve  หรือ
  Six thousand, nine hundred twelve

16,345
อ่านแบบไทย หนึ่งหกพันสามร้อยสี่สิบห้า
อ่านแบบอังกฤษ
  Sixteen thousand three hundred and forty-five หรือ
  Sixteen thousand, three hundred forty-five

38,041
อ่านแบบไทย สามหมื่นแปดพันสี่สิบเอ็ด
อ่านแบบอังกฤษ
  Thirty-eight thousand and forty-one  หรือ
  Thirty-eight thousand, forty-one

265,473
อ่านแบบไทย สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
อ่านแบบอังกฤษ
  Two hundred and sixty-five thousand four hundred and seventy-three หรือ
  Two hundred sixty-five thousand, four hundred seventy-three

ถ้าสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปดูต่อกันไปครับที่ www.kruteeworld.com หัวข้อ ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลข ครับ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ถึง...ผู้อยากเรียนพิเศษด้วย

ถึงผู้ที่เขียนข้อความนี้มาครับว่า
   ครูตี๋ครับอยากให้สอนคณิตให้หน่อยอ่ะคับ อยากเรียนพิเศษอีกรอบนึงอ่ะคับ อยากเรียนพุธกับศุกอ่ะครับ ถ้ามีคิวว่างบอกด้วยนะคับ

ต้องขอบอกว่า ตอนนี้ผมคิวค่อนข้างเต็มจริงๆผม แต่ถ้าสนใจจริงๆ ช่วยบอกชื่่อจริง กับ E-mail ของคุณมาให้หน่อยครับ จะได้ติดต่อกันและถามรายละเอียดอื่นๆเป็นการส่วนตัว หรือ บอกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียนมาให้ผมทราบก็ได้ครับ แล้วทำจะพยายามทำเนื้อหาให้ได้อ่านกัน เพราะตอนนี้ผมมีอีกเว็บไซด์หนึ่งครับ คือ www.kruteeworld.com  มีเนื้อหาในอ่านและมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดกันฟรีด้วยครับ

ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจ