วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน

ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานและอาชีพมาฝากครับ
accounting manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
accounting officer พนักงานบัญชี
accounting supervisor and clerk หัวหน้าฝ่ายบัญชี
administrative worker เจ้าหน้าที่งานธุรการ
advertising manager ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
advocate ทนาย, ผู้แทนในทางกฎหมาย
agricultural economist นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
agricultural engineer วิศวกรด้านการเกษตร
agricultural inspector ผู้ตรวจสอบทางการเกษตร
agricultural technician เจ้าหน้าที่เทคนิคการเกษตร
agriculturist เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist นักปฐพีวิทยา
air crew officer ลูกเรือบนเครื่องบิน
air traffic controller เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน
aircraft examiner ผู้ตรวจสอบอากาศยาน
airline flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
airport administrator ผู้บริหารฝ่ายท่าอากาศยาน
airport design engineer วิศวกรออกแบบท่าอากาศยาน
animal keepers เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์
animal trainer ผู้ฝึกสัตว์
animation cartoonist นักเขียนการ์ตูน
animator ผู้สร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้
announcer โฆษก, คนประกาศวิทยุ, ผู้อ่านข่าว
answering service operator เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัย
anthropologist นักมานุษยวิทยา
appraiser ผู้ประเมินราคา
apprentice training officer ผู้ฝึกอบรมพนังงานใหม่
archaeologist นักโบราณคดี
architect สถาปนิก, ผู้ออกแบบอาคาร
art director ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
art director ผู้อำนวยการ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
art gallery curator คนดูแลห้องภาพ
art photographer ช่างภาพฝ่ายศิลป์
art restorer ผู้บูรณะงานศิลป์
articled clerk - legal assistant ผู้ช่วยงานศาล
artificial flower maker คนทำดอกไม้เทียม
artist ศิลปิน
artists agent (manager) ผู้จัดการฝ่ายศิลป์
assembly line worker ผู้ทำงานด้านการผลิต
assessor ผู้ประเมิน(ความเสียหาย)
assistant accounting manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
assistant printing worker ผู้ช่วยช่างทาสี
astrologer โหราจารย์, นักโหราศาสตร์
astronomer นักดาราศาสตร์
athletic coach ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
attorney ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
auctioneer ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
audio-video engineer วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
author นักเขียน
automotive electrician ช่างไฟฟ้ายานยนต์
automotive engineer วิศวกรยานยนต์
automotive glass installer ผู้ติดตั้งกระจกบนรถ
auxiliary shop assistant ผู้ช้วยในร้านค้า
baggage porters and bellhops พนักงานถือกระเป๋า
baker คนทำขนมปัง
bank and branch managers ผู้จัดการธนาคารและสาขา
bank clerk พนักงานรับ/จ่ายเงินในธนาคาร
bank teller พนักงานรับ/จ่ายเงินในธนาคาร
banking expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร
barber and hairdresser ช่างทำผม
bartender พนักงานผสมเหล้า
basket-maker and weaver คนสานตระกร้า
beautician ช่างเสริมสวย
beekeeper คนเลี้ยงผึ้ง
bibliographer บรรณารักษ์
bill collector พนักงานเก็บบิล/เงิน
biologist นักชีววิทยา
biscuit maker คนทำขนมปังอบกรอบ
blacksmith ช่างตีเหล็ก
boat builder ช่างต่อเรือ
boiler operator ช่างประกอบหม้อน้ำ
boilermaker ช่างประกอบหม้อน้ำ
book editor บรรณาธิการหนังสือ
bookbinder ช่างทำปกหนังสือ
bookkeeper พนักงานทำบัญชี
Book-Keeper พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
bookmaker คนทำหนังสือ
border patrol agent หน่วยตระเวนชายแดน
botanist นักพฤกษศาสตร์
branch manager ผู้จัดการสาขา
bricklayer ช่างก่ออิฐ
brush maker ช่างทำแปรง
budget analyst นักวิเคราะห์งบประมาณ
building electrician ช่างไฟฟ้าในอาคาร
building inspector ผู้ดูแลอาคาร
building site manager ผู้จัดการไซด์งานก่อสร้าง
bus boy เด็กท้ายรถชาย
business analyst นักวิเคราะห์ธุรกิจ
business consultants ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
business developmentฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
business professor ศาสตราจารย์ธุรกิจ
business service specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางธุรกิจ
butcher  คนขายเนื้อ, คนทำไส้กรอก
butler หัวหน้าคนใช้
button maker ช่างทำกระดุม
cabin attendant ผู้ดูแลห้องโดยสาร
camera mechanic ช่างกล้อง
canning worker คนงานบรรจุกระป๋อง
capital markets officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
captain of an aircraft กัปตันเครื่องบิน
car mechanic ช่างซ่อมรถยนต์
car service worker เจ้าหน้าศูนย์บริการรถยนต์
career counselor ผู้ให้คำปรึกษาอาชีพ
carpet installer ช่างติดตั้งพรต
cartographer นักเขียนแผนที่
cartoonist นักเขียนการ์ตูน
cashier พนังงานเก็บเงินในร้าน
casting director ผู้กำกับการแสดง
ceiling tile installer ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน
cement mason ช่างปูน
ceramic model maker ช่างออกแบบเซรามิก
chauffeurs คนขับรถ
checkout operator พนักงานเก็บเงิน
cheese maker คนทำชีส
chemical engineer วิศวกรเคมี
chemical laboratory technician เจ้าหน้าที่หน้าทดลองเคมี
chemical researcher นักวิจัยทางเคมี
chemist นักเคมี
chemistry professor ศาสตราจารย์ด้านเคมี
child care worker เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
choreographer นักออกแบบท่าเต้น
civil engineerวิศวกรโยธา
cleaner พนักงานทำความสะอาด
clinical dietitian นักโภชนาการทางคลินิก
clinical psychologist นักจิตวิทยาคลินิก
cloakroom attendant ผู้ดูแลห้องรับฝากของ
clothing designer นักออกแบบเสื้อผ้า
coffee roaster คนคั่วกาแฟ
coffeehouse keeper คนดูแลร้านกาแฟ
color technicianช่างเทคนิคทางด้านสี
commentator นักวิจารณ์
Commercial Credit Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
compensation administrator ผู้ดูแลระบบค่าตอบแทน
compliance officer เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
computer operators เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
computer science professor อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์
computer software engineer วิศวกรซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
computer systems engineer วิศรกรระบบคอมพิวเตอร์
conductor วาทยากร, ผู้อำนวยวง, กระเป๋ารถ
construction laborer คนงานก่อสร้าง
contracts managerผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
cook พ่อครัว
copy writer เจ้าหน้าที่เขียนคำโฆษณา
cost accountant นักบัญชีต้นทุน
cost controller ฝ่ายควบคุมต้นทุน
costume attendant ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย
costume attendantsฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
costume design ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
costume designer นักออกแบบเสื้อผ้า
counseling psychologist นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
court administrator ผู้ดูแลระบบศาล
court clerk เจ้าหน้าที่ศาล
crane driver คนขับรถยก
crane operator คนขับรถยก
credit analyst เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
credit control ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
credit manager ผู้จัดการฝ่ายสินเชื้อ
credit, financial analyst นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ, การเงิน
criminal investigator นักสืบ
customer relationship officer พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
customer services manager ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
dairy operator คนทำงานในโรงงานนม
dairy worker คนทำงานในโรงงานนม
dance trainer ครูสอนเต้ารำ
dancer นักเต้น
deaf students teacher ครูสอนคนหูหนวก
decor designer นักออกแบบของตกแต่ง
decorator นักตกแต่ง
dental assistant ผู้ช่วยทันตแพทย์
dentist ทันตแพทย์
design engineerวิศวกรด้านการออกแบบ
developmental psychologist นักจิตวิทยาพัฒนาการ
diamond cutting ช่างเจียรไนเพชร
diesel fitter ช่างฟิตเครื่องยนต์ดีเซล
diplomat นักการฑูต
director of operations ผู้อำนวยการจัดการ
disc jockey (DJ) ดีเจ
dish washer คนล้างจาน
document controller พนักงานฝ่ายเอกสาร
dog trainer ผู้ฝึกสุนัข
doorkeeper คนเปิดประตู
dressing room attendants เจ้าเหน้าที่ดูแลห้องเสื้อ
dressmaker ช่างตัดเสื้อ
driving instructor ครูสอนรถ
ecologist นักนิเวศวิทยา
economics professor อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์
economist นักเศรษฐศาสตร์
educational administrator ผู้บริหารทางการศึกษา
educational psychologist นักจิตวิทยาด้านการศึกษา
electric meter installer ช่างติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า
electrical technician ช่างเทคนิคไฟฟ้า
electronics engineer วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
elementary school administrator ผู้บริหารโรงเรียนประถม
elementary school teacher ครูโรงเรียนประถม
elevator mechanic ช่างซ่อมลิฟท์
employee benefits analyst พนักงานวิเคราะห์ผลประโยชน์
engineer (repair & maintenance) วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
entomologist นักกีฏวิทยา
environmental engineer วิศวกรสิ่งแวดล้อม
estate agent หน้านายค้าที่ดิน
executive secretary เลขานุการผู้บริหาร
explosives expert ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด
external audit ผู้ตรวจสอบภายนอก
family caseworker นักสังคมสงเคราะห์ครอบครัว
fashion designer นักออกแบบเสื้อผ้า
fashion designer นักออกแบบแฟชั่น
fashion model นักแบบแฟชั่น
field control officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
field health officer เจ้าหน้าที่สุขภาพภาคสนาม
field technician เจ้าหน้าที่สนาม
finance manager ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
financial analyst นักวิเคราะห์การเงิน
financial and investment manager ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
financial officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
financial planner ผู้วางแผนด้านการเงิน
financial planning, planner เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
financial researchฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
fire-fighter เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
fisherman ชาวประมง
fitness trainer ผู้ฝึกสอนการออกำลังกาย
flight attendant พนังงานต้อนรับในเครื่องบิน
flight engineer วิศวกรการบิน
foremanหัวหน้าคนงาน
forensic scientists นักวิทยาศาสตร์นิติเวช
fund manager ผู้จัดการกองทุน
furniture designer นักออกแบบเครื่องตกแต่งบ้าน
furniture removal worker พนักงานขนย้ายเครื่องเรือน
general ledger officer พนักงานบัญชีทั่วไป
general manager ผู้จัดการทั่วไป
geneticist ผู้พันธุศาสตร์
geographer นักภูมิศาสตร์
geologist นักธรณีวิทยา
glass blower ช่างเป่าแก้ว
glass painter ช่างวาดลวดลายในแก้ว
glazier ช่างกระจก
goldsmith ช่างทอง
government budget analyst นักวิเคราะห์งบประมาณรัฐบาล
graphic designer นักออกแบบกราฟิก
guide มัคคุเทศก์
hair stylist ช่างทำผม
hairdresser ช่างทำผม
heavy equipment mechanic ช่างเครื่องอุปกรณ์หนัก
herbalist พ่อค้ายาสมุนไพร
high school administrator ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
high school teacher ครูโรงเรียนมัธยม
highway maintenance worker คนงานดูแลรักษาทางด่วน
historian นักประวัติศาสตร์
historical archivist นักเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์
hospital porter เจ้าหน้าที่ขนรถในโรงพยาบาล
hotel manager ผู้จัดการโรงแรม
hotel receptionist พนังงานตอนรับในโรงแรม
ice-cream maker คนทำไอศกรีม
Income Auditor ผู้ตรวจสอบรายได้
industrial engineer วิศวกรโรงงาน
Industrial Engineer วิศวกรอุตสาหกรรม
insurance agent ตัวแทนขายประกัน
interior designer นักออกแบบภายใน
Interior Designer มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
Internal Audit ผู้ตรวจสอบภายใน
internal auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
interviewer ผู้สัมภาษณ์
Investment Portfolio Manager ผู้จัดการการลงทุน
Investment Specialists ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
invoice clerk เจ้าหน้าที่ออกใบกำกับสินค้า
journalist นักข่าว
leasing officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
legal assistant ผู้ช่วยนักกฎหมาย
librarian ครูบรรณรักษ์
lifeguard ทหารรักษาพระองค์, ผู้คอยช่วยชีวิต
lift attendant พนักงานในลิฟท์
lift mechanic ช่างซ่อมลิฟท์
loan credit officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
lyricist ผู้แต่งบทเพลง
management consultant ปรึกษาด้านการจัดการ
marine biologist นักชีววิทยาสัตว์น้ำ
market researcher นักวิจัยตลาด
market risk officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
marketing manager ผู้จัดการด้านการตลาด
marking clerk เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
master of ceremonies พิธีกร
materials officer พนักงานฝ่ายวัสดุ
mechanical engineer วิศวกรเครื่องกล
medical assistant ผู้ช่วยแพทย์
medical coroner แพทย์นิติเวช, หมอชันสูตร
messenger คนส่งเอกสาร
meteorologist นักอุตุนิยมวิทยา
meter reader คนอ่านมิเตอร์
microbiologist นักจุลชีววิทยา
midwife เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์
military officer นายทหาร
mill worker คนงานโรงงาน
minerals surveyor นักสำรวจแร่
mining engineer วิศวกรเหมืองแร่
mining surveyor นักสำรวจแร่
mortician สัปเหร่อ
motion picture director ผู้กำกับภาพ
multimedia designer นักออกแบบสื่อผสม
municipal police officer ตำรวจเทศบาล
museum curator คนดูแลพิพิธภัณฑ์
music director ผู้กำกับดนตรี
music teacher ครูสอนดนตรี
music therapist นักบำบัดด้วยดนตรี
musical instrument tuner คนปรับแต่งอุปกรณ์ดนตรี
musician นักดนตรี
nanny พี่เลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก
nature conservator นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
navigator นักเดินเรือ
news analyst นักวิเคราะห์ข่าว
newspaper editor บรรณาธิการข่าว
newspaper writer นักเขียนข่าว
nuclear engineer วิศวกรนิเคลียร์
nutritionist โภชนกร
occupational therapist นักกิจกรรมบำบัด
oceanographer นักสมุทรศาสตร์
office clerk สำนักงานเสมียน
office worker เจ้าหน้าที่สำนักงาน
operator พนักงานรับโทรศัพท์
package designer นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
palmists หมอดูลายมือ
paralegal ทนาย
paramedic เจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล
paramedic นักศึกษาวิชาแพทย์
parole officer เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน
pawnbroker ผู้รับจำนำ
payroll clerk พนักงานบัญชีเงินเดือน
personal trainer ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
petroleum engineer วิศวกรสำรวจปิโตเลียม
pharmacist assistant ผู้ช่วยเภสัชกร
pharmacist เภสัชกร
philosopher นักปรัชญา
photographer ช่างถ่ายภาพ
physical therapist นักกายภาพบำบัด
physicist นักฟิสิกส์
physiologist ผู้ชำนาญในวิชาสรีรศาสตร์
physiotherapist นักกายภาพบำบัด
piano tuner นักปรับแต่งเปียโน
pilot นักบิน
pizza maker คนทำพิซซ่า
planner นักวางแผน
plastic surgeon ศัลยแพทย์พลาสติก
plumberช่างปะปา
policy analyst นักวิเคราะห์นโยบาย
policy and planning manager ผู้จัดการแผนและนโยบาย
politician นักการเมือง
pollster ผู้สำรวจความเห็นประชาชน
pottery maker ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
private nurse พยาบาลส่วนตัว
private secretary เลขานุการส่วนตัว
product designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์
production manager ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
program assistant ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
project finance ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
project manager ผู้จัดการโครงการ
psychiatrist จิตแพทย์
public relations manager ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
puppeteer คนเชิดหุ่นกระบอก
purchasing manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
quality control engineer วิศวกรควบคุมคุณภาพ
radiation therapist นักรังสีบำบัด
radiologist รังสีแพทย์
real estate agent นายหน้าค้าที่ดิน
real estate broker นายหน้าค้าที่ดิน
receiving clerk เสมียนรับของ
receiving clerk พนักงานฝ่ายรับของ
receiving supervisor หัวหน้าต้อนรับ
receiving supervisorหัวหน้าแผนกรับเข้า(สโตร์)
receptionist พนักงานตอนรับ
referee ผู้ตัดสิน, กรรมการ
registrar นายทะเบียน
rehabilitation officer เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
reporter นักข่าว, ผู้รายงานข่าว
respiratory therapist นักบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
restaurant manager ผู้จัดการร้านอาหาร
retail salesperson พนักงานขายค้าปลีก
roofer ช่างทำหลังคา
safety engineer วิศวกรด้านความปลอดภัย
safety inspector ผู้ดูแลด้านความปลอดภัย
safety officer เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
safety manager ผู้จัดการฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัย
sales assistant ผู้ช่วยขาย, พนักงานค้า
sales manager ผู้จัดการฝ่ายขาย
sales representative ตัวแทนฝ่ายขาย
salesperson พนักงานขาย
sausage-maker คนทำไส้กรอก
school caretaker ภารโรง
security guard ผู้รักษาความปลอดภัย(รปภ.)
self – managerผู้จัดการส่วนตัว
senior accountant พนักงานบัญชี,สมุห์บัญชี
senior accounting manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
service station worker เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ
service technician เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
technical support เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
social worker นักสังคมศาสตร์
sociologist นักสังคมวิทยา
sound engineer วิศวกรด้านเสียง
special forces officers เจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษ
speech writer นักเขียนคำปราศรัย
sports announcer ผู้ประกาศข่าวกีฬา
stage designer นักออกแบบเวที
statistician นักสถิติ
store clerk เสมียนสโตร์
store supervisorหัวหน้าแผนกสโตร์
street cleaner คนกวาดถนน
structural engineer วิศวกรโครงสร้าง
technical service adviser ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
telecommunication engineerวิศวกรโทรคมนาคม
telecommunications engineer วิศวกรด้านโทรคมนาคม
teller พนังงานฝาก, ถอนเงินในธนาคาร
textile designer นักออกแบบสิ่งทอ
Treasurer เหรัญญิก
TV announcer ผู้ประกาศทางโทรทัศน์
watch repairer ช่างซ่อมนาฬิกา
watchmaker ช่างทำนาฬิกา
watchman ผู้รักษาความปลอดภัย
web site designer นักออกแบบเว๊บไซด์
wedding planner ผู้วางแผนการแต่งงาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แปลโจทย์คณิตศาสตร์2

มาต่อกันในตอนที่ 2 ครับ

Which shape has nine sides?
รูปที่มีเก้าด้านคือรูปอะไร
What comes opposite north on a compass?
ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือบนเข็มทิศคือทิศใด
What shape are the end faces of a cylinder?
 รูปบนหน้าตัดของทรงกระบอกคือรูปอะไร
How many triangular faces does a square pyramid have?
 ปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมมีด้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมกี่ด้าน
What shape is the base of a cylinder?
 ทรงกระบอกมีฐาน(หรือหน้าตัด)เป็นรูปอะไรA circle
How many sets of parallel sides does a parallelogram have?
 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านที่ขนานกันกี่คู่
What 2D shape has 6 sides?
รูป 2 มิติที่มี 6 ด้านคือรูปอะไร
How many angles does a decagon have? 
รูปสิบเหลี่ยมมีมุมกี่มุม
How many sides does a hexagon have?
รูปหกเหลี่ยมมีกี่ด้าน
True or false? A parallelogram features three pairs of parallel sides.
 จริงหรือเท็จ รูปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีคุณสมบัติที่ว่ามีด้านที่ขนานกัน 3 คู่
The internal angles of an equilateral triangle all measure how many degrees?
 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวัดรวมกันได้กี่องศา

What happens to the volume of a cylinder when I...
 อะไรจะเกิดขึ้นกับทรงกระบอก เมื่อผม
a.  Double the radius only. เพิ่มเฉพาะรัศมีเป็น 2 เท่า
b.  Triple the height only. เพิ่มเฉพาะความสูงเป็น 2 เท่า

A rectangle has an area of 24 cm2. What will the area be if Lin...
 สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง อะไรจะเกิดกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ถ้าลิน
a. Triple all sides. เพิ่มขนาดทุกด้านเป็น 3 เท่า
b. Multiply all sides by 1.5. เพิ่มขนาดทุกด้านอีก 1.5 เท่า

A recipe called for the ratio of sugar to flour to be 7:2. If Lin used 28 cups of sugar, how many cups of flour would she need to use?
  สูตรอาหารต้องการอัตราส่วนของน้ำตาลต่อแป้งเป็น 7:2 ถ้าลินใช้น้ำตาล 28 ถ้วย เธอต้องการแป้งจำนวนเท่าใด
A teacher had 12 red pens. If the ratio of red pens to blue pens she owned was 3:2. How many pens did she have in total?
 ครูมีปากกาแดง 12 ด้าม ถ้าอัตราส่วนของปากกาแดงต่อปากกาน้ำเงินของเธอเป็น 3:2 คุณครูมีปากกาทั้งหมดกี่ด้าม
At a farm the ratio of cows to horses was 9:5. If there were 27 cows at the farm, how many horses were there?
 ฟาร์มแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของวัวต่อม้าเป็น 9:5 ถ้าในฟาร์มมีวัว 27 ตัว จะมีม้าอยู่กี่ตัว

To make a coffee cake Kim need sugar, salt and coffee in the ratio 10 : 1 : 3.
1) Express the needed coffee as a fraction of the needed sugar.
2) Express the needed salt as a fraction of the total of the 3 ingredients.
3) For a cake you use 300 grams of sugar.  How much coffee do you need?
เพื่อที่จะทำเค้กกาแฟ คิมต้องการน้ำตาล เกลือและกาแฟในอัตราส่วน 10 : 1 : 3
1) เขียนจำนวนกาแฟต่อน้ำตาลที่ต้องใช้ ในรูปเศษส่วน
2) เขียนจำนวนเกลือต่อส่วนผสมทั้งหมดที่ต้องใช้ ในรูปเศษส่วน
3) สำหรับเค้กที่คุณใช้น้ำ 300 กรัม คุณต้องการใช้กาแฟจำนวนเท่าใด

Kim orders 10 chicken pizzas and 6 vegetable pizzas. Find the ratio of chicken pizzas to the vegetable pizzas.
 คิมสั่งพิซซาหน้าไก่ 10 ถาดและหน้าผัก 6 ถาด จงหาอัตราส่วนของพิซซาหน้าไก่ต่อพิซซาหน้าผัก
A pattern has 9 blue cycles to every 6 yellow cycles. What is the ratio of yellow cycles to all cycles?
 แบบรูปอันหนึ่งมีวงกลมสีฟ้า 9 วงต่อทุกๆวงกลมสีเหลือง 6 วง จงหาอัตราส่วนของวงสีเหลืองต่อวงกลมทั้งหมด
Kate drew 14 hearts and 21 circles. What is the ratio of circles to hearts?
เคทวาดรูปหัวใจ 14 ดวง และวงกลม 21 วง อัตราส่วนของวงกลมต่อรูปหัวใจเป็นเท่าใด
A pattern has 15 blue hearts to every 18 red hearts. What is the ratio of red hearts to all triangles?
 แบบรูปชุดหนึ่งมีรูปหัวใจ 15 ดวงทุกๆหัวใจ18 ดวง อัตราส่วนของหัวใจสีแดงต่อหัวใจทั้งหมดเป็นเท่าใด

ยังมีอีกนะครับไปตามอ่านได้ที่ www.kruteeworld.com 

แปลโจทย์คณิตศาสตร์

นี้เป็นประโยคบางส่วนที่ผมรวบรวมมาให้ดูกันครับ

Five less than the product of nine and a number is nine more than the product of five and the same number.  
 5 น้อยกว่าผลคูณของจำนวนหนึ่งกับ 9 เท่ากับ 9 มากกว่าผลคูณของจำนวนนั้นกับ 5
six times the sum of a number and four equals 3 time of the same number.
 6เท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ 4 เท่ากับ 3เท่าของจำนวนเดิม
The product of three numbers is 120.
 ผลคูณของ 3 จำนวนเท่ากับ 120
One-fourth the sum of a number and ten.
 หนึ่งในสี่ของผลบวกของจำนวนสี่กับ 10
The quotient of a and b is three less than the product of a and b.
 ผลของของ a กับ b น้อยกว่า ผลคูณของ a กับ b  (ab – a/b)
The sum of a number squared and ten is sixteen.
 ผลบวกของกำลัง 2 ของจำนวนหนึ่งกับ 10 เท่ากับ 16
Five less than x is divided by three.
 5 น้อยกว่าผลหารของจำนวนที่ถูกหารด้วยกับ3
Four more than the quotient of a number and five.
 4 มากกว่าผลหารของจำนวนหนึ่งกับ 5
The difference of x and y is nine more than x cubed.
 ผลต่างของ x กับ y เท่ากับ 9 มากกว่า x กำลัง 3

How much would it cost to buy 3 robots and 2 piggy banks?
 ซื้อหุ้นยนต์ 3 ตัวและกระปุ๋กออมสิน 2 อัน ราคาเท่าไหร่
How much would it cost to buy 2 toy cars and a plastic duck?
 ซื้อรถของเล่น 2 คันและเป็ดพลาสติก 1 ตัวราคาเท่าไหร์
The density of some sand was 3.4 g/cm3. How many grams of this sand would fit into an empty can that had a diameter of 10 cm and a height of 16 cm? 
ความหนาแน่นของทรายบางชนิดเป็น 3.4 กรัมต่อลบ.ซม. ต้องใช้ทรายกี่กรัมที่จะเติมเต็มกระป๋องเปล่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. และมีความสูง 16 ซม.
Uranium is a heavy element that has a density of 19.05 grams per cubic centimeter. A rod of uranium metal 15 cm long and 8 cm in diameter would have how much mass?
 ยูเรเนียมที่เป็นธาตุหนักมีความหนาแน่น 19.05 กรัมต่อลบ.ซม. ยูเรเนียมแท่งหนึ่งมีความยาว 15 ซมและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. จะมีมวลเท่าไร
Tina linked together 135 large paperclips into a chain. If each paperclip is 3.86 centimeters long, how long was the chain in meters?
 ทีน่านำคลิปติดกระดาษขนาดใหญ่ 135 มาเชื่อมต่อกันเป็นโซ่ ถ้าคลิปแต่ละตัวยาว 3.86 ซม. ความยาวของโซ่จะเป็นเท่าไร

A car can travel 45 miles on 2 gallons of gasoline. How far can it travel on 5.6 gallons?
รถยนต์วิ่งได้ระยะทาง 45 ไมล์โดยใช้นำมันเบนซิน 2 แกลลอน  น้ำมัน 5.6 แกลลอน รถยนต์คันนี้จะวิ่งได้ระยะทางเท่าใด
A boat can travel 45 miles on 7 gallons of gasoline. How much gasoline will it need to go 78 miles?
 เรือลำหนึ่ง แล่นได้ระยะทาง 45 ไมล์ โดยใช้น้ำมัน 7 แกลลอน ถ้าต้องการแล่นได้ระยะทาง 78 ไมล์ จะต้องใช้น้ำมันเท่าใด
A car travels 98 miles in 1.4 hours (with a constant speed). How far can it travel in 7 hours (with the same speed)? 
รถยนต์คันหนึ่งวิ่งได้ 98 ไมล์ ในเวลา 1.4 ชั่วโมง (โดยใช้ความเร็วคงที่) ถ้ารถคันนี้ใช้เวลา 7 ชั่วโมง จะวิ่งได้ระยะเท่าใด
An airplane travels 645 miles in 3 hours (with a constant speed). How much time will it take traveling 1,000 miles? 
เครื่องบินลำหนึ่งบินได้ระยะทาง 654 ไมล์ ในเวลา 3 ชั่วโมง (โดยใช้ความเร็วคงที่) จะใช้เวลานานเท่าใดในการบินให้ได้ระยะทาง 1000 ไมล์

Find the midpoint and distance between the following pair of points: (8, -3) and (-4, 9)
จงหาจุดกึ่งกลางและระยะห่างระหว่างจุด(8, -3) และ (-4, 9)

Karen pays 3500 baht per month rent. How much rent does she pay in two years?
คาเรนจ่ายเงินค่าเช่า 3500 บาทต่อเดือน เงินค่าเช่าจำนวนเท่าใดที่เธอจ่ายในเวลา 2 ปี
Last month Lin spent 2350 baht for electricity. This month she spent 2350 baht. Which equation shows the average amount the Johnsons spent for electricity for the 2-month period?
 เดือนที่แล้วลินจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 2350 บาท  เธอจ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนนี้อีก 1975 บาท ข้อใดเป็นสมการค่าเฉลี่ยของไฟฟ้าในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาก
What is the value of 5 in the following number:  3671.53.
ค่าของ 5 ในจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด    1) 5 tens   2) 5 ones   3) 5 tenths   4) 5 hundreds
What is the value of 3 in the following number: 6318
ค่าของ 3 ในจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด   1) 3 thousandths   2) 3 hundreds   3) 3 hundredths

Joy owes her brother 3750 baht. If she pays 1870 baht, which equation shows how much joy still owes him? 
จอยเป็นหนี้พี่ชายของเธอ 3750 บาท ถ้าเธอจ่ายเงินไปแล้ว 1870 บาท สมการในข้อใดแสดงเงินที่จอยยังเป็นหนี้พี่ของเธออยู่
What is the distance between the two points?
 ระยะทางระว่างจุด 2 จุดคือเท่าใด
What is the HCF of 16 and 20?
 ตัวหารร่วมมากที่สุดของ 16 และ 20 คือจำนวนใด
Tanya pays 548 baht per month for her cell phone usage. How much does she pay for her cell phone in 7 months?
 ธัญญ่ามีค่าใช้โทรศัพท์ 548 บาทต่อเดือน ในเวลา 7 เดือนเธอต้องจ่ายเงินเท่าใด
Last week Joy earned 2100 baht. This week she earned 24% more than she did last week. How much did she earn this week?
 สัปดาห์ก่อนจอยหาเงินได้ 2100 บาท สัปดาห์หน้าเธอหาเงินได้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ 24 สัปดาห์นี้เธอหาเงินได้เท่าใด  
Lin has 9245 baht in her savings account. If she withdraws 2870 baht this week and deposits 1430 baht next week, what is the current balance in her savings account?
 ลินมีเงินในบัญชีออมทรัพท์ เธอถอนเงินไป 2870 บาทในสัปดาห์นี้และฝากเงิน 1430 บาทในสัปดาห์ต่อไป เงินคงเหลือในบัญชีของเธอจะเหลืออยู่เท่าใด
Joy wants to buy a new computer. The computer costs 24000 baht and she already has 8000 saved. How much does she need to save in order to buy the computer if she wishes to purchase it in 5 weeks?
 จอยต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคา 24000 บาทและเธอมีเงินอยู่แล้ว 8000 บาท เธอต้องเก็บเงินเท่าใดเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าเธอต้องการซื้อคอมให้ได้ใน 5 สัปดาห์

The short leg of a right triangle is 3h inches long, and the hypotenuse of the triangle is 12h inches. How long is the longer leg?
 ด้านประกอบมุมฉากด้านสั้นของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งยาว 3h นิ้ว และมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 12h นิ้ว ด้านประกอบมุมฉากที่เหลือที่ยาวกว่ามีขนาดเท่าใด
What is the area of an equilateral triangle with 8-inch sides?
 พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 8 นิ้ว มีพื้นที่เท่าใด
Find the perimeter of a hexagon with a side length of 14 inches.
 หาความยาวเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีแต่ละด้านยาว 14 นิ้ว
A cube has a surface area of fifty-four square centimeters. What is the volume of the cube?
 ลูกบาศก์ลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว 54 ตารางเซนติเมตร ปริมาณของลูกบาศก์จะเป็นเท่าใด
My shape has a curved face and a flat face. What is it?
รูปของฉันมีพื้นหน้าโค้งและเรียบ มันคือรูปอะไร
How many sides does a triangle have? รูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้าน
How many sides does a rectangle have? รูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้าน
What shape is one face of a cube? รูปบนด้านหนึ่งของลูกบาศก์เป็นรูปอะไร
How many lines of symmetry does the letter H have? ตัวอักษร H (ตัวใหญ่)มีเส้นสมมาตรกี่เส้น

ยังมีอีกนะครับไปตามอ่านได้ที่ www.kruteeworld.com 

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

algebraic expression

วันนี้ผมเอาตัวอย่างการเปลี่ยนคำพูดเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (algebraic expression) มาให้ดูกันครับ สำหรับคนที่อยากนำไปใช้อ่านโจทย์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

8 less than 23
  น้อยกว่า 23 อยู่ 8    23 - 8 
23 increased by 17
  23 ถูกบวกเพิ่มด้วย 17   23 + 17 
30 minus 14
  30 ลบด้วย 14   30-14 
half of 42
  ครึ่งหนึ่งของ 42   42/2
the sum of 16 and 12
  ผลบวกของ 16 กับ 12  16 + 12
7 squared 
  7 ยกกำลัง 2  72
7 more than 5
  มากกว่า 5  อยู่ 7  5 + 7
twice 16
  2 เท่าของ 16  16 x 2
2 twice a number is equal to 14
  2 เท่าของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 14    2n = 14
3 to the n is greater than 40
  3 ยกกำลัง n มากกว่า 40  3n > 40
3 more than k is less than 19
  3 มากกว่า k น้อยกว่า 19   k + 3 < 19
the quotient of a number and 2 is less than 12
 ผลหารของจำนวนหนึ่งกับ 2 น้อยกว่า    n/2 < 12
The sum of a number n and 1 (1/2), divided by 7. 
  ผลบวกระหว่าง n กับ หนึ่งเศษหนึ่งเศษสอง แล้วถูกหารด้วย 7  (n + 1(1/2))/7
one seventh times a number n. 
 1/7 เท่าของ n    n x (1/7)
A number n divided by seven sixths.
  จำนวน n ถูกเศษด้วย 7/6  n/(7/6)
ten multiplied by the sum of a number n and five sixths.
  10 เท่าของผลบวกระหว่าง n กับ 5/6  10(n + 5/6)

ยังมีอีกนะครับเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.kruteeworld.com

ตอบคำถามคณิตศาสตร์

มีผู้ที่ถามคำถามมา 2 ข้อครับ
คะแนนวิทยาศาสตร์เต็ม 80 คะเเนน ยุทธพงศ์สอบได้ร้อยละ 75 ของคะเเนนเต็มยุทธพงศ์สอบได้กี่คะเเนน
ยุทธพงศ์สอบได้ 80 x (75 /100) = 60 คะแนน

คะเเนนภาษาไทยเต็ม 100 คะเเนน วิจาร์นทำได้ร้อยละครึ่งของคะเเนน 44 ของคะเเนนที่ได้ วิจาร์นได้กี่คะเเนน
คำสำคัญในโจทย์ข้อนี้คือ
ร้อยละครึ่งของคะเเนน 44 ของคะเเนน นำตรงนี้มาได้คำตอบเลยเลยครับ
วิจาร์นได้ 44 x (1/2) = 44/2 = 22 คะแนน