วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สำนวนไทย - ภาษิตฝรั่ง

วันนี้มาดูสำนวนคนไทยเทียบเคียงกับคำสุภาษิต
องคนฝรั่งเขาดู จะเหมือนหรือจะต่างกันยังไง
ลองมาดูกันนะครับ

สร้างวิมานในอากาศ
ความหมาย ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี คิดคาดหรือหวังว่าจะได้
               หรือเป็นอะไรอย่างเลื่อนลอย
ภาษิตฝรั่ง A castle in the air.

ยกตนข่มท่าน
ความหมาย พูดยกย่องตนเองหรือทับถมผู้อื่น
ภาษิตฝรั่ง Magnify oneself against somebody.


หน้าไหว้หลังหลอก
ความหมาย ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง
ภาษิตฝรั่ง Double faced.

อย่ายืมจมูกคนอื่นมาหายใจ, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ความหมาย ทุกคนต้องพึ่งตัวเอง อย่าหวังพึ่ง หรือ
                    อาศัยผู้อื่นให้ทำงาน หรือทำสิ่งต่างๆ ให้
ภาษิตฝรั่ง Every tub must stand on its own bottom.
              Everyman is the architect of his own fortune.
              Everyone is the maker of his own fate.
              God helps them that help themselves.

หมาเห่าใบตองแห้ง
ความหมาย คนที่เก่งแต่พูด แต่ทำอะไรไม่ได้
ภาษิตฝรั่ง A barking dog never bites.

กระต่ายหมายจันทร์
ความหมาย ชายที่หมายปองหญิงที่มีฐานะสูงกว่า
ภาษิตฝรั่ง Cry for the moon.

ปิดควันไฟไม่มิด
ความหมาย ความรัก เรื่องอื้อฉาวเป็นสิ่งที่ปกปิดไม่ได้
ภาษิตฝรั่ง Love and a cough cannot be hid.

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
ความหมาย พูดว่าคนอื่นอย่างไรตนเองก็เป็นอย่างนั้น หรือ
                    กลับทำตามที่ว่าเขานั่นเอง
ภาษิตฝรั่ง The pot called the kettle black.
              The eye that sees all things else sees not itself.
              We see not what is in the wallet behind.  

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
ความหมาย อย่าขัดขวางเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปอย่างรุนแรง
ภาษิตฝรั่ง Better bend than break.

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
ความหมาย ทำอะไรฝ่ายเดียวในเรื่องที่ต้องการ
                ความร่วมมือจากอีกฝ่าย ย่อมไม่เกิดผล
ภาษิตฝรั่ง It takes two to make a quarrel.

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
ความหมาย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ
ภาษิตฝรั่ง When in Rome do as the Romans do.


รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง
ความหมาย ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดกลับซัดทอดผู้อื่น
ภาษิตฝรั่ง Bad workman often blame their tools.

อย่าเล่นกับไฟ
ความหมาย อย่าเล่นกับสิ่งที่ร้อนเพราะอาจได้รับอันตราย
ภาษิตฝรั่ง If you play with fire, you will get burn.

ลงเรือลำเดียวกัน
ความหมาย พวกเดียวกัน ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน
ภาษิตฝรั่ง In the same boat.

มืดแปดด้าน
ความหมาย ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นึกอะไรไม่ออก
ภาษิตฝรั่ง In the dark

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
ความหมาย อย่าเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า
ภาษิตฝรั่ง Don't put off till tomorrow what should be done today.

1 ความคิดเห็น: