วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบโจทย์คณิต..คาร์โบไฮเดรต

ที่ถามว่ามา ...
จากโจทย์

บอกหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน หากรับประทานอาหารที่มี คาร์โบไฮเดรต 4 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม และโปรตีน 3 กรัม จะให้พลังงานทั้งหมดกี่กรัมแสดงวิธีคำนวณ (กำหนดให้คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลลอรี่ ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลลอรี่ โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 3 กิโลแคลลอรี่)

แสดงวิธีทำ
คาร์โบไฮเดรต 4 x 4 = 16 กิโลแคลลอรี่
ไขมัน 0.5 x 9 = 4.5 กิโลแคลลอรี่
โปรตีน 3 x 3 = 9 กิโลแคลลอรี่
รวม 29.5 กิโลแคลลอรี่

ผมขอตอบสั้นๆว่า
ถ้าโจทย์มีเท่านี้ ผมดูแล้วที่คุณทำไว้ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น