วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ธรรมะเตือนใจ

วันนี้ผมเอา ธรรมะดีๆมาฝากสำหรับเป็นข้อคิดเตือนใจให้ทุกท่าน
ได้อ่านและพิจารณาดูครับ จาก Facebook ของ
หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร

"..ใครทำให้เราทุกข์ เราก็ไม่ชอบใจ สัตว์อื่นๆเขาก็เป็นสัตว์โลกเหมือน
กับเรา มีจิตมีใจ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเรา อะไรที่จะทำให้เขาเกิด
ความทุกข์ เราจึงอย่าไปทำ..เราประหารเขา เรานั้นล่ะจะต้องถูกเขาประหาร
เรียกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรที่จะต้องตามสนองชดใช้กัน ไม่มีที่สิ้นสุด..
การให้อภัยจึงมีความจำเป็น อโหสิต่อกัน..จึงให้มีเมตตา ไม่ผูกพยาบาท..
การจองล้างจองผลาญกันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการ เมื่อเราก็ไม่ต้องการ
เราก็ละเสีย.." หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร

 * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น