วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เข้าใจ สมการ

 มีคนมาเคยแสดงความคิดเห็นว่า ลูกสาวเรียนเรื่อง สมการ ไม่เข้าใจ ผมเลยจะขอขยายความอีกซักครั้ง แบบนี่ครับ

สมการ แปลว่าความง่ายๆว่า เท่ากัน


แล้วอะไรที่เท่ากับเท่ากัน???

คำตอบคือ จำนวนทั้ง 2 ข้าง ของเครื่องหมายเท่ากับ (=) เท่ากัน


เราจะแบ่งการเรียนสมการ เป็น 2 ส่วน คือ การหาคำตอบของโจทย์คำณวน  และ การแก้สมการ

1. การหาคำตอบของโจทย์คำณวน 

แบบนี้ เราใช้เครื่องหมายเท่ากับ เพื่อแสดงความเท่ากัน ในการคำณวน เพื่อหาคำตอบ เช่น

4 + 3 = 7

8- 2 = 6

3 x 5 = 15

2x4 + 6 = 12 + 6  = 18   

(13- 5)x4 = 8x4 = 32

2x(7 + 5) - 9 = 2x12 - 9 = 24 - 9 = 15


2. การแก้สมการ

แบบนี้ เป็นการหาค่าของตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า และทำให้สมการเป็นจริง เช่น

         x + 3 = 10

    x + 3 - 3 = 10 - 3

               x = 7


      2m + 3 = 15

     2m +3 - 3 = 15 - 3

      2m = 12

        m = 12/ 2

        m = 6


วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตอบคำถาม ปี 2566 ครัั้งที่ 1

จากที่มีคนที่ตอบคำถามมา ผมได้ตอบให้แล้วครับ


 8x + 4 < 6x - 10

8x - 6x < -10 - 4

       2x < -14

        x < -14/2

       x < -7


 7x - 2 = 2x - 7 ตรวจคำตอบ

7x - 2x = -7 + 2

        5x = -5

         x = -5/5

         x = -1


ตรวจคำตอบ

7x - 2 = 7(-1) -2 = -7 - 2 = -9

2x - 7 = 2(-1) - 7 = -2 - 7 = -9      

ดังนั้น สมาการนี้มีคำตอบ คือ  x = -1