วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามคุณเอก-เรื่องถังน้ำมัน

สวัสดีครับทุกคน ผมเพิ่งจะว่างจากงานประจำและงานด่วนมีเวลา
มาตอบปัญหาที่ ที่คุณเอก(barame@hotmail.com) ได้ฝากถามมา
เกี่ยวกับการวัดระดับความสูงของได้น้ำมันในถัง โดยมีคำถามว่า

วิธิการคิดการวัดระดับน้ำมันในถังรถขนส่งน้ำมันหน่อยครับ
ผมขับรถขนส่งน้ำมันแต่พอเติมเข้าสองหมื่นลิตร มันสูงขึ้นเกินครึ่ง
อยากจะได้ไม้วัดระดับหรือวัดจากก้นถังขึ้นไปก็ได้ครับ ถังเป็น
ทรงกระบอกวงรีสูง 1.8 เมตร กว้าง 2.4 เมตร ยาว 20 เมตร

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นปัญหาง่ายๆนะครับ ถ้าจะใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการหาระดับความสูงหรือความลึก
แต่ปรากฏว่า ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะถังน้ำมันมีลักษณะที่
ความสูงนอนราบไปกับพื้นถนน (ถ้าตั้งตรงจะคิดได้ง่ายมาก)
การคำนวณจริงต้องใช้ความรู้ในเรื่องของแคลคูลัส ที่ผมเคย
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ไม่แน่ใจว่าในระดับ มัธยมปลาย
สอนเนื้อหาส่วนนี้หรือยัง

ผมเลยจะขอตอบข้อสงสัยนี้นะครับ โดยขอแสดงวิธีการหา
ปริมาตรของถังน้ำมันให้ก่อน ตามนี้ครับ

แต่ถ้าต้องการจะวัดระดับของน้ำมันจริงๆ ผมขอแนะนำวิธีง่ายแบบนี้ครับ
1. ใช้ท่อพีวีซี (PVC) ยาว 2 เมตรที่มีมาตราวัดแบบไม้บรรทัด
   อาจจะขีดขึ้นเองก่อนได้
2.  แล้วปลายท่อด้านที่มีตัวเลขน้อยจุ่มลงไปจากฝาเปิดด้านบนของถัง
  พยายามให้ปลายท่อแตะกับด้านบนของน้ำมันพอดีแล้วอ่านต้วเลข
  ที่อยู่ปลายท่ออีกด้าน (จะเป็นด้านตัวเลขที่มาก) เช่น อ่านตัวเลขได้
  1.2 เมตร
3. นำมาหาความลึกของน้ำมันจากก้นถัง
    เท่ากับ ความลึกของถัง - ตัวเลขที่อ่านได้ = 1.8 - 1.2 = 0.6 เมตร
ดังนั้น มีน้ำมันในถังอยู่ 0.6 เมตร หรือ 60 ซ.ม.

ตรงนี้ก่อนหน้าจะเป็นวิธีได้พอใช้ได้,ประหยัด, น่าจะสะดวกและเร็ว
นะครับ แต่ไม่ทราบว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ ได้ผลยังไงก็บอก
ผมด้วยจะขอบคุณมาก
** **** **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น