วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรื่องของ พ.ศ. และ ค.ศ.

เรื่องของ พ.ศ. และ ค.ศ.
คำว่า พ.ศ. ย่อมาจากคำว่า ปีพุทธศักราช ในภkษาอังกฤษ จะใช้ว่า Buddha Era (B.E.)

เท่าผมทราบ การนับปีพุทธศักราช มี 2 แบบ ดังนี้
1 การนับปีพ.ศ. แบบไทย ลาว เขมร  เริ่มนับปีพุทธศักราช เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี เป็น พ.ศ. 1 โดยเริ่มปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 และสิ้นปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

2 การนับปีพ.ศ. แบบลังกา พม่า อินเดีย เริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเป็น พ.ศ. 1 ทำให้ ปีพุทธศักราช แบบลังกาจึงมากกว่า พ.ศ. แบบไทย 1 ปี

ค.ศ. ย่อมาจากคำว่า ปีคริสต์ศักาช  ในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Anno Domini  (A.D.) ย่อมาจากภาษาละติน Anno Domini Nostri Iesu Christi แปลว่า ปีของพระผู้เป็นเจ้าเยซู คริสต์ หรือ in the year of our Lord ) โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซูเกิดและมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1

ส่วนอีกคำที่ควรรู้จัก คือ คำว่า B.C. ย่อมาจากคำว่า Before Christ  แปลว่า ก่อนปีคริสต์ศักราช เป็นคำมีที่เรามักพบในสารคดีที่เกี่ยวกับโบราณคดี ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลในอดีตที่มีในประวัติศาสตร์ หรือใช้ที่พูดถึงวัตถุโบราณหรือสถานที่เก่าแก่ต่างๆ

ตอบคำถามการใช้ him

มีน้องคนหนึ่ง เขียนคำถามเข้ามาในหัวข้อ ภาษาอังกฤษ: ประโยคคำถาม1 ว่า
เเระถ้าขึ้นต้นด้วยhimทัมยางไง (แล้วถ้าขึ้นต้นด้วย him ทำยังไง)

ก็ขอตอบน้องนะครับว่า คำว่า him แปลว่า เขา ใช้เป็นกรรมของประโยค จึงไม่สามารถนำมาใช้ขึ้นหน้าประโยคได้
  คำว่า กรรม ของประโยคในภาษาอังกฤษ หมายถึง คำนามหรือคำสรรพนาม ที่อยู่หลังคำกริยาในประโยค  เช่น
Suda met him at school yesterday. He was playing football with his friends.
สุดาพบเขาที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ เขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่กับเพื่อนๆของเขา

ขอให้สังเกตตามนี้นะครับ
him อยู่หลังคำกริยา met จึงเป็นกรรมของประธาน
He เป็นสรรพนามที่ใช้เป็นประธานจึงอยู่หน้าประโยค และอยู่หน้ากริยาแท้ด้วย
his เป็นคำสรรพนามที่ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ที่ต้องมีคำนามมาต่อท้าย สามารถใช้เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ เช่น
His car is too old to drive. (อยู่ในส่วนของประธาน)
รถของเขาเก่าเกินกว่าที่จะใช้ขับแล้ว
He will go swimming with his girlfriend this evening.  (อยู่ในส่วนของกรรม)
เขาจะไปว่ายน้ำกับแฟนตอนเย็นนี้

ขอขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ด้วยครับ
แต่ก็ขอบอกน้องว่า ควรตั้งประโยคคำถามด้วยการใช้คำที่ถูกต้องด้วยครับ ไม่ควรใช้คำที่ผิดๆ เพราะว่าจะทำให้ ภาษาไทยของเราผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้