วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

how tall is she. ถูกหรือผิด

มีบุคคลนิรนาม พิมพ์ข้อความมาว่า how tall is she. ผมขอทึกทักเอาว่า เขาหรือเธอคนนั้นต้องการถามว่ามันถูกหรือผิด ซึ่งต้องบอกว่ามีความผิดใน 2 กระทงความ (ขออนุญาตใช้สำนวนภาษาแบบกฏหมาย) คือ
กระทงที่ 1 คือ how ต้องเขียนว่า How เพราะว่า คำว่าที่ใช้ขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ
กระทงที่ 2 คือ ต้องลงท้ายด้วย เครื่องหมายคำถาม (?) เพราะว่าเป็นประโยคคำถาม เราจะใช้จุด(.) เมื่อเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ

ส่วนการใช้คำศัพท์ต่างๆในประโยคและการเรียงคำถูกต้องแล้ว
ดังนั้นประโยคนี้ต้องแก้ไขใหม่เป็น
How tall is she? เธอสูงแค่ไหน หรือ เธอมีความสูงเท่าไหร่
และถ้าต้องการจะตอบ ประโยคที่ผมพบจะรู้คือ ...
She is 165 centimeters tall.  เธอสูง 165 เซนติเมตร หรือแบบย่อๆ
165 centimeters. ก็ OK. พอรู้เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น