วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: โจทย์ละคน4(T)

1. He ____ reading a book at 9.00 yesterday
   1) was   2) were   3) can   4) must

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า เขากำลังอ่านหนังสือตอน 9.00 น. เมื่อวานนี้
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังอ่าน
และจากคำว่า at 9.00 yesterday = 9.00 น.เมื่อวาน
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุกาณ์ที่กำลังที่เกิดในอดีตที่รู้เวลาที่แน่นอน
ซึ่งต้องใช้ Past Continuous Tense
was / were + Ving (กริยาเติม ing)
และประธาน คือ He เป็นเอกพจน์
คำศัพท์อื่นๆ
read = อ่าน
book = สมุด, หนังสือ
can = สามารถ (เป็นกริยาช่วย)
must = ต้อง (เป็นกริยาช่วย)

2. They ___ listening while the teacher was teching them.
    1) were   2) was   3) talk   4) work

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขากำลังฟังขณะที่ครูสอนกำลังสอนพวกเขาอยู่
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังฟัง
และจากคำว่า was teaching =กำลังสอน
สังเกตจากคำว่า was เป็นกริยาช่องที่ 2
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุกาณ์ที่กำลังที่เกิดในอดีตที่รู้เวลาที่แน่นอน
ซึ่งต้องใช้ Past Continuous Tense
was / were + Ving (กริยาเติม ing)
และประธาน คือ They เป็นพหูพจน์
คำศัพท์อื่นๆ
listen = อ่าน
while = สมุด, หนังสือ
teacher = สามารถ (เป็นกริยาช่วย)
tech = ต้อง (เป็นกริยาช่วย)
them = พวกเขา (ใช้เป็นกรรมของประโยค)
talk = พูดคุย
work = ทำงาน, ที่ทำงาน

3. He listened when you were _____ .
   1) sleep   2) leave   3) watch   4) talking

เฉลยข้อที่ 4
ประโยคนี้แปลว่า เขาฟังขณะที่คุณกำลังพูด
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังพูด
และจากคำว่า listened = ฟัง (เป็นกริยาช่องที่ 2)
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่
ไม่พร้อมกันในอดีต
  เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก่อนใช้ Subject + was /were + Ving
  เหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมาใช้ Subject + V2
และประธาน คือ you เป็นพหูพจน์
คำศัพท์อื่นๆ
when = เมื่อ, ตอนที่   you = คุณ
sleep = นอน    leave = ออกจาก
talk = พูดคุย

4.   ____ is a doctor.
1) He   2) You   3) we   4) he

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า เขาเป็นหมอ
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดประธาน
จากคำกริยา is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
และเป็นเหตุกาณ์ที่เกิดในปัจจุบัน
จึงต้องเลือกประธานที่เป็นเอกพจน์ด้วย
He = เขา
You = คุณ
We = พวกเรา
คำศัพท์อื่นๆ
doctor = หมอ
เพิ่มเติม
he ใช้ไม่ได้เพราะ
เมื่อขึ้นต้นประโยคอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่

5.  I am talking to ____ .
     1) she   2) pen   3) we   4) him

เฉลยข้อที่ 4
ประโยคนี้แปลว่า ฉันกำลังพูดอยู่กับ____ (ใคร)
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดกรรมของประโยค
she = เธอ (ใช้เป็นประธาน)
pen = ปากกา (ความหมายไม่เข้ากับประโยค)
we = พวกเรา ใช้เป็นประธาน)
him = เขา (ใช้เป็นกรรมในประโยคได้)
เพิ่มเติม
คำสรรพนามที่ใช้เป็นกรรมในประโยคได้คือ
me = ฉัน     you = คุณ
him = เขา   her = เธอ
it = มัน       them = พวกเขา, พวกมัน

6. A _____ works in a hospital.
   1) nurse   2) student   3) labor   4) farmer

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า นางพยาบาลทำงานในโรงพยาบาล
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดประธานของประโยค
nurse = นางพยาบาล
student = นักเรียน
labor = กรรมกร
farmer = ชาวนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น